Kalkulácia komínov

CIKO 3V UNIVERSAL

Komínový systém CIKO 3V UNIVERSAL je určený pre všetky druhy palív a všetky druhy spotrebičov s prirodzeným odvodom spalín. Systém sa skladá zo šamotovej vložky, tepelnej izolácie a keramickej tvarovky obvodového plášťa.

Vnútorné šamotové vložky spoločne so šamotovou hmotou, ktorá je súčasťou systému, vytvára celistvý komínový prieduch, ktorý odoláva zmenám teploty a vlhkosti. Vnútorné priemery vložiek sa predávajú v týchto prevedeniach:

 • 140 mm
 • 160 mm
 • 180 mm
 • 200 mm

Pre spoľahlivú funkciu komína je dôležité vetrať komínové teleso, ktoré je charakteristické pre komíny CIKO.

Dômyselný dizajn systému umožňuje jednoduchá a úsporná montáž, ktorú je schopný zapezpečiť aj jeden pracovník, aj s ľubovoľným počtom prieduchov. Tvarovky komínového plášťa sú brúsené a spájané pomocou tenkovrstvovej lepiacej malty, ktorá uľahčuje a spresnňuje montáž celého systému. Použitý materiál (keramická tvarovka) zabezpečuje súčinnosť s okolitým keramickým murivom a umožňuje bezproblémové povrchové úpravy omietkou.

Tvarovky sa skladajú v každej vrstve do páru a v jednotlivých vrstvách sú vzájomne otočené o 90°. Pre viacprieduchové komíny sa v každej druhej vrstve používajú špeciálne spojovacie tvarovky, ktoré zabezpečia prepojenie muriva komínového plášťa a umožnia zostaviť ľubovoľný počet prieduchov v akejkoľvek kombinácii priemerov vnútorných vložiek.

Tepelná izolácia, ktorá sa nachádza medzi vnútorným šamotovým telesom a vonkajším obvodovým plášťom komína má dve základné funkcie. Prvoradou úlohou je tepelne oddeliť vnuútornú šamotovú vložku od vonkajších vplyvov a zaistiť tak čo najrýchlejšiu reakciu na zakúrenie a stály prirodzený ťah komína, druhou úlohou je diletácia vnútorného telesa, ktoré v závislosti od teploty spalín preukazuje objemové zmeny na rozdiel od objemovo stáleho komínového plášťa.

Vlastná izolácia je dodávaná vo forme rohoží so spevňujúcou tkaninou (CIRS). Rohože sa po obtočení okolo vložiek spojí dodanými drótenými sponami. Hrúbka izolácie je podľa priemerov vnútornej vložky rôzna.

Pre napojenie dymovodu na komín sošamotovými vložkami je potrebné použiť originálnu redukciu, ktorá se nasadzuje cez vonkajší obvod T-kusu a je utesnená integrovaným povrazcom. Jedná se o nerezové redukcie typu CR nebo typu CRV (majú čiernu lakovanú pohľadovú časť).

Vďaka nasadeniu redukcie s integrovaným povrazcom cez T-kus sú eliminované pohyby zpôsobené teplotnou roztažnosťou materiálu dymovodu a je tak vytvorené bezpečné napojenie. Bez použitia redukcie vzniká riziko popraskania šamotovej tvarovky a tým hrozí že sa znehodnotí celý komín.

Základné ukončenie komína Posledná keramická vložka prechádzajúca krycou doskou všetkých hláv sa odreže 50mm nad hornou plochou krycej dosky. Na túto vložku so škárovacou hmotou prilepí komínový golier (vyrobený z keramiky), ktorý zabraňuje zatekaniu dažďovej vody do izolácie.

Medzi vrchnou hranou krycej dosky a golierom musí byť zachovaná medzera min 1cm.

Podľa priania investora je možné komínovú hlavu doplniť o striešku Napoleon, historickú hlavicu, striešku oblú alebo otočnú hlavicu. Tieto striešky obmedzujú padanie zrážok a nečistôt do komínového prieduchu, dotvárajú vzhľad komína, príp. eliminujú nepriaznivé účinky vetra.

Pripájanie spotrebičov Na pripájanie spotrebičov je potrebné použiť originálnu redukciu CIKO!

Pro napojenie dymovodu na komín so šamotovými vložkami je potrebné použiť originálnu redukciu. Redukcia komín - dymovod sa nasadzuje cez vonkajší obvod T-kusu a je utesnená integrovaným povrazcom. Jedná sa o nerezové redukcie s nátrubkom alebo redukcie s vnútorným napojením (majú čierno lakovanú pohľadovú časť).

Vďaka nasadeniu redukcie s integrovaným povrazcom cez T-kus sú eliminované pohyby spôsobené teplotnou rozťažnosťou materiálu dymovodu a je tak vytvorené bezpečné napojenie. Bez použitia redukcie vzniká riziko popraskania šamotového T-kusu a tým aj znehodnotenia celého komína.

Komínový systém CIKO 3V UNIVERSAL určený pre všetky druhy palív (tuhé, plynné, kvapalné) a všetky druhy spotrebičov s prirodzenám odvodom spalín.

