Kalkulácia komínov

Krátiteľný prestup pre nerezový komín

Parotesný prestup horľavou konštrukciou je určený pre všetky typy stropných aj strešných konštrukcií a umožňuje okrem bezpečného oddelenia komínu od horľavých materiálov aj bezpečné napojenie parozábrany. 

Parotesný prestup s možnosťou zrezať na stavbe presne na výšku, alebo aj do šikminy. Dodávaný s hrúbkou 5 alebo 10 cm. 

Výber vhodnej varianty prestupu odporúčame konzultovať s našimi technikmi.

Vďaka parotesnosti vlastného prestupu je možné dosiahnuť parotesnosť a bezpečnosť celého stavebného detailu. Parotesné prestupy horľavou konštrukciou CIKO STOPER sú dodávané vo vyhotovení pre tehlové komínové systémy a vo vyhotovení pre trojvrstvové nerezové systémy.

Jednotlivé varianty prevedenia sa využívajú v nadväznosti na konkrétny riešený detail. Pri zrezávaní výšky prestupu podľa rozmerov okolitej konštrukcie je potrebné postupovať opatrne. Táto operácia je pomerne chúlostivá a hrozí riziko popraskania penoskla. Celistvosť prestupu nesmie byť pri úpravách porušená!

Zároveň musí byť dodržaná bezpečná vzdialenosť komína od horľavých konštrukcií v súlade s návodom na zabudovanie nerezových komínov do stavby. Podmienky pre bezpečné použitie prestupov CIKO STOPER vychádzajú z Osvedčenia o vlastnostiach č. 030-057001 vydaného TZUS Praha. Tento produktový rad je chránený úžitkovým vzorom č. 23039 zapísaným na Úrade priemyselného vlastníctva.

Viac informácií ako zabudovať komín do stavby nájdete na stránke Bezpečné zabudovanie komína. 

Nie je to ono?
Využite nášho sprievodcu výberom komína.
 

Využite nášho sprievodcu výberom systémov. Jednoducho si zvolíte svoje preferencie pre relevantnú ponuku.  
 
 
Sprievodca výberom komínov Kontaktujte nás