Kalkulace komínů E-shop

Přívod vzduchu komínem

Přívod vzduchu na hoření spotřebiče může být řešen mnoha způsoby. Základní popis této problematiky a možností řešení najdete ve vloženém videu na Youtube:

V případě spotřebičů, které mají hrdlo pro sání vzduchu doporučujeme zvážit možnost přivádět vzduch komínovým tělesem. Systémy CIKO TEC, CIKO PRAKTIK a CIKO GAS umožňují přivádět vzduch pro hoření v rámci komínového tělesa bez přidané šachty.

Úspora místa a předehřátý vzduch
Praktické výhody soustředného řešení v rámci komínového tělesa jsou evidentní a výrazně převyšují drobné nevýhody dané zanedbatelnou tlakovou ztrátou a potřebou vhodného dispozičního řešení. Přívod vzduchu zajištěný mezi komínovým pláštěm a izolací přináší úsporu místa na stavbě a také efektivnější hoření předehřátého vzduchu. Navíc není potřeba žádná speciální příprava v rámci stavby a žádné přívodní kanály s tepelnými mosty nebo přídavné šachty, které jen zabírají místo a komplikují stavbu.

Způsob propojení komínového tělesa a spotřebiče
Nutnost fyzického propojení kamen a komínu v rámci přívodu vzduchu bereme jako samozřejmost, bez toho to nejde. Z estetického i praktického hlediska je pak důležité správné umístění vývodu z komína ve vztahu k umístění hrdla na spotřebiči, tedy co nejblíže spotřebiči. Možné jsou dvě varianty provedení přívodu vzduchu - bokem a spodem. Pozor také na použitý materiál propojovacích rour, s ohledem na možný zpětný tah při otevření dvířek spotřebiče při přikládání doporučujeme provedení z nehořlavého materiálu. Pro vlastní napojení na komínové těleso z boku je praktické použít adaptér přívodu vzduchu, umožňujícího vytvoření rozebíratelného spoje na komínovém plášti.Přívod vzduchu z bokuPřívod vzduchu spodem

Typy komínových systémů
Řešení přívodu vzduchu komínem umožňují 3 komínové systémy firmy CIKO:Nevýhody ostatních variant přívodu vzduchu

Vzduch z místnosti
Tradiční způsob sání vzduchu z místnosti je v moderních těsných domech nefunkční - způsobuje nekvalitní spalování a nedostatek kyslíku na dýchání. Obvykle vzniká konflikt mezi fungováním spotřebiče a vzduchotechniky (rekuperace, digestoře,....).
Přívod přes zeď
Toto řešení znamená nejen tepelný most do budovy, ale také kondenzaci v přívodním potrubí i ve spotřebiči. V důsledku toho také špatný průběh spalování. Pokud spotřebič nehoří, dochází k ochlazování spotřebiče a tím i místnosti stále proudícím studeným vzduchem z exteriéru a případné uzavření kanálu klapkou přináší další komplikace (platí i pro přívod podlahou).
Přívod podlahou
Přívodní kanál v podlaze způsobuje také ochlazování interiéru a kondenzaci v přívodním potrubí i ve spotřebiči. Navíc znamená tlakovou ztrátu a také větší či menší konstrukční komplikace stavby.