Kalkulácia komínov

CIKO TEC

Komíny CIKO TEC s unikátnym riešením izolovaných izostatických vložiek sú vhodné pre všetky druhy palív (pevné, plynné a kvapalné) a pre všetky typy spotrebičov s prirodzeným a núteným odvodom spalín, vrátane možnosti využitia komína pre prívod vzduchu ku spotrebiču.

CIKO TEC je moderný komínový systém zložený zo špičkových materiálov a svojou konštrukciou rešpektuje súčasné trendy v obore vykurovacej techniky. Krb, rôzny počet plynových kotlov, kondenzačná technika, to sú príklady absolútnej slobody pri výbere vykurovacieho spotrebiča. Univerzálnosť komína využijete najviac v okamihu, keď sa rozhodnete zmeniť typ kotla, druh paliva, spôsob vykurovania. Systém je vhodný aj pre spoločné komíny od plynových kotlov pre podtlakovú alebo pretlakovú prevádzku.

Komínový systém CIKO TEC vyniká svojou univerzálnosťou v použití predovšetkým vďaka parametrom izostatických vložiek a možnosti prívodu vzduchu pre spotrebič, ktorý je zabezpečený vďaka špeciálnej konštrukcii tepelnej izolácie, krycej dosky a základového prvku.

Stále častejšie je pre moderné krby a kachle, ktorá majú pre prívod vzduchu hrdlo v spodnej časti spotrebiča, využívaný externý prívod spaľovacieho vzduchu. Riadený prívod vzduchu je dôležitý hlavne u nízkoenergetických a pasívnych domoch, kde je výmena vzduchu sledovaná ako celok a je neprípustné, kvôli horiacemu krbu, otvárať okno. V prípade prívodu vzduchu ku spotrebiču pomocou komínu je vytvorený oddelený okruh vzduchu, ktorý nemá vplyv na tepelnú pohodu v miestnosti. Privádzaný vzduch je spotrebovaný na horenie a krb iba cirkulačne ohrieva vzduch v miestnosti.

Princíp fungovania prívodu vzduchu k uzatvorenému spotrebiču je znázornený na priloženej animácii. Hlavnou prednosťou tohoto riešenia je oddelenie prevádzky spotrebiča a komína od obytnej miestnosti. Vzduch na spaľovanie tak „nevysáva“ teplý vzduch z miestnosti (princíp fungovania je rovnaký pre napojenie prívodu vzduchu do spotrebiča z boku aj odspodu):

Napojiť komín na prívod spaľovacieho vzduchu je teda možné využiť v dvoch variantoch riešení:
1. prívod zboku: napojenie sacieho hrdla spotrebiča na komínové teleso nad úrovňou podlahy. Z estetického i praktického hľadiska je u tejto varianty dôležité správne umiestnenie vývodu vzduchu z komína vo vzťahu k umiestneniu hrdla externého prívodu vzduchu na spotrebiči, teda čo najbližšie spotrebiču a ak je možné vo výške sacieho hrdla. Pre vlastné napojenie na komínové teleso je praktické použiť adaptér prívodu vzduchu, ktorý umožňuje vytvorenie rozoberateľného spoja na komínovom plášti pri zachovaní požadovanej tesnosti detailu.

2. prívod odspodu: napojenie sacieho hrdla spotrebiča na potrubie umiestnené v skladbe podlahy a vyvedené priamo pod spotrebič. Pripojenie s komínovým telesom sa nachádza taktiež pod úrovňou čistej podlahy. Táto nová varianta riešenia reaguje na rozrastajúci sa sortiment kachlí so spodným napojením, kde je prepojenie komína a spotrebiča potrebné skryť do skladby podlahy. Vlastné prepojenie je väčšinou krátke a nevznikajú tu tak komplikácie vplyvom kríženia s inými technológiami a zároveň je celé riešenie veľmi elegantné a nákladovo nenáročné.

Základné ukončenie komína Posledná keramická vložka prechádzajúca krycou doskou všetkých hláv sa odreže 50mm nad hornou plochou krycej dosky. Na túto vložku so škárovacou hmotou prilepí komínový golier (vyrobený z keramiky), ktorý zabraňuje zatekaniu dažďovej vody do izolácie.

