Kalkulace komínů E-shop
Aktuality

Nová certifikace komínů CIKO

Nová norma EN 13216-1 (Metody zkoušení systémových komínů) předepisuje výrobcům komínů testovat své systémy z pohledu pravidel pro zabudování komínu do stavby podle normy EN 1443. Protože jsme známi důrazem na bezpečnost komínů ve stavbě, absolvovali jsme jako jeden z prvních výrobců komínů s našimi systémy nové testování a na základě oficiálních testů ve státní zkušebně máme definováno nové „CE“ zatřídění pro jednotlivé komínové systémy. Toto zatřídění obsahuje také certifikované podmínky pro zabudování komínů do stavby.

Co z toho vyplývá? Jasně definovaná pravidla pro bezpečné zabudování komínu do stavby s uzavřenými / zakrytými prostupy hořlavými konstrukcemi. Pro naše komíny nově s odstupem od hořlavých konstrukcí  sníženým na 30 mm.

Bližší informace naleznete v prohlášení o vlastnostechmontážních návodech.

 

Další články