Kalkulace komínů E-shop

CIKO GAS

Komínový systém CIKO GAS se skládá z keramických komínových tvárnic, tvořících obvodový plášť, který je vybaven plastovými vložkami. Tento systém je určený pro odvod spalin od spotřebičů na plynná a kapalná paliva, kde výstupní teplota spalin v sopouchu bude zaručeně nižší než 120°C (zkušební teplota dle harmonizované normy ČSN EN ISO 306 >160 °C).

Komíny CIKO GAS najdou použití u spotřebičů na plynná a kapalná paliva, a to jak v přetlakovém, tak i v podtlakovém provozu.

Dodává se ve čtyřech průměrech vnitních vložek:

  • 80 mm
  • 110 mm
  • 125 mm
  • 160 mm

Při provozu nízkoteplotních a kondenzačních kotlů vznikají agresivní kondenzáty obsahující kyseliny. Z tohoto důvodu jsou na vlastnosti materiálů použitých k výrobě komínových vložek kladeny vysoké požadavky z hlediska jejich chemické odolnosti, tepelné propustnosti, plynotěsnosti atd. Jako nejlepší řešení se nabízejí plastové vložky, používané v systému CIKO GAS, vyráběné ze speciálních konstrukčních plastů, jejichž nízká hmotnost a technické řešení na bázi hrdlových spojů umožňují snadnou a rychlou instalaci.

Plastové vnitřní vložky a tvarovky systému CIKO GAS jsou vzájemně spojovány hrdlovými spoji. Do hrdlových spojů vložené těsnění zaručuje absolutní těsnost systému proti spalinám a stékajícímu kondenzátu a umožňuje jak podtlakový, tak i přetlakový provoz. V tomto systému najde uplatnění vícebřité těsnění z vysoce kvalitního, pro použití v komínových vložkách vyvinutého silikonového elastomeru. Při montáži komínových systémů hraje velkou roli jejich váha. Plastové komponenty používané v systému CIKO® GAS vynikají vůči konkurenčním materiálům svou nízkou hmotností a nízkou tepelnou propustností.

Nízká tepelná prostupnost znamená dobré izolační vlastnosti. Tato vlastnost v kombinaci s použitou sílou stěny jednotlivých komponentů snižuje množství odevzdaného tepla do okolí komínové vložky na minimum.

Materiál plastových vložek se vyznačuje téměř neomezenou životností, extrémní odolností vůči agresivním kondenzátům, UV-záření a vysokou tepelnou stálostí. Mechanické a chemické vlastnosti tohoto materiálu jsou nastaveny podle speciálních požadavků na komínové vložky. Těsnění vložené do hrdlových spojů jednotlivých vložek zaručuje absolutní těsnost systému proti spalinám a stékajícímu kondenzátu.

Krycí deska je přizpůsobena pro přívod vzduchu ke spotřebiči vnitřkem komínového tělesa. Ústí komína je  pak ukončeno hlavicí odkouření a nerezovým ukončovacím límcem.

  • Maximální jednoduchost montáže
  • Neomezená odolnost proti působení kondenzátu
  • Možnost použití pro podtlakový i přetlakový provoz
  • Kombinovatelné ve víceprůduchu s ostatními systému CIKO
  • Bezkonkurenční cena
Komínový systém CIKO GAS ve shodě s požadavky a zkušebními metodami normy EN 14471:2013+A1:2015 obdržel CE certifikaci s následujícím označením:
  • T120 P1 W 1 O00 c LI F U0

Popis hlavních komponent jednotlivých systémů naleznete v katalogu prvků, níže umístěná vizualizace poskytuje představu o skladbě systému CIKO GAS:

Hlava KOMFORT Pro tuto nadstřešní část jsou použity pohledové prstence, které imitují lícové zdivo. V nadstřešní části se v tomto případě již nepoužívají tvarovky obvodového pláště.
Návlek ŠTUKO Komínový návlek chrání plášť komínového tělesa před povětrnostními vlivy s tím, že se nasazuje na nadstřešní část komínu až přes oplechování, aby bylo dokonale zabráněno zatékání do objektu kolem komínového tělesa.
Návlek IMIT Komínový návlek chrání plášť komínového tělesa před povětrnostními vlivy s tím, že se nasazuje na nadstřešní část komínu až přes oplechování, aby bylo dokonale zabráněno zatékání do objektu kolem komínového tělesa.
Příprava pro obezdění Tento typ komínové hlavy se skládá z krakorcové a krycí desky, a je navržen tak, aby umožňoval obezdění českým i německým formátem lícových cihel.
Základní nadstřešní část V tomto případě je komínové těleso vyzděno tvarovkami obvodového pláště až do požadované výšky a ukončeno základní krycí deskou

Není to ono?
Využijte našeho průvodce výběrem komínu.

Využijte našeho průvodce výběrem systémů. Jednoduše si zvolíte svoje preference pro relevantní nabídku.

Průvodce výběrem komínu Kontaktujte nás