Kalkulace komínů E-shop

Prostup pro cihelný komín

Parotěsný prostup pro cihelné komíny se vyrábí ve čtyřech základních provedeních – pro jednoprůduchový a dvouprůduchový komín a s tloušťkou 5 cm nebo 10 cm. Výška prostupu je volitelná v modulu 10 cm od 30 do 70cm.

Vlastní prostup lze velmi jednoduše seříznout, přesně dle potřeby v místě prostupu, je tedy vhodný i pro prostupy šikmými střešními konstrukcemi.

Výběr vhodné varianty prostupu doporučujeme konzultovat s našimi techniky.

Díky parotěsnosti vlastního prostupu je možno dosáhnout parotěsnosti a bezpečnosti celého stavebního detailu. Parotěsné prostupy hořlavou konstrukcí CIKO STOPER jsou dodávány v provedení pro cihelné komínové systémy a v provedení pro třívrstvé nerezové systémy. Jednotlivé varianty provedení se využívají v návaznosti na konkrétní řešený detail.

  • pro  jednoprůduchové nebo dvoprůduchové cihelné komíny (GPH, GPH2, GPE)
  • výška prostupu od 30 do 70cm
  • na hotový prostup je možno napojit parozábranu
  • pro všechny typy stropních i střešních konstrukcí
  • lze jednoduše seříznout pod libovolným úhlem
  • možnost výroby atypických rozměrů

Při drobných nepřesnostech v konstrukci stavby je možno část prostupu lokálně zbrousit až o 20 mm (musí zůstat min. tloušťka pěnoskla 30 mm). Tato operace je však poměrně choulostivá a je potřeba postupovat opatrně, jinak hrozí riziko popraskání pěnoskla. Celistvost prostupu nesmí být při úpravách porušena! Zároveň musí být dodržena bezpečná vzdálenost komína od hořlavých konstrukcí v souladu s návodem na zabudování komína do stavby.

Prostupy nesmí přijít do kontaktu s lepidlem na cementové bázi a je třeba zabránit vnikání vody do tělesa prostupu.

Podmínky pro bezpečné použití prostupů CIKO STOPER vychází z Osvědčení o vlastnostech č. 030-057001 vydaného TZUS Praha. Tato produktová řada je chráněna užitným vzorem č. 23039 zapsaným u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Více informací o zabudování komína do stavby naleznete na stránce Bezpečné zabudování komína.

Není to ono?
Využijte našeho průvodce výběrem komínu.

Využijte našeho průvodce výběrem systémů. Jednoduše si zvolíte svoje preference pro relevantní nabídku.

Průvodce výběrem komínu Kontaktujte nás