Napsali o nás

Výběr článků a prezentací, které byly o nás a našich produktech zveřejněny na odborných internetových portálech a v odborných periodikách:

Použití bezpečných komínových prostupů CIKO STOPER

Komínové prostupy CIKO STOPER jsou oblíbeným tématem pro odborná periodika. Nejen s ohledem na jejich bezpečnost a parotěsnost, ale i z hlediska jejich správného použití a provedení detailů. [...]

Pro představu vybíráme jednoduchý článek o variantách použití prostupů publikovaný v Kominickém věstníku:

K tomuto tématu se váže i komentář jednoho z projektantů, který prostupy CIKO STOPER použil poprvé. Citujeme část textu, který nás potěšil:
„… Právě jsme probírali dodávku vašeho cihelného komína Praktik pro pana …… Příjemně mne překvapilo, že jste mu nabídli a dodali vše potřebné vč. napojení parotěsu, dif. folie a prostupu zateplením ve střeše pěnosklem.
Děkuji za péči o celý komínový systém, některé z těchto komponent jsme všichni řešili „jak se dalo“ málokdy správně. Jako projektant mám radost, že můžu doporučovat českou firmu, která komín řeší jako celek vč. všech prostupů a potřebných prvků a že u Vás najdu potřebné informace…. „


Vzduchotěsná dřevostavba vs. Komín jako bezpečný a funkční prvek stavby

Naše přednáška z konference Dřevostavby v praxi 10. byla publikována na odborném serveru DřevoPortál.

[...]

Na DřevoPortálu byla publikována naše přednáška z konference Dřevostavby v praxi 10. Přednášku najdete na tomto odkazu:
http://www.profisportal.cz/prednasky/vzduchotesna-drevostavba-vs-komin-jako-bezpecny-a-funkcni-prvek-stavby

Nahrána je také na náš facebookovém profilu Dřevoportálu: www.facebook.com/DrevoPortal

Odkaz na tuto přednášku byl prezentován rovněž v tištěném magazínu homoPROFIS. Zde je ukázka prvního čísla letošního roku: https://www.dropbox.com/l/scl/AAD6JRsRDqL3AbBs22NFOf8l47-I8EnskuQ


CIKO – komínové inovace správným směrem

Trendem ve stavebnictví je úsporné bydlení. S ním souvisí i vývoj spotřebičů s vysokou účinností spalování, který následně pro komínovou techniku znamená požadavek na odvod poměrně studených spalin. [...]

Výrobci komínů na vývoj ve stavebnictví reagují různě. Na trhu s komíny se tak objevuje spousta novinek, které s cílem zaujmout zákazníka hlavně líbivou cenou, šetří na poctivé skladbě komínového systému. Zcela opačným směrem se však ubíral vývoj komínového systému CIKO® TEC. Tedy s cílem ještě vylepšit jedinečné řešení tohoto naprosto univerzálního komína – zachovat možnost přívodu vzduchu i odvodu spalin od libovolného spotřebiče, zajistit dostatečnou izolaci komínové vložky a samozřejmě zachovat nadstandardní úroveň kvality a bezpečnosti komína ve stavbě. Zároveň bylo cílem zjednodušit a zrychlit montáž tohoto systému. Výsledkem je komínová stavebnice, která potěší každého stavitele. A to nejen svými parametry, ale kupodivu i zajímavou cenou.

Komínový systém CIKO® TEC:

 • moderní komínový systém ze špičkových materiálů
 • respektuje trendy v oboru vytápěcí techniky
 • zajišťuje přívod spalovacího vzduchu ke spotřebiči
 • důmyslná konstrukce přináší absolutní svobodu při výběru spotřebiče

Unikátní řešení izolace komínového systému a tím i přívodu vzduchu ke spotřebiči, vysoce kvalitní izostatické šamotové vložky a v neposlední řadě plášť komína z broušených cihelných tvarovek – to jsou hlavní aspekty, které z komínu CIKO® TEC dělají skutečného univerzála. Hlavní rozdíl oproti podobným konkurenčním produktům je v unikátním řešení izolovaných izostatických vložek. Jednotlivé izostatické vložky jsou již z výroby opatřeny speciální vyřezávanou izolací, což výrazně urychluje a zjednodušuje montáž. Toto řešení zároveň přináší funkční výhody při provozu komína:

 • rychlejší zahřátí spalinové cesty pro bezproblémový zátop za všech podmínek
 • menší ochlazování spalin po výšce komína pro lepší tah a prevenci tvorby kondenzátu nebo dehtu
 • spolehlivý přívod vzduchu díky menším teplotním rozdílům po výšce komína
 • velmi nízké teploty na plášti komína pro bezpečnost ve stavbě
 • možnost tepelné dilatace vložek proti plášti komína pro delší životnost

Nezanedbatelnou předností izostatických vložek oproti klasickým šamotovým vložkám je jejich zvýšená odolnost proti nárazovému teplotnímu zatížení. U nízkoenergetických a pasivních domů je komín s vyřešeným přívodem vzduchu velmi důležitou součástí projektu a to včetně takových detailů, jako jsou těsná komínová dvířka.

