Kalkulace komínů E-shop

Šachtový systém COMPACT

Systém komínových šachet eka COMPACT L90 (EI90) je ucelený komínový systém složený z šachetních prvků a jednovrstvého nerezového systému complex E. Tento systém dosahuje požární odolnosti 90 minut.

Prvky systému jsou vyrobeny ze silikátových požárně-odolných desek se sílou stěny 40 mm. Hmotnost 1 metru tohoto komínového systému činí 25–28 kg.

K šachetním prvkům jsou dodávány vnitřní aretační prvky, které usnadňují a zrychlují montáž. Možné je svislé, vodorovné a s použitím kolen i šikmé vedení komína.

Izolované díly z jednovrstvého nerezového systému complex E jsou vkládány do šachetních prvků systému compact:

Šachta musí být chráněna proti povětrnostním vlivům. Pro nadstřešní část se používá nerezový nástavec nebo komínový návlek ŠTUKO.

Dostupné průměry:

  • 150 mm nebo 160 mm v šachtě o rozměru 220x220 mm (vnější rozměr 300x300 mm)
  • 180 mm nebo 200 mm v šachtě o rozměru 260x260 mm (vnější rozměr 340x340 mm)

Při dodržení předepsaných statických opatřeních je možné maximální volné vyložení 1,5 m od posledního kotvícího bodu. 

  • ucelený spalinový systém společně s jednoplášťovým nerezovým systémem
  • CE certifikace kompletního systému podle EN 1856-1
  • systém COMPACT splňuje požární odolnost 90 minut (L90/EI90)
  • vhodný pro připojení spotřebičů na tuhá paliva, olej a plyn 

Není to ono?
Využijte našeho průvodce výběrem komínu.

Využijte našeho průvodce výběrem systémů. Jednoduše si zvolíte svoje preference pro relevantní nabídku.

Průvodce výběrem komínu Kontaktujte nás