Kalkulace komínů E-shop

CIKO TEC

Komíny CIKO TEC s unikátním řešením izolovaných izostatických vložek jsou vhodné pro všechny druhy paliv (pevná, plynná i kapalná) a pro všechny typy spotřebičů s přirozeným i nuceným odvodem spalin, včetně možnosti využití komínu pro přívod vzduchu ke spotřebiči.

CIKO TEC je moderní komínový systém složený ze špičkových materiálů a svojí konstrukcí respektuje současné trendy v oboru vytápěcí techniky. Krb, různý počet plynových kotlů, kondenzační technika, to jsou příklady absolutní svobody při výběru topného spotřebiče. Univerzálnost komínu využijete nejvíce v okamžiku, kdy se rozhodnete změnit typ kotle, druh paliva, způsob vytápění. Systém je vhodný i pro společné komíny od plynových kotlů pro podtlakový nebo přetlakový provoz.

Komínový systém CIKO TEC vyniká svojí univerzálností v použití především díky parametrům izostatických vložek a možností přívodu vzduchu pro spotřebič, který je zajištěn díky speciální konstrukci tepelné izolace, krycí desky a základového prvku.

Stále častěji je pro moderní krby a krbová kamna, která mají pro přívod vzduchu hrdlo ve spodní části spotřebiče, využíván externí přívod spalovacího vzduchu. Řízený přívod vzduchu je důležitý hlavně u nízkoenergetických a pasivních domů, kde je výměna vzduchu sledována jako celek a je nepřípustné, kvůli hořícímu krbu, otevírat okno. V případě přívodu vzduchu ke spotřebiči pomocí komínu je vytvořen oddělený okruh vzduchu, který nemá vliv na tepelnou pohodu v místnosti. Přiváděný vzduch je spotřebován na hoření a krb pouze cirkulačně ohřívá vzduch v místnosti.

Princip fungování přívodu vzduchu k uzavřenému spotřebiči je znázorněn na přiložené animaci. Hlavní přednost tohoto řešení je oddělení provozu spotřebiče a komína od obytné místnosti. Vzduch na spalování tak „nevysává“ teplý vzduch z místnosti (princip fungování je stejný pro napojení přívodu vzduchu do spotřebiče z boku i spodem):

Napojit komín na přívod spalovacího vzduchu je tedy možno využít dvě varianty řešení:
1. přívod bokem: napojení sacího hrdla spotřebiče na komínové těleso nad úrovní podlahy. Z estetického i praktického hlediska je u této varianty důležité správné umístění vývodu vzduchu z komína ve vztahu k umístění hrdla externího přívodu vzduchu na spotřebiči, tedy co nejblíže spotřebiči a pokud možno ve výšce sacího hrdla. Pro vlastní napojení na komínové těleso je praktické použít adaptér přívodu vzduchu, umožňujícího vytvoření rozebíratelného spoje na komínovém plášti při zachování požadované těsnosti detailu.

2. přívod spodem: napojení sacího hrdla spotřebiče na potrubí umístěné ve skladbě podlahy a vyvedené přímo pod spotřebič. Propojení s komínovým tělesem se nachází rovněž pod úrovní čisté podlahy. Tato nová varianta řešení reaguje na rozrůstající se sortiment kamen se spodním napojením, kdy je propojení komína a spotřebiče potřeba schovat do skladby podlahy. Vlastní propojení je většinou krátké a nevznikají zde tak komplikace vlivem křížení s jinými technologie a zároveň je celé řešení velmi elegantní a nákladově nenáročné.

 

 

 

 

Základní ukončení komína Poslední keramická vložka procházející krycí deskou všech hlav se uřízne 50mm nad horní plochou krycí desky. Na tuto vložku se spárovací hmotou přilepí komínový límec (vyrobený z keramiky), který zabraňuje zatékání dešťové vody do izolace.

Mezi vrchní hranou krycí desky a límcem musí být zachována mezera min 1cm.

