Kalkulácia komínov

CIKO PRAKTIK

Komíny CIKO® PRAKTIK sú vhodné pre všetky druhy palív (pevné, plynné a kvapalné) a pre všetky typy spotrebičov s podtlakovým alebo pretlakovým odvodom spalín. Výhodou je jednoduchá a rychlá montáž.

Komínový systém CIKO PRAKTIK je zložený z tepelne izolovaných nerezových komínových vložiek a obvodového plášta z tehlových brúsených tvaroviek. Jedná se teda o trojvrstvový komínový systém vhodný pre všetky druhy palív a všetky typy spotrebičov s prirodzeným alebo núteným odvodom spalín – kotly na tuhé, plynné a kvapalné palivá, krbové vložky, kachle, plynové turbokotly a kondenzačné kotly, atď.

Skladba systému CIKO PRAKTIK umožňuje veľmi jednoduchú a rýchlu montáž a prináša tiež vysokú odolnosť komínových vložiek proti mechanickému poškodeniu. V nadstrešnej časti je možné použiť všetky varianty komínových hláv CIKO.

Systém CIKO PRAKTIK je dodávaný s priemermi vnútorných vložiek:

 • 130 mm
 • 160 mm
 • 180 mm
 • 200 mm
 • 250 mm

V priemeroch vnútorných vložiek 130 – 180mm je možné systém CIKO PRAKTIK použiť pre prívod vzduchu ku spotrebiči. V takom prípade je nutné použiť kryciu dosku určenú pre prívod vzduchu.

K napojeniu komína na spotrebič je možné využiť adaptér prívodu vzduchu, ktorým vytvoríte rozoberateľné a zároveň dostatočne tesné napojenie prívodu vzduchu. Druhou variantou je napojenie prívodu vzduchu z komína na spotrebič v rámci skladby podlahy, teda odspodu pod spotrebič:

Základné ukončenie komína Posledná nerezová vložka prechádzajúca krycou doskou sa odreže min. 50mm nad hornou plochou krycej dosky. Cez túto vložku sa navlečie a stiahne nerezový komínový golier. Medzi vrchnou hranou krycej dosky a golierom musí byť zachovaná medzera min 1cm.

Medzi vrchnou hranou krycej dosky a golierom musí byť zachovaná medzera min 1cm. Proti zatekaniu dažďovej vody do izolácie odporúčame golier podsilikonovať žiaruvzdorným silkonom alebo iným vhodným spôsobom na vložke utesniť.

Podľa priania investora je možné komínovú hlavu doplniť o striešku Napoleon, historickú hlavicu, striešku oblú, nerezovú alebo lapač iskier. Tieto striešky obmedzujú padanie zrážok a nečistôt do komínového prieduchu a dotvárajú vzhľad komína.

Skladba systému CIKO PRAKTIK Ukážka zloženia komínového systému CIKO PRAKTIK

Komínový systém CIKO PRAKTIK je CE certifikovaný a určený pre všetky druhy paliva, suchú a mokrú prevádzku, pretlak alebo podtlak, odolnosť proti vyhoreniu sadzí a teplotnú triedu až T600.

Príklad spotřebičov vhodných pre pripojenie liku komínovému systému CIKO® PRAKTIK:

 • Kotly na drevo
 • Kotly na plyn
 • Kotly na olej
 • Krbové vložky
 • Kachle
 • Prívod spaľovacieho vzduchu ku spotrebiču komínom je možné zaistiť do priemeru 180 mm

 

Nerezové vložky obsiahnuté v systéme CIKO PRAKTIK sú odolné voči kondenzátom a vyrábajú sa z vysoko kvaltinej nerezovej ocele tr. 1.4404 o hrúbke steny 0,6 mm alebo 1,0 mm (1,0 mm iba pr. 150-200 mm). Komínové vložky sú vsadené do 25 mm izolácie a v komínovom plášti vystredené pomocou pružných vymedzovacích prvkov. Jednotlivé vnútorné izolované prvky sa zostavujú jednoduchým zasunutím jedného dielu do hrdla druhého dielu. Pri použití tesnení v hrdlových spojoch je umožnená pretlaková prevádzka do teploty spalín 200°C. Varianta komínového systému pre podtlakovú prevádzku je certifikovaná do 600°C, má teda nejvyššie možné teplotné zatriedenie.

