Kalkulácia komínov

Šachtový systém COMPACT

Systém komínových šácht eka COMPACT L90 (EI90) je ucelený komínový systém zložený zo šachtových prvkov a jednovrstvového nerezového systému complex E. Tento systém dosahuje požiarnu odolnosť 90 minút.

Prvky systému sú vyrobené zo silikátových požiarno-odolných dosiek so silou steny 40 mm. Hmotnosť 1 metra tohto komínového systému je 25–28 kg. 

K šachtovým prvkom sú dodávané vnútorné aretačné prvky, ktoré uľahčujú a zrýchľujú montáž. Možné je zvislé, vodorovné a s použitím kolien aj šikmé vedenie komína. 

Izolované diely z jednovrstvového nerezového systému complex E sú vkladané do šachtových prvkov systému compact: 

Šachta musí byť chránená proti poveternostným vplyvom. Pre nadstrešnú časť sa používa nerezový nástavec alebo komínový návlek ŠTUKO.
Dostupné priemery: 
  • 150 mm alebo 160 mm v šachte s rozmerom 220x220 mm (vonkajší rozmer 300x300 mm) 
  • 180 mm alebo 200 mm v šachte s rozmerom 260x260 mm (vonkajší rozmer 340x340 mm) 
Pri dodržaní predpísaných statických opatrení je možné maximálne voľné vyloženie 1,5 m od posledného kotviaceho bodu. 
  • ucelený spalinový systém spoločne s jednoplášťovým nerezovým systémom 
  • CE certifikácia kompletného systému podľa EN 1856-1 
  • systém COMPACT spĺňa požiarnu odolnosť 90 minút (L90/EI90) 
  • vhodný na pripojenie spotrebičov na tuhé palivá, olej a plyn  
 
 
 

Nie je to ono?
Využite nášho sprievodcu výberom komína.
 

Využite nášho sprievodcu výberom systémov. Jednoducho si zvolíte svoje preferencie pre relevantnú ponuku.  
 
 
Sprievodca výberom komínov Kontaktujte nás