Kalkulácia komínov

Prerušenie tepelných mostov

Komínové teleso je pri použití bežných stavebných postupov ochladzované z oboch smerov – zhora pôsobením vonkajších podmienok na komínovú hlavu, zdola pôsobením neizolovaného nosného základu. 

V oboch prípadoch dochádza k nežiaducemu ochladzovaniu interiérovej časti komínového telesa. Použitím špeciálnych prvkov je možné tieto nepriaznivé vplyvy eliminovať a zaistiť tepelné oddelenie ochladzovanej časti komínového telesa od ohrievanej interiérovej časti. Pri použití prvku GMH a nadstrešnej časti vyššej ako 2 m je potrebné statické zaistenie tejto nadstrešnej časti konzultovať s technickým oddelením CIKO. 

Vhodné umiestnenie a statické zaťaženie výrobku je potrebné konzultovať s projektantom.

Na prerušenie tepelného mosta v rámci komínového telesa CIKO vyrábame dva prvky: 

  • prerušenie tepelného mosta medzi ochladzovanou komínovou hlavou a komínovým telesom v interiéri - v mieste priechodu komína z izolovaného do neizolovaného priestoru (GMH) 
  • tepelné odtienenie komínového telesa od neizolovaného nosného základu - v mieste založenia komína, určené pre tehlové komínové systémy (GMZ) 

Výrobok nesmie prísť do kontaktu s lepidlom na cementovej báze a je treba zabrániť vnikaniu vody do telesa prestupu. Viac informácií ako zabudovať komín do stavby nájdete na stránke Bezpečné zabudovanie komína. 

Nie je to ono?
Využite nášho sprievodcu výberom komína.
 

Využite nášho sprievodcu výberom systémov. Jednoducho si zvolíte svoje preferencie pre relevantnú ponuku.  
 
 
Sprievodca výberom komínov Kontaktujte nás