Komínový systém CIKO® TEC má nejvyšší teplotní zatřídění, je odolný proti působení kondenzátu a je dodáván s průměrem vnitřních vložek 140 mm, 160 mm, 180 mm, nebo 200 mm. Komínové systémy CIKO lze navíc libovolně kombinovat a provázat je do jednoho společného komínového tělesa, které bude přesně odpovídat požadavkům investora.

Více informací o komínových systémech CIKO na www.ciko-kominy.cz

Zdroj: tzb-info.cz – článek

Ověřená bezpečnost komínů

Vybíráte optimální otopnou soustavu pro váš nový dům? Nepodceňujte význam komínového systému a jeho zabudování do stavby. Správná volba je zárukou splnění nejen veškerých funkčních a estetických nároků na stavbu, ale také nároků bezpečnostních. [...]

Komín je důležitou součástí stavby, která zásadně ovlivňuje její bezpečnostní, funkční, stejně jako estetické vlastnosti. Jeho hlavním účelem je bezpečný odvod spalin mimo dům při co nejnižších tepelných ztrátách. Především v souvislosti s moderními konstrukcemi nízkoenergetických domů se stalo často diskutovanou otázkou správné provedení stavebních detailů a z toho vyplývající zajištění bezpečnosti celé stavby.

Zejména v případě spalování tuhých paliv se setkáváme s naprosto protichůdnými požadavky na zabudování komína do stavby v nízkoenergetickém standardu. Řešení, které by dokázalo uspokojit nároky na parotěsnost detailů stavby a zároveň odstup hořlavých materiálů od komína s důrazem na požární bezpečnost, může v současnosti nabídnout málokterý dodavatel.

Moderní komínové systémy

Jedná se o poměrně novou problematiku ve stavebním oboru a ucelené řešení nabízí na českém trhu pouze výrobce komínových systému CIKO. Díky mnohaletým zkušenostem a využití vlastního Testovacího centra při vývoji produktů, nabízí tento výrobce nejen komínové systémy s vynikajícími technickými parametry, ale také sofistikované řešení stavebních detailů doplněné o unikátní systém prostupů komínu hořlavými konstrukcemi. Funkčnost a bezpečnost těchto řešení testuje CIKO ve vlastním Testovacím centru. Zde se měří nejen průběhy teplot uvnitř a v okolí komínu, ale také rychlost spalin, funkčnost přívodu vzduchu ke spotřebiči, vliv průměru komína na funkčnost sestavy a mnoho dalších parametrů. Výsledky testování jsou velmi zajímavé a mnohdy i pro odborníky z oboru překvapující. CIKO proto organizuje i semináře, na kterých jsou prezentovány výsledky testů a řešena uvedená problematika.

Důležité stavební detaily

Bezpečnost komínového tělesa se tedy v praxi odvíjí nejen od kvality a provedení vlastního komínového systému, ale také od správného způsobu realizace stavebních detailů. Při správném výběru komínového systému je potom možno docílit vhodného způsobu realizace jednoduchým použitím uceleného systému prostupů:

 • prostupy kouřovodu (využívaných nejčastěji pro prostup kouřovodu stěnou nebo příčkou)
 • parotěsné prostupy (určené pro všechny typy střešních i stropních konstrukcí)
 • napojení parozábrany na komín (využitelné u cihelných i nerezových komínových systémů)
 • přerušení tepelných mostů (pod komínovým tělesem i pod jeho nadstřešní částí)

Většina těchto produktů je k dostání také v atypických rozměrech, můžeme tedy zcela bez nadsázky říci, že CIKO skutečně nabízí řešení pro každý dům.

Vsaďte na zkušené výrobce

Volbu komínového systému, ať už z bezpečnostního, funkčního, anebo estetického hlediska se nevyplácí podceňovat. Pokud si chcete užívat teplo krbu svého domova bez starostí, vsaďte na zkušeného výrobce s mnohaletou tradicí.

Na www.ciko-kominy.cz najdete nejen třívrstvé komínové systémy v nerezovémzděném provedení, ale také například řešení pro rekonstrukce a kompletní komínové příslušenství.

Zdroj: www.bydleni.cz – článek


CIKO komíny – jednoduchá a rychlá stavba komínu

Pokud hledáte komínový systém, který umožňuje jednoduchou a rychlou výstavbu při zachování prvotřídní kvality a funkčnosti, využijte nabídky cihelných komínových systémů CIKO. [...]

Plášť těchto komínových systémů tvoří cihelné tvarovky spojované pouze tenkovrstvým lepidlem. Tvarovky jsou broušené, při zdění se jednoduše namáčí do lepidla a díky tomu je možno postavit celý komín bez technologických pauz a v podstatě za pár hodin. Zdění je přesné, bez potřeby dorovnávat každou vrstvu.