Príklad spotrebičov vhodných na pripojenie ku komínovému systému CIKO 3V UNIVERSAL:

 • Kotly na tuhé palivo
 • Plynové kotly s prirodzeným odovodom spalín
 • Olejové kotly
 • Krbové vložky
 • Krbové kachle

Komínový systém CIKO 3V UNIVERSAL je certifikovaný podľa európskych noriem a bolo mu pridelené označenie CE. Platnosť certifikácie je každoročne obnovovaná kontrolou výroby certifikačnou autoritou TZÚS Praha, s.p. Konkrétne zatriedenie je nutné riešiť v súvislosti s normou EN 1443 vždy pre daný spotrebič a konštrukciu. Základné označenie tohto komínového systému podľa udelenej certifikácie CE je:

 • T600 N1 D3 G30 a
 • T400 N1 D3 G30 c
 • T400 N1 W2 G30 c
Základné ukončenie komína Posledná keramická vložka prechádzajúca krycou doskou všetkých hláv sa odreže 50mm nad hornou plochou krycej dosky. Na túto vložku so škárovacou hmotou prilepí komínový golier (vyrobený z keramiky), ktorý zabraňuje zatekaniu dažďovej vody do izolácie.

Medzi vrchnou hranou krycej dosky a golierom musí byť zachovaná medzera min 1cm.

Podľa priania investora je možné komínovú hlavu doplniť o striešku Napoleon, historickú hlavicu, striešku oblú alebo otočnú hlavicu. Tieto striešky obmedzujú padanie zrážok a nečistôt do komínového prieduchu, dotvárajú vzhľad komína, príp. eliminujú nepriaznivé účinky vetra.

Pripájanie spotrebičov Na pripájanie spotrebičov je potrebné použiť originálnu redukciu CIKO!

Pro napojenie dymovodu na komín so šamotovými vložkami je potrebné použiť originálnu redukciu. Redukcia komín - dymovod sa nasadzuje cez vonkajší obvod T-kusu a je utesnená integrovaným povrazcom. Jedná sa o nerezové redukcie s nátrubkom alebo redukcie s vnútorným napojením (majú čierno lakovanú pohľadovú časť).

Vďaka nasadeniu redukcie s integrovaným povrazcom cez T-kus sú eliminované pohyby spôsobené teplotnou rozťažnosťou materiálu dymovodu a je tak vytvorené bezpečné napojenie. Bez použitia redukcie vzniká riziko popraskania šamotového T-kusu a tým aj znehodnotenia celého komína.

Hlava KOMFORT Pre túto nadstrešnú časť sú použité pohľadové prstence, ktoré imitujú lícové murivo. V nadstrešnej časti sa v tomto prípade už nepoužívajú tvarovky obvodového plášťa.
Návlek ŠTUKO Komínový návlek chráni plášť komínového telesa pred poveternostnými vlyvmi s tým, že sa nasadzuje na nadstrešnú časť komínu až cez oplechovanie, aby bolo dokonale zabránené zatekaniu do objektu okolo komínového telesa.
Návlek IMIT Komínový návlek chráni plášť komínového telesa pred poveternostnými vlyvmi s tým, že sa nasadzuje na nadstrešnú časť komínu až cez oplechovanie, aby bolo dokonale zabránené zatekaniu do objektu okolo komínového telesa.
Príprava pre omúrovanie Tento typ komínovej hlavy sa skladá z krakorcovej a krycej dosky, a je navrhnutý tak, aby umožňoval omúrovanie českým aj nemeckým formátom lícových tehál.
Nerezový nadstavec Tento typ nadstrešnej časti nahradzuje nad strechou klasickú komínovú hlavu nerezovým nadstavcom.
Základná nadstrešná časť V tomto prípade je komínové teleso vymúrované tvarovkami obvodového plášťa až do požadovanej výšky a ukončené základnou krycou doskou
Oblá strieška Strieška OBLÁ je dostupná v nerezovom prevedení pre jedno-a dvojprieduchové komíny.
Strieška Napoleon Strieška NAPOLEON sa vyrába v nerezovom nebo medenom prevedení a je dostupná pre jedno- a dvojprieduchové komíny.
Univerzálna nerezová strieška Univerzálna komínová strieška z nerezového plechu, ktorá je použitelná ako pre nerezové komíny, tak pre komíny so šamotovými vložkami.
Historická hlavice Tato imitácia historických pieskovcových hlavíc je vyrobená zo sklovláknobetónu.
Nerezová strieška s lapačom iskier Univerzálna komínová strieška s lapačom iskier je vyrobená z nerezového plechu a je použitelná ako pre nerezové komíny, tak pre komíny so šamotovými vložkami.

Nie je to ono?
Využite nášho sprievodcu výberom komína.
 

Využite nášho sprievodcu výberom systémov. Jednoducho si zvolíte svoje preferencie pre relevantnú ponuku.  
 
 
Sprievodca výberom komínov Kontaktujte nás