Kalkulácia komínov

Bezpečné prestupy

Parotesný prestup horľavou konštrukciou je určený pre všetky typy stropných aj strešných konštrukcií a umožňuje okrem bezpečného oddelenia komínu od horľavých materiálov taktiež bezpečné napojenie parozábrany.

Vďaka parotesnosti vlastného prestupu je možné dosiahnuť parotesnosť a bezpečnosť celého stavebného detailu. Parotesné prestupy horľavou konštrukciou sú dodávané v prevedení pre tehlové komínové systémy a v prevedení pre trojvrstvové nerezové systémy. Jednotlivé varianty prevedení sa využívajú v nadväznosti na konkrétne riešený detail.

Výber vhodného variantu prestupu odporúčame konzultovať s našimi technikmi. Základné informácie nájdete v priloženom videu na Youtube:

Bezpečné prestupy

Prestup pre tehlový komín

Parotesný prestup s možnosťou zrezať na stavbe na výšku, alebo aj do šikminy. Dodávaný s hrúbkou 5 cm alebo 10 cm pre jednoprieduchové a dvojprieduchové komíny.

Bezpečné prestupy

Krátiteľný prestup pre nerezový komín

Parotesný prestup s možnosťou zrezať na stavbe presne na výšku, alebo aj do šikminy. Dodávaný s hrúbkou 5 cm alebo 10 cm.

Bezpečné prestupy

Hranatý prestup pre nerezový komín

Parotesný prestup s najvyššou mierou bezpečnosti. Je určený do stropu alebo obvodovej steny a vyrába sa na mieru podľa zadania zákazníka.

Bezpečné prestupy

Prestup pre nerezový komín do šikminy

Parotesné prestupy s najvyššou mierou bezpečnosti. Sú určené do šikminy alebo do plochých zelených striech (max. 45 °). Vyrába sa na mieru, podľa zadania zákazníka.

Bezpečné prestupy

Prerušenie tepelných mostov

Prerušenie tepelného mosta v mieste založenia komína (pod komínom), alebo v plášti komína (v mieste priechodu komína z izolovaného do neizolovaného priestoru).

Bezpečné prestupy

Napojenie parozábrany

Napojenie parozábrany na komín, nerieši tepelnú izoláciu stavebného detailu. Prevedenie pre tehlové aj nerezové komíny.

Bezpečné prestupy

Prestup dymovodu

Prestup dymovodu interiér. konštrukciou (priečkou). Nie je parotesný, rieši tepelnú izoláciu dymovodu od okolitej konštrukcie. Nie je vhodný do vonkajšieho prostredia.