Kalkulace komínů E-shop

Ke stažení

Záruční list

Nedílnou součástí záručního listu je dodací list a montážní návod. Ostatní podmínky se řídí Obchodním zákoníkem – zákon č. 40/1964 Sb. Část osmá – Odpovědnost za vady prodané věci.

Záruční list CIKO