Kalkulace komínů E-shop

CIKO 3V UNIVERSAL

Komínový systém CIKO 3V UNIVERSAL je určen pro všechny druhy paliv a všechny druhy spotřebičů s přirozeným odvodem spalin. Systém tvoří šamotová vložka, tepelná izolace a keramická tvarovka obvodového pláště.

Vnitřní šamotové vložky společně s šamotovou hmotou, která je součástí systému, vytvoří celistvý komínový průduch, odolávající teplotním i vlhkostním změnám. Vnitřní průměry vložek se prodávají v těchto provedeních:

 • 140 mm
 • 160 mm
 • 180 mm
 • 200 mm

Pro spolehlivou funkci komína je důležité odvětrání komínového tělesa, které je pro komíny CIKO charakteristické.

Důmyslná konstrukce systému umožňuje jednoduchou a úspornou montáž, kterou je schopen zajistit jeden pracovník i při libovolném počtu průduchů. Tvarovky komínového pláště jsou broušené a spojují se pomocí tenkovrstvé lepící malty, což usnadňuje a zpřesňuje montáž celého systému. Použitý materiál (keramická tvarovka) zajišťuje součinnost s okolním keramickým zdivem a umožňuje bezproblémovou povrchovou úpravu omítnutím.

Tvarovky se skládají v každé vrstvě do páru a v jednotlivých vrstvách jsou vzájemně pootočeny o 90°. U víceprůduchových komínů se v každé druhé vrstvě používají speciální spojovací tvarovky, které zajistí provázání zdiva komínového pláště a umožní sestavit libovolný počet průduchů v libovolné kombinaci průměrů vnitřních vložek.

Tepelná izolace, umístěná mezi vnitřní šamotové těleso a vnější nosný obvodový plášť komína má dvě základní funkce. Prvořadým úkolem je tepelně oddělit vnitřní šamotové těleso od vnějších vlivů a zajistit tak co nejrychlejší reakci na zátop a stálý přirozený tah komína, druhým úkolem je dilatace vnitřního tělesa, které v závislosti na teplotě spalin prokazuje objemové změny na rozdíl od objemově stálého komínového pláště.

Vlastní izolace je dodávána ve formě rohoží se zpevňující tkaninou (CIRS). Rohože se po obtočení kolem vložek spojí dodanými drátěnými sponkami. Tloušťka izolace je podle průměru vnitřní vložky různá.

Pro napojení kouřovodu na komín se šamotovými vložkami je potřeba použít originální redukci, která se nasazuje přes vnější obvod T-kusu a je utěsněna integrovaným provazcem. Jedná se o nerezové redukce typu CR nebo typu CRV (mají černě lakovanou pohledovou část).

Díky nasazení redukce s integrovaným provazcem přes T-kus jsou eliminovány pohyby způsobené teplotní roztažností materiálu kouřovodu a je tak vytvořeno bezpečné napojení. Bez použití redukce vzniká riziko popraskání šamotové tvarovky a tím hrozí že se znehodnotí celý komín.

Základní ukončení komína Poslední keramická vložka procházející krycí deskou všech hlav se uřízne 50mm nad horní plochou krycí desky. Na tuto vložku se spárovací hmotou přilepí komínový límec (vyrobený z keramiky), který zabraňuje zatékání dešťové vody do izolace.

Mezi vrchní hranou krycí desky a límcem musí být zachována mezera min 1cm.

Podle přání investora lze komínovou hlavu doplnit o stříšku Napoleon, historickou hlavici, stříšku oblou nebo otočnou hlavici. Tyto stříšky omezují padání srážek a nečistot do komínového průduchu, dotvářejí vzhled komína, příp. eliminují nepříznivé účinky větru.

Připojování spotřebičů Pro připojování spotřebičů je třeba použít originální redukci CIKO!

Pro napojení kouřovodu na komín s šamotovými vložkami je potřeba použít originální redukci. Redukce komín – kouřovod se nasazuje přes vnější obvod T-kusu a je utěsněna integrovaným provazcem. Jedná se o nerezové redukce s nátrubkem nebo redukce s vnitřním napojením (mají černě lakovanou pohledovou část).

Díky nasazení redukce s integrovaným provazcem přes T-kus jsou eliminovány pohyby způsobené teplotní roztažností materiálu kouřovodu a je tak vytvořeno bezpečné napojení. Bez použití redukce vzniká riziko popraskání šamotového T-kusu a tím i znehodnocení celého komína.

Komínový systém CIKO 3V UNIVERSAL určen pro všechny druhy paliv (pevné, plynné, kapalné) a všechny druhy spotřebičů s přirozeným odvodem spalin.

