Kalkulácia komínov

CIKO EASY

NOVINKA 2021! Komínový systém CIKO EASY je určený pre všetky druhy palív a všetky druhy spotrebičov s prirodzeným alebo núteným odvodom spalín. Základ systému tvorí izolovaná izostatická vložka a jednodielna keramická tvarovka obvodového plášta.

CIKO EASY predstavuje inovatívne a jedinečné riešenie komínového systému s vynikajúcími parametrami.

S pôdorysom 32×32 cm sa jedná o kompaktné komínové teleso z jednodielnych brúsených tehlových tvaroviek a izolovaných izostatických vložiekKomín je použiteľný pre všetky druhy palív a spotřebičov s tým, že je dodávaný v najžiadanejších priemeroch 160 a 180 mm, Výhodou systému je aj jednoduchá a rychlá montáž, je to proste EASY.

Nielen pre nízkoenergetické a pasívne domy je možné vlastný komínový systém doplniť o kompletné riešenie parotesných prestupov.

Kompaktné rozmery systému EASY neumožnia, na rozdiel od niektorých iných komínových systémov CIKO, prívod spaľovacieho vzduchu ku spotrebiču.

Univerzálnost použitia daná vynikajúcími parametrami izolovaných izostatických vložiek je kombinována s minimalistickým pôdorysom komína s rozmerom 32×32 cm.

Systém CIKO EASY síce neumožňuje prívod vzduchu komínom, ale kvalitovou komínových vložiek predstavuje zaujímavú alternatívu prémiovému komínu CIKO TEC. Predovšetkým tam, kde je prívod spaľovacieho vzduchu riešený inak a je k dispozícii menej priestoru. To všetko za veľmi zajímavú cenu.

Základné ukončenie komína Posledná keramická vložka prechádzajúca krycou doskou všetkých hláv sa odreže 50mm nad hornou plochou krycej dosky. Na túto vložku so škárovacou hmotou prilepí komínový golier (vyrobený z keramiky), ktorý zabraňuje zatekaniu dažďovej vody do izolácie.

Medzi vrchnou hranou krycej dosky a golierom musí byť zachovaná medzera min 1cm.

Podľa priania investora je možné komínovú hlavu doplniť o striešku Napoleon, historickú hlavicu, striešku oblú alebo otočnú hlavicu. Tieto striešky obmedzujú padanie zrážok a nečistôt do komínového prieduchu, dotvárajú vzhľad komína, príp. eliminujú nepriaznivé účinky vetra.

Pripájanie spotrebičov Na pripájanie spotrebičov je potrebné použiť originálnu redukciu CIKO!

Pro napojenie dymovodu na komín so šamotovými vložkami je potrebné použiť originálnu redukciu. Redukcia komín - dymovod sa nasadzuje cez vonkajší obvod T-kusu a je utesnená integrovaným povrazcom. Jedná sa o nerezové redukcie s nátrubkom alebo redukcie s vnútorným napojením (majú čierno lakovanú pohľadovú časť).

Vďaka nasadeniu redukcie s integrovaným povrazcom cez T-kus sú eliminované pohyby spôsobené teplotnou rozťažnosťou materiálu dymovodu a je tak vytvorené bezpečné napojenie. Bez použitia redukcie vzniká riziko popraskania šamotového T-kusu a tým aj znehodnotenia celého komína.

Komínový systém CIKO EASY je určený pre všetky druhy palív a všetky druhy spotrebičov s prirodzeným odvodom spalín.

Označenie tohoto komínového systému podľa udelenej CE certifikácie je:

  • T400 N1 D3 G30 c
  • T400 N1 W2 G30 c
  • T200 P1 W2 O30 c

Pre napojenie dymovodu na komín s izostatickými vložkami je potrebné použiť originálnu redukciu alebo membránové tesnenie sopúchu (pre plynové spotrebiče). Redukcia komín – dymovod sa nasadzuje cez vonkajší obvod T-kusu, je utesnená integrovaným povrazcom a vyrába sa z nerezového plechu.

Vďaka nasadeniu redukcie s integrovaným povrazcom cez T-kus sú eliminované pohyby zpôsobené teplotnou rozťažnosťou materiálu dymovodu a je tak vytvorené bezpečné napojenie. Bez použitia redukcie vzniká riziko popraskania izostatického T-kusu a tým aj znehodnotenie celého komína.

Základné ukončenie komína Posledná keramická vložka prechádzajúca krycou doskou všetkých hláv sa odreže 50mm nad hornou plochou krycej dosky. Na túto vložku so škárovacou hmotou prilepí komínový golier (vyrobený z keramiky), ktorý zabraňuje zatekaniu dažďovej vody do izolácie.

Medzi vrchnou hranou krycej dosky a golierom musí byť zachovaná medzera min 1cm.

Podľa priania investora je možné komínovú hlavu doplniť o striešku Napoleon, historickú hlavicu, striešku oblú alebo otočnú hlavicu. Tieto striešky obmedzujú padanie zrážok a nečistôt do komínového prieduchu, dotvárajú vzhľad komína, príp. eliminujú nepriaznivé účinky vetra.

Pripájanie spotrebičov Na pripájanie spotrebičov je potrebné použiť originálnu redukciu CIKO!

Pro napojenie dymovodu na komín so šamotovými vložkami je potrebné použiť originálnu redukciu. Redukcia komín - dymovod sa nasadzuje cez vonkajší obvod T-kusu a je utesnená integrovaným povrazcom. Jedná sa o nerezové redukcie s nátrubkom alebo redukcie s vnútorným napojením (majú čierno lakovanú pohľadovú časť).

Vďaka nasadeniu redukcie s integrovaným povrazcom cez T-kus sú eliminované pohyby spôsobené teplotnou rozťažnosťou materiálu dymovodu a je tak vytvorené bezpečné napojenie. Bez použitia redukcie vzniká riziko popraskania šamotového T-kusu a tým aj znehodnotenia celého komína.

Návlek ŠTUKO Komínový návlek chráni plášť komínového telesa pred poveternostnými vlyvmi s tým, že sa nasadzuje na nadstrešnú časť komínu až cez oplechovanie, aby bolo dokonale zabránené zatekaniu do objektu okolo komínového telesa.
Základná nadstrešná časť V tomto prípade je komínové teleso vymúrované tvarovkami obvodového plášťa až do požadovanej výšky a ukončené základnou krycou doskou
Oblá strieška Strieška OBLÁ je dostupná v nerezovom prevedení pre jedno-a dvojprieduchové komíny.
Univerzálna nerezová strieška Univerzálna komínová strieška z nerezového plechu, ktorá je použitelná ako pre nerezové komíny, tak pre komíny so šamotovými vložkami.
Nerezová strieška s lapačom iskier Univerzálna komínová strieška s lapačom iskier je vyrobená z nerezového plechu a je použitelná ako pre nerezové komíny, tak pre komíny so šamotovými vložkami.

Nie je to ono?
Využite nášho sprievodcu výberom komína.
 

Využite nášho sprievodcu výberom systémov. Jednoducho si zvolíte svoje preferencie pre relevantnú ponuku.  
 
 
Sprievodca výberom komínov Kontaktujte nás