Označenie tohoto komínového systému podľa udelenej CE certifikácie je:

 • T600 N1 W V2 L50060(100) G30 a
 • T400 N1 D V3 L50060(100) G30 c
 • T200 P1 W V2 L50060(100) O30 c

Základné ukončenie komína Posledná nerezová vložka prechádzajúca krycou doskou sa odreže min. 50mm nad hornou plochou krycej dosky. Cez túto vložku sa navlečie a stiahne nerezový komínový golier. Medzi vrchnou hranou krycej dosky a golierom musí byť zachovaná medzera min 1cm.

Medzi vrchnou hranou krycej dosky a golierom musí byť zachovaná medzera min 1cm. Proti zatekaniu dažďovej vody do izolácie odporúčame golier podsilikonovať žiaruvzdorným silkonom alebo iným vhodným spôsobom na vložke utesniť.

Podľa priania investora je možné komínovú hlavu doplniť o striešku Napoleon, historickú hlavicu, striešku oblú, nerezovú alebo lapač iskier. Tieto striešky obmedzujú padanie zrážok a nečistôt do komínového prieduchu a dotvárajú vzhľad komína.

Skladba systému CIKO PRAKTIK Ukážka zloženia komínového systému CIKO PRAKTIK

Hlava KOMFORT Pre túto nadstrešnú časť sú použité pohľadové prstence, ktoré imitujú lícové murivo. V nadstrešnej časti sa v tomto prípade už nepoužívajú tvarovky obvodového plášťa.
Návlek ŠTUKO Komínový návlek chráni plášť komínového telesa pred poveternostnými vlyvmi s tým, že sa nasadzuje na nadstrešnú časť komínu až cez oplechovanie, aby bolo dokonale zabránené zatekaniu do objektu okolo komínového telesa.
Návlek IMIT Komínový návlek chráni plášť komínového telesa pred poveternostnými vlyvmi s tým, že sa nasadzuje na nadstrešnú časť komínu až cez oplechovanie, aby bolo dokonale zabránené zatekaniu do objektu okolo komínového telesa.
Príprava pre omúrovanie Tento typ komínovej hlavy sa skladá z krakorcovej a krycej dosky, a je navrhnutý tak, aby umožňoval omúrovanie českým aj nemeckým formátom lícových tehál.
Nerezový nadstavec Tento typ nadstrešnej časti nahradzuje nad strechou klasickú komínovú hlavu nerezovým nadstavcom.
Základná nadstrešná časť V tomto prípade je komínové teleso vymúrované tvarovkami obvodového plášťa až do požadovanej výšky a ukončené základnou krycou doskou
Oblá strieška Strieška OBLÁ je dostupná v nerezovom prevedení pre jedno-a dvojprieduchové komíny.
Strieška Napoleon Strieška NAPOLEON sa vyrába v nerezovom nebo medenom prevedení a je dostupná pre jedno- a dvojprieduchové komíny.
Univerzálna nerezová strieška Univerzálna komínová strieška z nerezového plechu, ktorá je použitelná ako pre nerezové komíny, tak pre komíny so šamotovými vložkami.
Historická hlavice Tato imitácia historických pieskovcových hlavíc je vyrobená zo sklovláknobetónu.
Nerezová strieška s lapačom iskier Univerzálna komínová strieška s lapačom iskier je vyrobená z nerezového plechu a je použitelná ako pre nerezové komíny, tak pre komíny so šamotovými vložkami.

Nie je to ono?
Využite nášho sprievodcu výberom komína.
 

Využite nášho sprievodcu výberom systémov. Jednoducho si zvolíte svoje preferencie pre relevantnú ponuku.  
 
 
Sprievodca výberom komínov Kontaktujte nás