Medzi vrchnou hranou krycej dosky a golierom musí byť zachovaná medzera min 1cm.

Podľa priania investora je možné komínovú hlavu doplniť o striešku Napoleon, historickú hlavicu, striešku oblú alebo otočnú hlavicu. Tieto striešky obmedzujú padanie zrážok a nečistôt do komínového prieduchu, dotvárajú vzhľad komína, príp. eliminujú nepriaznivé účinky vetra.

Pripájanie spotrebičov Na pripájanie spotrebičov je potrebné použiť originálnu redukciu CIKO!

Pro napojenie dymovodu na komín so šamotovými vložkami je potrebné použiť originálnu redukciu. Redukcia komín - dymovod sa nasadzuje cez vonkajší obvod T-kusu a je utesnená integrovaným povrazcom. Jedná sa o nerezové redukcie s nátrubkom alebo redukcie s vnútorným napojením (majú čierno lakovanú pohľadovú časť).

Vďaka nasadeniu redukcie s integrovaným povrazcom cez T-kus sú eliminované pohyby spôsobené teplotnou rozťažnosťou materiálu dymovodu a je tak vytvorené bezpečné napojenie. Bez použitia redukcie vzniká riziko popraskania šamotového T-kusu a tým aj znehodnotenia celého komína.

Systém CIKO TEC je zložený z izolovaných izostatických hrdlových komínových vložiek a obvodového plášťa z brúsených tehlových  tvaroviek, čo okrem funkčných výhod umožňuje aj extrémne jednoduchú a rýchlu montáž.

Komínový systém je dodávaný v nasledujúcich priemeroch izostatických vložiek:

  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm

Prvotriedne hrdlové komínové vložky vyrábané technológiou izostatického lisovania sú vhodné pre odvod spalín od spotrebičov na všetky druhy palív s prirodzeným a núteným odvodom spalín. Toto zaradenie komínových vložiek vyplývajúci z certifikácie dáva komínu vlastnosti absolútne univerzálnej spalinovej cesty. Medzi tepelnou izoláciou a obvodovým plášťom je vďaka ich špeciálnej konštrukcii dostatok priestoru pre prívod vzduchu ku spotrebiču. Odvod spalín je tak iba časť funkčného využitia komínového telesa, druhou nemenej dôležitou vlastnosťou komínu je prívod vzduchu ku spotrebiču. Riadenie vzduchu je dôležité hlavne u nízkoenergetických a pasívnych domoch. Pomocou komínového telesa je vytvorený oddelený okruh vzduchu, ktorý výrazne prispieva k vytvoreniu tepelnej pohody v miestnosti.

CERTIFIKÁCIA

CIKO TEC je určený pre všetky druhy palív a pre všetky typy spotrebičov s prirodzeným a núteným odvodom spalín. Podľa CE certifikácie má systém CIKO TEC pridelené nasledujúce označenia:

  • T600 N1 D3 G30 a
  • T400 N1 D3 G30 c
  • T600 N1 W2 O30 a
  • T400 N1 W2 G30 c
  • T200 P1 W2 O30 c

VARIANTA BEZ IZOLÁCIE

Komínový systém CIKO TEC je taktiež dodávaný vo variante bez komínovej izolácie. Systém je v tejto variante zložený z keramických izostatických hrdlových komínových vložiek, vzduchovej medzery a obvodového plášta z brúsených tehlových tvaroviek a používa sa predovšetkým pre spoločné komíny (hlavne pre bytové domy) a pripojenie viac spotrebičov typy „C“ do jedného komínového prieduchu. Vystredenie vložiek je potom zaistené dištančnými prvkami.

Ďalšou nespornou výhodou je teda možnosť pripojenia viacero plynových kotlov typu „C“ na jeden komínový prieduch.

PRÍVOD VZDUCHU KU SPOTREBIČU

Komínový systém CIKO TEC vyniká svojou univerzálnosťou v použití predovšetkým vďaka parametrom izostatických vložiek systému a možnosti prívodu vzduchu pre spotrebič (viac informácií v Poradenstve - Prívod vzduchu komínom), ktorý je zaistený vďaka špeciálnej konštrukcii tepelnej izolácie, krycej dosky a základového prvku.

