Kalkulace komínů E-shop

Příprava pro obezdění

Tento typ komínové hlavy se skládá z krakorcové a krycí desky, a je navržen tak, aby umožňoval obezdění českým i německým formátem lícových cihel.

Je tak možné zvolit jakýkoliv druh cihel, které nejlépe vyhovují architektonickému záměru. Před prostupem komínu střešní rovinou osadíme krakorcovou desku a dále pokračujeme ve zdění komínu do požadované výšky. Na krakorcovou desku provedeme obezdění komína lícovými cihlami a následné vyspárování.

Není to ono?
Využijte našeho průvodce výběrem komínu.

Využijte našeho průvodce výběrem systémů. Jednoduše si zvolíte svoje preference pro relevantní nabídku.

Průvodce výběrem komínu Kontaktujte nás