Kalkulácia komínov

Príslušenstva a rekonstrukcie

Široký sortiment príslušenstva k systémovým komínovým systémom aj na rekonštrukcie starších komínov a napájanie spotrebičov. Na konci stránky potom kompletný prehľad systémových nadstrešných častí a striešok k tehlovým komínom.  
 
 
 
Nadstresné časti

Po vymurovaní komínového telesa do požadovanej výšky pristúpime k úprave nadstrešnej časti. Máme na výber z niekoľkých variantov ukončenia nadstrešnej časti – tzv. komínových hláv

Hlava KOMFORT

Pre túto nadstrešnú časť sú použité pohľadové prstence, ktoré imitujú lícové murivo. V nadstrešnej časti sa v tomto prípade už nepoužívajú tvarovky obvodového plášťa.

Detail >

Návlek ŠTUKO

Komínový návlek chráni plášť komínového telesa pred poveternostnými vlyvmi s tým, že sa nasadzuje na nadstrešnú časť komínu až cez oplechovanie, aby bolo dokonale zabránené zatekaniu do objektu okolo komínového telesa.

Detail >

Návlek IMIT

Komínový návlek chráni plášť komínového telesa pred poveternostnými vlyvmi s tým, že sa nasadzuje na nadstrešnú časť komínu až cez oplechovanie, aby bolo dokonale zabránené zatekaniu do objektu okolo komínového telesa.

Detail >

Nerezový nadstavec

Tento typnadstrešnej časti nahradzuje nad strechou klasickú komínovú hlavu nerezovým nadstavcom.

Vďaka unikátnemu prechodovému dielu je pod alebo nad úrovňou strechy nahradený murovaný komínový systém trojvrstvovým nerezovým systémom. Prináša tak moderný vzhľad budovy pri zachovaní funkčného a bezpečného keramického systému vo vnútri budovy. 

Detail >

Príprava pre omúrovanie

Tento typ komínovej hlavy sa skladá z krakorcovej a krycej dosky, a je navrhnutý tak, aby umožňoval omúrovanie českým aj nemeckým formátom lícových tehál.

Detail >

Základná nadstrešná časť

V tomto prípade je komínové teleso vymúrované tvarovkami obvodového plášťa až do požadovanej výšky a ukončené základnou krycou doskou

Detail >
Striešky a hlavice

Komínové striešky ukončujú komínový prieduch a zabraňujú zatekaniu dažďových zrážok do komína. Táto funkcia nie je z pohľadu vlastného komína nevyhnutne nutná, všetky nami dodávané komínové vložky sú proti dažďovej vode odolné, ale striešky tiež dotvárajú výsledný vzhľad komína a preto sú medzi stavebníkmi obľúbené.

Strieška Napoleon

Strieška NAPOLEON sa vyrába v nerezovom nebo medenom prevedení a je dostupná pre jedno- a dvojprieduchové komíny.

Detail >

Oblá strieška

Strieška OBLÁ je dostupná v nerezovom prevedení pre jedno-a dvojprieduchové komíny.

Detail >

Univerzálna nerezová strieška

Univerzálna komínová strieška z nerezového plechu, ktorá je použitelná ako pre nerezové komíny, tak pre komíny so šamotovými vložkami.

Detail >

Nerezová strieška s lapačom iskier

Univerzálna komínová strieška s lapačom iskier je vyrobená z nerezového plechu a je použitelná ako pre nerezové komíny, tak pre komíny so šamotovými vložkami.

Detail >

Historická hlavice

Tato imitácia historických pieskovcových hlavíc je vyrobená zo sklovláknobetónu.

Detail >