Kalkulace komínů E-shop

Všeobecné obchodní podmínky

Veškeré dodávky zboží zajišťované společností CIKO s.r.o. se provádějí výhradně na základě všeobecných obchodních podmínek (VOP). Těmito VOP se upravují vztahy mezi podnikateli, tedy prodávajícím (dodavatelem) a kupujícím (odběratelem). Tyto VOP platí za přijaté nejpozději v okamžiku přijetí zboží (dodávky) kupujícím (odběratelem).

Všeobecné obchodní podmínky CIKO