Příklad spotřebičů vhodných pro připojení ke komínovému systému CIKO 3V UNIVERSAL:

 • Kotle na tuhá paliva
 • Kotle na plyn s přirozeným odvodem spalin
 • Kotle na olej
 • Krbové vložky
 • Krbová kamna

Komínový systém CIKO 3V UNIVERSAL je certifikován podle evropských norem a má přiděleno CE označení. Platnost certifikace je každoročně obnovována kontrolou řízení výroby certifikační autoritou TZÚS Praha, s.p. Konkrétní zatřídění je nutno řešit v souvislosti s normou EN 1443 vždy pro daný spotřebič a stavbu. Základní označení tohoto komínového systému dle udělené CE certifikace je:

 • T600 N1 D3 G30 a
 • T400 N1 D3 G30 c
 • T400 N1 W2 G30 c

Popis hlavních komponent jednotlivých systémů naleznete v katalogu prvků, níže umístěná vizualizace poskytuje představu o skladbě systému CIKO 3V UNIVERSAL:

 

Základní ukončení komína Poslední keramická vložka procházející krycí deskou všech hlav se uřízne 50mm nad horní plochou krycí desky. Na tuto vložku se spárovací hmotou přilepí komínový límec (vyrobený z keramiky), který zabraňuje zatékání dešťové vody do izolace.

Mezi vrchní hranou krycí desky a límcem musí být zachována mezera min 1cm.

Podle přání investora lze komínovou hlavu doplnit o stříšku Napoleon, historickou hlavici, stříšku oblou nebo otočnou hlavici. Tyto stříšky omezují padání srážek a nečistot do komínového průduchu, dotvářejí vzhled komína, příp. eliminují nepříznivé účinky větru.

Připojování spotřebičů Pro připojování spotřebičů je třeba použít originální redukci CIKO!

Pro napojení kouřovodu na komín s šamotovými vložkami je potřeba použít originální redukci. Redukce komín – kouřovod se nasazuje přes vnější obvod T-kusu a je utěsněna integrovaným provazcem. Jedná se o nerezové redukce s nátrubkem nebo redukce s vnitřním napojením (mají černě lakovanou pohledovou část).

Díky nasazení redukce s integrovaným provazcem přes T-kus jsou eliminovány pohyby způsobené teplotní roztažností materiálu kouřovodu a je tak vytvořeno bezpečné napojení. Bez použití redukce vzniká riziko popraskání šamotového T-kusu a tím i znehodnocení celého komína.

Hlava KOMFORT Pro tuto nadstřešní část jsou použity pohledové prstence, které imitují lícové zdivo. V nadstřešní části se v tomto případě již nepoužívají tvarovky obvodového pláště.
Návlek ŠTUKO Komínový návlek chrání plášť komínového tělesa před povětrnostními vlivy s tím, že se nasazuje na nadstřešní část komínu až přes oplechování, aby bylo dokonale zabráněno zatékání do objektu kolem komínového tělesa.
Návlek IMIT Komínový návlek chrání plášť komínového tělesa před povětrnostními vlivy s tím, že se nasazuje na nadstřešní část komínu až přes oplechování, aby bylo dokonale zabráněno zatékání do objektu kolem komínového tělesa.
Příprava pro obezdění Tento typ komínové hlavy se skládá z krakorcové a krycí desky, a je navržen tak, aby umožňoval obezdění českým i německým formátem lícových cihel.
Nerezový nástavec Tento typ nadstřešní části nahrazuje nad střechou klasickou komínovou hlavu nerezovým nástavcem.
Základní nadstřešní část V tomto případě je komínové těleso vyzděno tvarovkami obvodového pláště až do požadované výšky a ukončeno základní krycí deskou
Oblá stříška Stříška OBLÁ je dostupná v nerezovém provedení pro jedno-a dvouprůduchové komíny.
Stříška Napoleon Stříška NAPOLEON se vyrábí v nerezovém nebo měděném provedení a je dostupná pro jedno- a dvouprůduchové komíny.
Univerzální nerezová stříška Univerzální komínová stříška z nerezového plechu, která je použitelná jak pro nerezové komíny, tak pro komíny se šamotovými vložkami.
Historická hlavice Tato imitace historických pískovcových hlavic je vyrobena sklovláknobetonu.
Nerezová stříška s lapačem jisker Univerzální komínová stříška s lapačem jisker je vyrobena z nerezového plechu a je použitelná jak pro nerezové komíny, tak pro komíny se šamotovými vložkami.

Není to ono?
Využijte našeho průvodce výběrem komínu.

Využijte našeho průvodce výběrem systémů. Jednoduše si zvolíte svoje preference pro relevantní nabídku.

Průvodce výběrem komínu Kontaktujte nás