Kalkulace komínů E-shop

Hranatý prostup pro nerezový komín

Parotěsné prostupy pro nerezové komíny (v rozsahu průměrů vnějšího pláště 180-350mm). Prostup je vyroben z kombinace pěnového skla a tepelné izolace. Jeho vnější rozměr je vždy o 200mm větší než průměr pláště komína, výška prostupu je volitelná v modulu 10cm od 30 do 70cm.

Tento prostup je vhodný pro umístění do vodorovných konstrukcí, kam přínáší vyšší míru bezpečnosti oproti variantám prostupů vyrobeným pouze z pěnového skla.

Výběr vhodné varianty prostupu doporučujeme konzultovat s našimi techniky.

Díky parotěsnosti vlastního prostupu je možno dosáhnout parotěsnosti a bezpečnosti celého stavebního detailu. Parotěsné prostupy hořlavou konstrukcí CIKO STOPER jsou dodávány v provedení pro cihelné komínové systémy a v provedení pro třívrstvé nerezové systémy. Jednotlivé varianty provedení se využívají v návaznosti na konkrétní řešený detail.

  • pro  nerezové komíny v rozsahu průměrů pláště 180 – 350mm
  • výška prostupu od 30 do 70cm
  • na hotový prostup je možno napojit parozábranu
  • pro vodorovné typy stropních i střešních konstrukcí
  • zvýšená míra bezpečnosti

Prostup je třeba objednat přesně na míru, jeho rozměry není možno na stavbě upravovat. Při drobných nepřesnostech v konstrukci stavby je možno výšku prostupu lokálně zbrousit až o 20 mm (musí zůstat min. tloušťka pěnoskla 30 mm). POZOR, je potřeba postupovat opatrně, hrozí riziko popraskání pěnoskla. Při úpravách nesmí být porušena celistvost prostupu! Zároveň musí být dodržena bezpečná vzdálenost komína od hořlavých konstrukcí v souladu s návodem na zabudování nerezových komínů do stavby.

Prostupy nesmí přijít do kontaktu s lepidlem na cementové bázi a je třeba zabránit vnikání vody do tělesa prostupu.

Podmínky pro bezpečné použití prostupů CIKO STOPER vychází z Osvědčení o vlastnostech č. 030-057001 vydaného TZUS Praha. Tato produktová řada je chráněna užitným vzorem č. 23039 zapsaným u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Více informací o zabudování komína do stavby naleznete na stránce Bezpečné zabudování komína.

Není to ono?
Využijte našeho průvodce výběrem komínu.

Využijte našeho průvodce výběrem systémů. Jednoduše si zvolíte svoje preference pro relevantní nabídku.

Průvodce výběrem komínu Kontaktujte nás