Kalkulace komínů E-shop

Přerušení tepelných mostů

Komínové těleso je při použití běžných stavebních postupů ochlazováno z obou směrů – shora působením venkovních podmínek na komínovou hlavu, zdola působením neizolovaného nosného základu.

V obou případech dochází k nežádoucímu ochlazování interiérové části komínového tělesa. Použitím speciálních prvků je možno tyto nepříznivé vlivy eliminovat a zajistit tepelné oddělení ochlazované části komínového tělesa od ohřívané interiérové části. Při použití prvku GMH a nadstřešní části vyšší než 2 m je třeba statické zajištění této nadstřešní části konzultovat s technickým oddělením CIKO.

Vhodné umístění a statické zatížení výrobku je třeba konzultovat s projektantem.

Pro přerušení tepelného mostu v rámci komínového tělesa CIKO vyrábíme dva prvky:

  • přerušení tepelného mostu mezi ochlazovanou komínovou hlavou a komínovým tělesem v interiéru  - v místě průchodu komína z izolovaného do neizolovaného prostoru (GMH)
  • tepelné odstínění komínového tělesa od neizolovaného nosného základu - v místě založení komína, určené pro cihelné komínové systémy (GMZ)

Výrobek nesmí přijít do kontaktu s lepidlem na cementové bázi a je třeba zabránit vnikání vody do tělesa prostupu.

Více informací jak zabudovat komín do stavby naleznete na stránce Bezpečné zabudování komína.

 

Není to ono?
Využijte našeho průvodce výběrem komínu.

Využijte našeho průvodce výběrem systémů. Jednoduše si zvolíte svoje preference pro relevantní nabídku.

Průvodce výběrem komínu Kontaktujte nás