Základné ukončenie komína Posledná keramická vložka prechádzajúca krycou doskou všetkých hláv sa odreže 50mm nad hornou plochou krycej dosky. Na túto vložku so škárovacou hmotou prilepí komínový golier (vyrobený z keramiky), ktorý zabraňuje zatekaniu dažďovej vody do izolácie.

Medzi vrchnou hranou krycej dosky a golierom musí byť zachovaná medzera min 1cm.

Podľa priania investora je možné komínovú hlavu doplniť o striešku Napoleon, historickú hlavicu, striešku oblú alebo otočnú hlavicu. Tieto striešky obmedzujú padanie zrážok a nečistôt do komínového prieduchu, dotvárajú vzhľad komína, príp. eliminujú nepriaznivé účinky vetra.

Pripájanie spotrebičov Na pripájanie spotrebičov je potrebné použiť originálnu redukciu CIKO!

Pro napojenie dymovodu na komín so šamotovými vložkami je potrebné použiť originálnu redukciu. Redukcia komín - dymovod sa nasadzuje cez vonkajší obvod T-kusu a je utesnená integrovaným povrazcom. Jedná sa o nerezové redukcie s nátrubkom alebo redukcie s vnútorným napojením (majú čierno lakovanú pohľadovú časť).

Vďaka nasadeniu redukcie s integrovaným povrazcom cez T-kus sú eliminované pohyby spôsobené teplotnou rozťažnosťou materiálu dymovodu a je tak vytvorené bezpečné napojenie. Bez použitia redukcie vzniká riziko popraskania šamotového T-kusu a tým aj znehodnotenia celého komína.

Hlava KOMFORT Pre túto nadstrešnú časť sú použité pohľadové prstence, ktoré imitujú lícové murivo. V nadstrešnej časti sa v tomto prípade už nepoužívajú tvarovky obvodového plášťa.
Návlek ŠTUKO Komínový návlek chráni plášť komínového telesa pred poveternostnými vlyvmi s tým, že sa nasadzuje na nadstrešnú časť komínu až cez oplechovanie, aby bolo dokonale zabránené zatekaniu do objektu okolo komínového telesa.
Návlek IMIT Komínový návlek chráni plášť komínového telesa pred poveternostnými vlyvmi s tým, že sa nasadzuje na nadstrešnú časť komínu až cez oplechovanie, aby bolo dokonale zabránené zatekaniu do objektu okolo komínového telesa.
Príprava pre omúrovanie Tento typ komínovej hlavy sa skladá z krakorcovej a krycej dosky, a je navrhnutý tak, aby umožňoval omúrovanie českým aj nemeckým formátom lícových tehál.
Základná nadstrešná časť V tomto prípade je komínové teleso vymúrované tvarovkami obvodového plášťa až do požadovanej výšky a ukončené základnou krycou doskou
Oblá strieška Strieška OBLÁ je dostupná v nerezovom prevedení pre jedno-a dvojprieduchové komíny.
Strieška Napoleon Strieška NAPOLEON sa vyrába v nerezovom nebo medenom prevedení a je dostupná pre jedno- a dvojprieduchové komíny.
Univerzálna nerezová strieška Univerzálna komínová strieška z nerezového plechu, ktorá je použitelná ako pre nerezové komíny, tak pre komíny so šamotovými vložkami.
Historická hlavice Tato imitácia historických pieskovcových hlavíc je vyrobená zo sklovláknobetónu.
Nerezová strieška s lapačom iskier Univerzálna komínová strieška s lapačom iskier je vyrobená z nerezového plechu a je použitelná ako pre nerezové komíny, tak pre komíny so šamotovými vložkami.

Nie je to ono?
Využite nášho sprievodcu výberom komína.
 

Využite nášho sprievodcu výberom systémov. Jednoducho si zvolíte svoje preferencie pre relevantnú ponuku.  
 
 
Sprievodca výberom komínov Kontaktujte nás