Kalkulace komínů E-shop

Krátitelný prostup pro nerezový komín

Parotěsný prostup hořlavou konstrukcí je určen pro všechny typy stropních i střešních konstrukcí a umožňuje kromě bezpečného oddělení komínu od hořlavých materiálů také bezpečné napojení parozábrany.

Parotěsný prostup s možností seříznout na stavbě přesně na výšku, nebo i do šikminy. Dodáván s tloušťkou 5 nebo 10 cm.

Výběr vhodné varianty prostupu doporučujeme konzultovat s našimi techniky.

Díky parotěsnosti vlastního prostupu je možno dosáhnout parotěsnosti a bezpečnosti celého stavebního detailu. Parotěsné prostupy hořlavou konstrukcí CIKO STOPER jsou dodávány v provedení pro cihelné komínové systémy a v provedení pro třívrstvé nerezové systémy. Jednotlivé varianty provedení se využívají v návaznosti na konkrétní řešený detail.

Při seřezávání výšky prostupu podle rozměrů okolní konstrukce je potřeba postupovat opatrně. Tato operace je poměrně choulostivá a hrozí riziko popraskání pěnoskla. Celistvost prostupu nesmí být při úpravách porušena! Zároveň musí být dodržena bezpečná vzdálenost komína od hořlavých konstrukcí v souladu s návodem na zabudování nerezových komínů do stavby.

Podmínky pro bezpečné použití prostupů CIKO STOPER vychází z Osvědčení o vlastnostech č. 030-057001 vydaného TZUS Praha. Tato produktová řada je chráněna užitným vzorem č. 23039 zapsaným u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Více informací jak zabudovat komín do stavby naleznete na stránce Bezpečné zabudování komína.

Není to ono?
Využijte našeho průvodce výběrem komínu.

Využijte našeho průvodce výběrem systémů. Jednoduše si zvolíte svoje preference pro relevantní nabídku.

Průvodce výběrem komínu Kontaktujte nás