Podle přání investora lze komínovou hlavu doplnit o stříšku Napoleon, historickou hlavici, stříšku oblou nebo otočnou hlavici. Tyto stříšky omezují padání srážek a nečistot do komínového průduchu, dotvářejí vzhled komína, příp. eliminují nepříznivé účinky větru.

Připojování spotřebičů Pro připojování spotřebičů je třeba použít originální redukci CIKO!

Pro napojení kouřovodu na komín s izostatickými vložkami je potřeba použít originální redukci nebo membránové těsnění sopouchu (pro plynové spotřebiče). Redukce komín – kouřovod se nasazuje přes vnější obvod T-kusu a je utěsněna integrovaným provazcem. Jedná se o nerezové redukce s nátrubkem nebo redukce s vnitřním napojením (mají černě lakovanou pohledovou část). Redukci je možno dodat i v těsném provedení, která je určena pro stavby procházející Blower-door testem.

Díky nasazení redukce s integrovaným provazcem přes T-kus jsou eliminovány pohyby způsobené teplotní roztažností materiálu kouřovodu a je tak vytvořeno bezpečné napojení. Bez použití redukce vzniká riziko popraskání izostatického T-kusu a tím i znehodnocení celého komína.

Systém CIKO TEC je složen z izolovaných izostatických hrdlových komínových vložek a obvodového pláště z broušených cihelných  tvarovek, což kromě funkčních výhod umožňuje i extrémně jednoduchou a rychlou montáž.

Komínový systém je dodáván v následujících průměrech izostatických vložek:

  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm

Prvotřídní hrdlové komínové vložky vyráběné technologií izostatického lisování jsou vhodné pro odvod spalin od spotřebičů na všechny druhy paliv s přirozeným i nuceným odvodem spalin. Toto zařazení komínových vložek vyplývající z certifikace dává komínu vlastnosti absolutně univerzální spalinové cesty. Mezi tepelnou izolací a obvodovým pláštěm je díky jejich speciální konstrukci dostatek prostoru pro přívod vzduchu ke spotřebiči. Odvod spalin je tak pouze část funkčního využití komínového tělesa, druhou neméně důležitou vlastností komínu je přívod vzduchu ke spotřebiči. Řízený přívod vzduchu je důležitý hlavně u nízkoenergenických a pasivních domů. Pomocí komínového tělesa je vytvořen oddělený okruh vzduchu, který výrazně přispívá k vytvoření tepelné pohody v místnosti.

CERTIFIKACE

CIKO TE je určen pro všechny druhy paliv a pro všechny typy spotřebičů s přirozeným i nuceným odvodem spalin. Dle CE certifikace má systém CIKO TEC přiděleno následující označení:

  • T600 N1 D3 G30 a
  • T400 N1 D3 G30 c
  • T600 N1 W2 O30 a
  • T400 N1 W2 G30 c
  • T200 P1 W2 O30 c

VARIANTA BEZ IZOLACE

Komínový systém CIKO TEC je rovněž dodáván ve variantě bez komínové izolace. Systém je v této variantě složen z keramických izostatických hrdlových komínových vložek, vzduchové mezery a obvodového pláště z broušených cihelných tvarovek a používá se především pro společné komíny (hlavně pro bytové domy) a připojení více spotřebičů typy „C“ do jednoho komínového průduchu. Vystředění vložek je potom zajištěno distančními prvky.

Další nespornou výhodou je tedy možnost připojení více plynových kotlů typu „C“ na jeden komínový průduch.

PŘÍVOD VZDUCHU KE SPOTŘEBIČI

Komínový systém CIKO TEC vyniká svojí univerzálností v použití především díky parametrům izostatických vložek systému a možností přívodu vzduchu pro spotřebič (více informací v Poradenství - Přívod vzduchu komínem), který je zajištěn díky speciální konstrukci tepelné izolace, krycí desky a základového prvku.

