Kalkulace komínů E-shop

CIKO EASY

NOVINKA 2021! Komínový systém CIKO EASY je určen pro všechny druhy paliv a všechny druhy spotřebičů s přirozeným nebo nuceným odvodem spalin. Základ systému tvoří izolovaná izostatická vložka a jednodílná keramická tvarovka obvodového pláště.

CIKO EASY představuje inovativní a jedinečné řešení komínového systému s vynikajícími parametry.

S půdorysem 32×32 cm se jedná o kompaktní komínové těleso z jednodílných broušených cihelných tvarovek a izolovaných izostatických vložek. Komín je použitelný pro všechny druhy paliv a spotřebičů s tím, že je dodáván v nejžádanějších průměrech 160 a 180 mm, Výhodou systému je i jednoduchá a rychlá montáž, je to prostě EASY.

Nejen pro nízkoenergetické a pasivní domy je možno vlastní komínový systém doplnit o kompletní řešení parotěsných prostupů.

Kompaktní rozměry systému EASY neumožňují, na rozdíl od některých jiných komínových systémů CIKO, přívod spalovacího vzduchu ke spotřebiči.

Univerzálnost použití daná vynikajícími parametry izolovaných izostatických vložek je kombinována s minimalistickým půdorysem komína o rozměru 32×32 cm.

Systém CIKO EASY sice neumožňuje přívod vzduchu komínem, ale kvalitovou komínových vložek představuje zajímavou alternativu prémiovému komínu CIKO TEC. Především tam, kde je přívod spalovacího vzduchu řešen jinak a je k dispozici méně prostoru. To vše za velice zajímavou cenu.

Základní ukončení komína Poslední izostatická vložka procházející krycí deskou všech hlav se uřízne 50mm nad horní plochou krycí desky. Na tuto vložku se spárovací hmotou přilepí komínový límec (vyrobený z keramiky), který zabraňuje zatékání dešťové vody do izolace.

Mezi vrchní hranou krycí desky a límcem musí být zachována mezera min 1cm.

Podle přání investora lze komínovou hlavu doplnit o oblou nebo nerezovou stříšku, případně stříšku s lapačem jisker. Tyto stříšky omezují padání srážek a nečistot do komínového průduchu a dotvářejí vzhled komína.

Připojování spotřebičů Pro připojování spotřebičů je třeba použít originální redukci CIKO!

Pro napojení kouřovodu na komín s izostatickými vložkami je potřeba použít originální redukci nebo membránové těsnění sopouchu (pro plynové spotřebiče). Redukce komín – kouřovod se nasazuje přes vnější obvod T-kusu a je utěsněna integrovaným provazcem. Jedná se o nerezové redukce s nátrubkem.

Díky nasazení redukce s integrovaným provazcem přes T-kus jsou eliminovány pohyby způsobené teplotní roztažností materiálu kouřovodu a je tak vytvořeno bezpečné napojení. Bez použití redukce vzniká riziko popraskání izostatického T-kusu a tím i znehodnocení celého komína.

Komínový systém CIKO EASY je určen pro všechny druhy paliv (pevné, plynné, kapalné) a všechny druhy spotřebičů s přirozeným odvodem spalin.

Označení tohoto komínového systému dle udělené CE certifikace je:

  • T400 N1 D3 G30 c
  • T400 N1 W2 G30 c
  • T200 P1 W2 O30 c

Pro napojení kouřovodu na komín s izostatickými vložkami je potřeba použít originální redukci nebo membránové těsnění sopouchu (pro plynové spotřebiče). Redukce komín – kouřovod se nasazuje přes vnější obvod T-kusu, je utěsněna integrovaným provazcem a vyrábí se z nerezového plechu.

Díky nasazení redukce s integrovaným provazcem přes T-kus jsou eliminovány pohyby způsobené teplotní roztažností materiálu kouřovodu a je tak vytvořeno bezpečné napojení. Bez použití redukce vzniká riziko popraskání izostatického T-kusu a tím i znehodnocení celého komína.

Základní ukončení komína Poslední izostatická vložka procházející krycí deskou všech hlav se uřízne 50mm nad horní plochou krycí desky. Na tuto vložku se spárovací hmotou přilepí komínový límec (vyrobený z keramiky), který zabraňuje zatékání dešťové vody do izolace.

Mezi vrchní hranou krycí desky a límcem musí být zachována mezera min 1cm.

Podle přání investora lze komínovou hlavu doplnit o oblou nebo nerezovou stříšku, případně stříšku s lapačem jisker. Tyto stříšky omezují padání srážek a nečistot do komínového průduchu a dotvářejí vzhled komína.

Připojování spotřebičů Pro připojování spotřebičů je třeba použít originální redukci CIKO!

Pro napojení kouřovodu na komín s izostatickými vložkami je potřeba použít originální redukci nebo membránové těsnění sopouchu (pro plynové spotřebiče). Redukce komín – kouřovod se nasazuje přes vnější obvod T-kusu a je utěsněna integrovaným provazcem. Jedná se o nerezové redukce s nátrubkem.

Díky nasazení redukce s integrovaným provazcem přes T-kus jsou eliminovány pohyby způsobené teplotní roztažností materiálu kouřovodu a je tak vytvořeno bezpečné napojení. Bez použití redukce vzniká riziko popraskání izostatického T-kusu a tím i znehodnocení celého komína.

Návlek ŠTUKO Komínový návlek chrání plášť komínového tělesa před povětrnostními vlivy s tím, že se nasazuje na nadstřešní část komínu až přes oplechování, aby bylo dokonale zabráněno zatékání do objektu kolem komínového tělesa.
Základní nadstřešní část V tomto případě je komínové těleso vyzděno tvarovkami obvodového pláště až do požadované výšky a ukončeno základní krycí deskou
Oblá stříška Stříška OBLÁ je dostupná v nerezovém provedení pro jedno-a dvouprůduchové komíny.
Univerzální nerezová stříška Univerzální komínová stříška z nerezového plechu, která je použitelná jak pro nerezové komíny, tak pro komíny se šamotovými vložkami.
Nerezová stříška s lapačem jisker Univerzální komínová stříška s lapačem jisker je vyrobena z nerezového plechu a je použitelná jak pro nerezové komíny, tak pro komíny se šamotovými vložkami.

Není to ono?
Využijte našeho průvodce výběrem komínu.

Využijte našeho průvodce výběrem systémů. Jednoduše si zvolíte svoje preference pro relevantní nabídku.

Průvodce výběrem komínu Kontaktujte nás