Kalkulace komínů E-shop

Bezpečné zabudování komína

Víte jaké teploty jsou při běžném topení v komíně a jeho okolí? A co se stane, když kolem komína nemůže být dodržena provětrávaná mezera? Jsou všechny používané materiály a řešení opravdu bezpečné?


Výsledek nesprávně zaizolovaného stropu

Spolehlivá funkčnost a bezpečnost komínu závisí na správném návrhu a na přesném provedení, včetně správného zabudování komínu do stavby, především v případě okolní konstrukce z hořlavých materiálů a požadavku na parotěsnost celé stavby.

Na základě důkladných testů funkčnosti a bezpečnosti spalinových cest v komínovém testovacím centru v areálu firmy CIKO dokážeme zákazníkovi doporučit vhodné parametry a opatření pro správného fungování a hlavně zajištění bezpečnosti komína ve stavbě. Výsledky testování a uvedenou problematiku rovněž prezentujeme v rámci programů celoživotního vzdělávání odborných profesních sdružení (např. SKČR a ČKAIT).

Při plánování komínu ve stavbě je tedy třeba si uvědomit, že pokud komín prochází okolní konstrukcí (např. stropem, střechou nebo také prostup kouřovodu stěnou), tak je s ohledem na bezpečnost nutno řešit tento stavební detail se vší vážností. A to především, pokud se jedná o moderní konstrukci obsahující hořlavé materiály a zároveň je  vyžadována parotěsnost celé konstrukce.

Vliv výšky stropu na kumulaci teplaVliv tloušťky stropu na kumulaci tepla ve stropě

Vhodný způsob zabudování komína do okolní konstrukce je zásadní pro bezpečnost komína ve stavbě. Tato problematika je upravena evropskou normou EN 1443, která definuje zatřídění komínů ve vazbě na možné způsoby začlenění komína do stavby.

Nová pravidla daná touto normou splňuje většina komínů pouze při tradičním a osvědčeném zabudování s provětrávanou mezerou. Tento způsob je sice z pohledu bezpečnosti vždy nejlepší, nicméně ne vždy je z hlediska ostatních požadavků investora použitelný! Požadavky moderní výstavby sebou přináší zásadní změny v požadavcích na zabudování komína do stavby.

Na většině staveb se tyto stavební detaily stále řeší buďto komplikovaně nebo ne zcela ideálně. Proto jsme vyvinuli unikátní produktovou řadu CIKO STOPER, která umožňuje jednoduché řešení těchto stavebních detailů pro zabudování komínu do stavby. Jedná se o ucelený sortiment prostupů, parotěsných prostupů, minerálních prostupů, dílů pro napojení parozábrany na komín a také komponentů pro přerušení tepelných mostů v rámci komínového tělesa. Všechny tyto prvky je možno dodávat rovněž v atypických rozměrech.

Největší změnou na stavbě je oproti minulosti mnohem větší výška prostupů (zaizolované stropy a střechy) ve spojitosti s požadavkem na parotěsnost obálky budovy. Tyto dva aspekty pak přináší nebezpečí vysoké kumulace tepla v prostupu a při nesprávném provedení potom nebezpečí požáru od hořlavých materiálů natěsno připojených ke komínu. CIKO jako jediný výrobce v ČR nabízí unikátní a komplexní řešení této problematiky - viz. sortiment bezpečných prostupů CIKO STOPER.

Základní informace ke správné volbě typu prostupu a k zásadám správné montáže z hlediska osazení od skladby stěny či střechy z hořlavých materiálů najdete v následujícím videu:

Záznam přednášky zabývající se problematikou návaznosti stavebních prvků na komíny na konferenci Dřevostavby v praxi 9 v roce 2015 natočil a zpracoval DřevoPortál:


V případě konkrétních dotazů na téma bezpečnosti komínů nás neváhejte kontaktovat.