Popis hlavních komponent jednotlivých systémů naleznete v katalogu prvků, níže umístěná vizualizace poskytuje představu o skladbě systému CIKO TEC:

Základní ukončení komína Poslední keramická vložka procházející krycí deskou všech hlav se uřízne 50mm nad horní plochou krycí desky. Na tuto vložku se spárovací hmotou přilepí komínový límec (vyrobený z keramiky), který zabraňuje zatékání dešťové vody do izolace.

Mezi vrchní hranou krycí desky a límcem musí být zachována mezera min 1cm.

Podle přání investora lze komínovou hlavu doplnit o stříšku Napoleon, historickou hlavici, stříšku oblou nebo otočnou hlavici. Tyto stříšky omezují padání srážek a nečistot do komínového průduchu, dotvářejí vzhled komína, příp. eliminují nepříznivé účinky větru.

Připojování spotřebičů Pro připojování spotřebičů je třeba použít originální redukci CIKO!

Pro napojení kouřovodu na komín s izostatickými vložkami je potřeba použít originální redukci nebo membránové těsnění sopouchu (pro plynové spotřebiče). Redukce komín – kouřovod se nasazuje přes vnější obvod T-kusu a je utěsněna integrovaným provazcem. Jedná se o nerezové redukce s nátrubkem nebo redukce s vnitřním napojením (mají černě lakovanou pohledovou část). Redukci je možno dodat i v těsném provedení, která je určena pro stavby procházející Blower-door testem.

Díky nasazení redukce s integrovaným provazcem přes T-kus jsou eliminovány pohyby způsobené teplotní roztažností materiálu kouřovodu a je tak vytvořeno bezpečné napojení. Bez použití redukce vzniká riziko popraskání izostatického T-kusu a tím i znehodnocení celého komína.

Hlava KOMFORT Pro tuto nadstřešní část jsou použity pohledové prstence, které imitují lícové zdivo. V nadstřešní části se v tomto případě již nepoužívají tvarovky obvodového pláště.
Návlek ŠTUKO Komínový návlek chrání plášť komínového tělesa před povětrnostními vlivy s tím, že se nasazuje na nadstřešní část komínu až přes oplechování, aby bylo dokonale zabráněno zatékání do objektu kolem komínového tělesa.
Návlek IMIT Komínový návlek chrání plášť komínového tělesa před povětrnostními vlivy s tím, že se nasazuje na nadstřešní část komínu až přes oplechování, aby bylo dokonale zabráněno zatékání do objektu kolem komínového tělesa.
Příprava pro obezdění Tento typ komínové hlavy se skládá z krakorcové a krycí desky, a je navržen tak, aby umožňoval obezdění českým i německým formátem lícových cihel.
Základní nadstřešní část V tomto případě je komínové těleso vyzděno tvarovkami obvodového pláště až do požadované výšky a ukončeno základní krycí deskou
Oblá stříška Stříška OBLÁ je dostupná v nerezovém provedení pro jedno-a dvouprůduchové komíny.
Stříška Napoleon Stříška NAPOLEON se vyrábí v nerezovém nebo měděném provedení a je dostupná pro jedno- a dvouprůduchové komíny.
Univerzální nerezová stříška Univerzální komínová stříška z nerezového plechu, která je použitelná jak pro nerezové komíny, tak pro komíny se šamotovými vložkami.
Historická hlavice Tato imitace historických pískovcových hlavic je vyrobena sklovláknobetonu.
Nerezová stříška s lapačem jisker Univerzální komínová stříška s lapačem jisker je vyrobena z nerezového plechu a je použitelná jak pro nerezové komíny, tak pro komíny se šamotovými vložkami.

Není to ono?
Využijte našeho průvodce výběrem komínu.

Využijte našeho průvodce výběrem systémů. Jednoduše si zvolíte svoje preference pro relevantní nabídku.

Průvodce výběrem komínu Kontaktujte nás