Kalkulácia komínov

Bezpečné prestupy

Parotesný prestup horľavou konštrukciou je určený pre všetky typy stropných aj strešných konštrukcií a umožňuje okrem bezpečného oddelenia komínu od horľavých materiálov taktiež bezpečné napojenie parozábrany.

Vďaka parotesnosti vlastného prestupu je možné dosiahnuť parotesnosť a bezpečnosť celého stavebného detailu. Parotesné prestupy horľavou konštrukciou sú dodávané v prevedení pre tehlové komínové systémy a v prevedení pre trojvrstvové nerezové systémy. Jednotlivé varianty prevedení sa využívajú v nadväznosti na konkrétne riešený detail.

Výber vhodného variantu prestupu odporúčame konzultovať s našimi technikmi. Základné informácie nájdete v priloženom videu na Youtube:

Bezpečné prestupy

Prestup pre tehlový komín

Parotesný prestup s možnosťou zrezať na stavbe na výšku, alebo aj do šikminy. Dodávaný s hrúbkou 5 cm alebo 10 cm pre jednoprieduchové a dvojprieduchové komíny.

Bezpečné prestupy

Krátiteľný prestup pre nerezový komín

Parotesný prestup s možnosťou zrezať na stavbe presne na výšku, alebo aj do šikminy. Dodávaný s hrúbkou 5 cm alebo 10 cm.

Bezpečné prestupy

Hranatý prestup pre nerezový komín

Parotesný prestup s najvyššou mierou bezpečnosti. Je určený do stropu alebo obvodovej steny a vyrába sa na mieru podľa zadania zákazníka.

Bezpečné prestupy

Prestup pre nerezový komín do šikminy

Parotesné prestupy s najvyššou mierou bezpečnosti. Sú určené do šikminy alebo do plochých zelených striech (max. 45 °). Vyrába sa na mieru, podľa zadania zákazníka.

Bezpečné prestupy

Minerální prostup pro nerezový komín

Minerální prostup s možností seříznout na stavbě přesně na výšku, nebo i do šikminy.

Bezpečné prestupy

Minerální prostup pro cihelný komín

Minerální prostup s možností seříznout na stavbě přesně na výšku, nebo i do šikminy. Dodáván v tl. materiálu 3 nebo 5 cm.

Bezpečné prestupy

Napojenie parozábrany

Napojenie parozábrany na komín, nerieši tepelnú izoláciu stavebného detailu. Prevedenie pre tehlové aj nerezové komíny.

Bezpečné prestupy

Prerušenie tepelných mostov

Prerušenie tepelného mosta v mieste založenia komína (pod komínom), alebo v plášti komína (v mieste priechodu komína z izolovaného do neizolovaného priestoru).

Bezpečné prestupy

Prestup dymovodu

Prestup dymovodu interiér. konštrukciou (priečkou). Nie je parotesný, rieši tepelnú izoláciu dymovodu od okolitej konštrukcie. Nie je vhodný do vonkajšieho prostredia.