Kalkulace komínů E-shop

Prostup pro nerezový komín do šikminy

Parotěsné prostupy pro nerezové komíny (v rozsahu průměru vnějšího pláště 180-350mm). Prostup je vyroben z kombinace pěnového sklad a pěnové izolace. Jeho vnější rozměr je vždy o 200mm větší než průměr pláště komín (měřené svisle). Vyrábí se buď jako „šikmý box“ (GPKS) nebo „zkosený box“ (GPKL).

Tyto varianty parotěsného prostupu jsou vhodné pro umístění do šikmých nebo částečně šikmých konstrukcí, kam přínáší vyšší míru bezpečnosti oproti variantám prostupů vyrobeným pouze z pěnového skla. Vyrábí na zakázku s konkrétním sklonem (možno až do 45°)  a konkrétní výškou (dle výšky skladby konstrukce). Pro sklon střechy vyšší než 45° doporučujeme použít prostup typu GPK10.

Výběr vhodné varianty prostupu doporučujeme konzultovat s našimi techniky.

Díky parotěsnosti vlastního prostupu je možno dosáhnout parotěsnosti a bezpečnosti celého stavebního detailu. Parotěsné prostupy hořlavou konstrukcí CIKO STOPER jsou dodávány v provedení pro cihelné komínové systémy a v provedení pro třívrstvé nerezové systémy. Jednotlivé varianty provedení se využívají v návaznosti na konkrétní řešený detail.

  • pro  nerezové komíny v rozsahu průměrů pláště 180 – 350mm
  • výška šikmého prostupu od 30 do 50cm (měřeno kolmo na konstrukci)
  • výška zkoseného prostupu od 30 do 70 cm (měřeno svisle)
  • na hotový prostup je možno napojit parozábranu
  • pro šikmé střešní konstrukce do 45°
  • zvýšená míra bezpečnosti

Prostup je třeba objednat přesně na míru, jeho rozměry není možno na stavbě upravovat. Při drobných nepřesnostech v konstrukci stavby je možno výšku prostupu lokálně zbrousit až o 20 mm (musí zůstat min. tloušťka pěnoskla 30 mm). POZOR, je potřeba postupovat opatrně, hrozí riziko popraskání pěnoskla. Při úpravách nesmí být porušena celistvost prostupu! Zároveň musí být dodržena bezpečná vzdálenost komína od hořlavých konstrukcí v souladu s návodem na zabudování nerezových komínů do stavby.

Prostupy nesmí přijít do kontaktu s lepidlem na cementové bázi a je třeba zabránit vnikání vody do tělesa prostupu.

Podmínky pro bezpečné použití prostupů CIKO STOPER vychází z Osvědčení o vlastnostech č. 030-057001 vydaného TZUS Praha. Tato produktová řada je chráněna užitným vzorem č. 23039 zapsaným u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Více informací o zabudování komína do stavby naleznete na stránce Bezpečné zabudování komína.

Není to ono?
Využijte našeho průvodce výběrem komínu.

Využijte našeho průvodce výběrem systémů. Jednoduše si zvolíte svoje preference pro relevantní nabídku.

Průvodce výběrem komínu Kontaktujte nás