CIKO® GAS

CIKO® GAS

Komíny CIKO® GAS najdou použití u spotřebičů na plynná a kapalná paliva, a to jak v přetlakovém, tak i v podtlakovém provozu.

rozbalit vše | sbalit vše

Popis systému

Komínový systém CIKO GAS se skládá z keramických komínových tvárnic, tvořících obvodový plášť, který je vybaven plastovými vložkami. Tento systém je určený pro odvod spalin od spotřebičů na plynná a kapalná paliva, kde výstupní teplota spalin v sopouchu bude zaručeně nižší než 120°C (zkušební teplota dle harmonizované normy ČSN EN ISO 306 >160 °C).

Komínový systém CIKO GAS se dodává ve čtyřech průměrech vnitních vložek:

 • 80 mm
 • 110 mm
 • 125 mm
 • 160 mm

Materiál plastových vložek se vyznačuje téměř neomezenou životností, extrémní odolností vůči agresivním kondenzátům, UV-záření a vysokou tepelnou stálostí. Mechanické a chemické vlastnosti tohoto materiálu jsou nastaveny podle speciálních požadavků na komínové vložky.

Plastové komponenty použité v komínovém systému CIKO GAS se dodávají v širokem rozsahu sortimentu v pevném, flexibilním nebo i vícevrstvém provedení (kolena, T-kusy, redukce, přechodky, revizní uzávěry, koaxiální kouřovody, flexi vložky, apod.

Oblast použití

Při provozu nízkoteplotních a kondenzačních kotlů vznikají agresivní kondenzáty obsahující kyseliny. Z tohoto důvodu jsou na vlastnosti materiálů použitých k výrobě komínových vložek kladeny vysoké požadavky z hlediska jejich chemické odolnosti, tepelné propustnosti, plynotěsnosti atd. Jako nejlepší řešení se nabízejí plastové vložky, používané v systému CIKO GAS, vyráběné ze speciálních konstrukčních plastů, jejichž nízká hmotnost a technické řešení na bázi hrdlových spojů umožňují snadnou a rychlou instalaci.

Plastové vnitřní vložky a tvarovky systému CIKO GAS jsou vzájemně spojovány hrdlovými spoji. Do hrdlových spojů vložené těsnění zaručuje absolutní těsnost systému proti spalinám a stékajícímu kondenzátu a umožňuje jak podtlakový, tak i přetlakový provoz. V tomto systému najde uplatnění dvoubřité těsnění z vysoce kvalitního, pro použití v komínových vložkách vyvinutého silikonového elastomeru. Při montáži komínových systémů hraje velkou roli jejich váha. Plastové komponenty používané v systému CIKO® GAS vynikají vůči konkurenčním materiálům svou nízkou hmotností a nízkou tepelnou propustností.

Nízká tepelná prostupnost znamená dobré izolační vlastnosti. Tato vlastnost v kombinaci s použitou sílou stěny jednotlivých komponentů snižuje množství odevzdaného tepla do okolí komínové vložky na minimum.

Výhody

 • Maximální jednoduchost montáže
 • Neomezená odolnost proti působení kondenzátu
 • Možnost použití pro podtlakový i přetlakový provoz
 • Kombinovatelné ve víceprůduchu s ostatními systému CIKO
 • Záruka 15 let
 • Bezkonkurenční cena

Certifikace

Komínový systém CIKO GAS ve shodě s požadavky a zkušebními metodami normy EN 14471:2013+A1:2015 obdržel CE certifikaci s následujícím označením:

 • T120 P1 W 1 O50 LI F U0

Dokumenty ke stažení

 

Přehledový katalog a ceník Montážní návod CIKO GAS
Obecné montážní zásady Návod na zabudování do stavby
Prohlášení o vlastnostech CIKO GAS Záruční list CIKO