Kalkulace komínů E-shop

Bezpečné prostupy

Pro bezpečné řešení průchodu komína všemi typy stropních i střešních konstrukcí je určen sortiment bezpečných prostupů CIKO STOPER. Široká škála výrobků umožňuje správnou volbu podle typu a charakteru řešeného stavebního detailu.

Parotěsný prostup hořlavou konstrukcí umožňuje kromě bezpečného oddělení komínu od hořlavých materiálů také bezpečné napojení parozábrany. Díky parotěsnosti vlastního prostupu je možno dosáhnout parotěsnosti a bezpečnosti celého stavebního detailu. Parotěsné prostupy hořlavou konstrukcí jsou dodávány v provedení pro cihelné komínové systémy a v provedení pro třívrstvé nerezové systémy. Jednotlivé varianty provedení se využívají v návaznosti na konkrétní řešený detail.

Výběr vhodné varianty prostupu doporučujeme konzultovat s našimi techniky. Základní informace o parotěsných prostupech naleznete v přiloženém videu na Youtube:

Více o bezpečném zabudování komína do stavby na stránce Poradenství.

Typy prostupů:

Bezpečné prostupy

Prostup pro cihelný komín

Parotěsný prostup s možností seříznout na stavbě na výšku, nebo i do šikminy. Dodáván s tloušťkou 5 cm nebo 10 cm pro jednoprůduchové a dvouprůduchové komíny.

Bezpečné prostupy

Krátitelný prostup pro nerezový komín

Parotěsný prostup s možností seříznout na stavbě přesně na výšku, nebo i do šikminy. Dodáván s tloušťkou 5 cm nebo 10 cm.

Bezpečné prostupy

Hranatý prostup pro nerezový komín

Parotěsný prostup s nejvyšší mírou bezpečnosti. Je určen do stropu nebo obvodové stěny a vyrábí se na míru podle zadání zákazníka.

Bezpečné prostupy

Prostup pro nerezový komín do šikminy

Parotěsné prostupy s nejvyšší mírou bezpečnosti. Jsou určeny do šikminy nebo do plochých zelených střech (max. 45°). Vyrábí se na míru, podle zadání zákazníka.

Bezpečné prostupy

Minerální prostup pro nerezový komín

Minerální prostup s možností seříznout na stavbě přesně na výšku, nebo i do šikminy.

Bezpečné prostupy

Minerální prostup pro cihelný komín

Minerální prostup s možností seříznout na stavbě přesně na výšku, nebo i do šikminy. Dodáván v tl. materiálu 3 nebo 5 cm.

Bezpečné prostupy

Napojení parozábrany

Napojení parozábrany na komín, neřeší tepelnou izolaci stavebního detailu. Provedení pro cihelné i nerezové komíny.

Bezpečné prostupy

Přerušení tepelných mostů

Přerušení tepelného mostu v místě založení komína (pod komínem), nebo v plášti komína (v místě průchodu komína z izolovaného do neizolovaného prostoru)

Bezpečné prostupy

Prostup kouřovodu

Prostup kouřovodu interiér. konstrukcí (příčkou). Není parotěsný, řeší tepelnou izolaci kouřovodu od okolní konstrukce. Není vhodný do venkovního prostředí.