Hlavní výhoda systémů CIKO je v podobě „půlených“ tvarovek a s tím spojenou snazší manipulací (jedna tvarovka váží 9,5kg). Další velkou výhodou je logický postup zdění komínu – nejprve se spojují vnitřní vložky, pak se přikládá izolace a až jako poslední se zdí komínový plášť. Jedině takto je možné průběžně důkladně začistit a kontrolovat všechny spoje vnitřních vložek.

Praktickou ukázku zdění komínového systému CIKO včetně osazování nadstřešní části Komfort naleznete na přiloženém VIDEU.

Stačí jen vybrat správný systém a během jediného dne můžete mít hotový komín pro libovolný spotřebič.

V sortimentu společnosti CIKO naleznete také třívrstvé nerezové komínové systémy s pláštěm i vložkou z nerezového plechu. Ty mají nižší hmotnost, než zděné komíny a nevyžadují tedy nosný základ.

Jejich montáž je ještě jednodušší a rychlejší a navíc umožňuje i pozdější demontáž. Za další, byť subjektivní výhodu je možno považovat i modernější vzhled, který je však možno řešit u zděného systému použitím nerezového nástavce v nadstřešní části.

CIKO nabízí rovněž kompletní řešení stavebních detailů pro zabudování komínu do stavby v podobě uceleného sortimentu prostupů, parotěsných prostupů, dílů pro napojení parozábrany na komín a také komponentů pro přerušení tepelných mostů v rámci komínového tělesa.

Více informaci ke komínovým systémům CIKO naleznete na www.ciko-kominy.cz

Zdroj svepomoci.cz – článek


Funkční komín v moderní stavbě

Vývoj materiálů a technologií ve stavebnictví společně s vývojem spotřebičů v posledních letech výrazně ovlivňuje požadavky na komínové těleso, jeho konstrukci a způsob začlenění do stavby. Trendem ve stavebnictví jsou nejen konstrukce z hořlavých materiálů a s tím spojené zvýšené požadavky na požární bezpečnost komína ve stavbě, ale hlavně požadavky na parotěsnost celé stavební konstrukce. [...]

Zároveň se několikanásobně zvětšila výška tepelné izolace stropů, kterými musí komín procházet. Zejména v případě spalování tuhých paliv se tak setkáváme s naprosto protichůdnými požadavky na zabudování komína do stavby v nízkoenergetickém standardu.

Co to v praxi znamená? Z hlediska funkčnosti komína především požadavek na vhodnou skladbu komínového tělesa podle typu spotřebiče a správný průměr komína. Řešení, které by dokázalo uspokojit nároky na parotěsnost detailů stavby a zároveň odstup hořlavých materiálů od komína s důrazem na požární bezpečnost nabízí pouze firma CIKO.

Konstrukce komína
Z hlediska optimální funkčnosti komína je důležité provedení a umístění tepelné izolace komínové vložky. Výsledkem správného řešení je pomalejší ochlazování spalin po výšce komína a rychlejší reakce na zátop. Tlak výrobců spotřebičů na jejich co nejvyšší efektivitu zapříčiňuje velmi nízkou výstupní teplotu spalin. Tím pádem začíná být schopnost komínu udržet teplotu spalin čím dál zásadnější (viz obr. 1). Z výše uvedeného vyplývá, že konstrukce komína s vynecháním izolace vnitřní vložky a jejím nahrazením masivnějším komínovým pláštěm nebo integrace izolace do komínového pláště přináší velké komplikace, jako:

 • nadměrnou kondenzaci a rychlé ochlazení spalin
 • špatný tah komína
Moderní spotřebiče
Nezanedbatelné požadavky na skladbu a funkčnost komína mají rovněž moderní spotřebiče, které produkují spaliny v širokém spektru teplot. Na jedné straně mohou při zátopu vypouštět spaliny o teplotách blížících se 600°C, na straně druhé při stabilizovaném efektivním spalování dosahují vysoké účinnosti a teplota spalin je pak velmi nízká. Pro komín to znamená nejen požadavek na vysokou teplotní odolnost, ale zároveň možnost mokrého provozu. Při připojování moderního spotřebiče je také již zcela běžný požadavek na zajištění samostatného přívodu vzduchu pro hoření. Ve svém důsledku se jedná o souhrn až protichůdných požadavků na komínové těleso a jeho správný návrh je proto pro fungování celého systému klíčový.
Komínové testovací centrum CIKO

Výrobce komínových systémů CIKO využívá pro řešení této problematiky a vývoj svých produktů poznatky získané z měření a testování provozu komínů za různých provozních podmínek. Toto testování probíhá ve vlastním komínovém testovacím centru, ve kterém jsou umístěny různé komínové systémy, a při testování je využíváno několika druhů spotřebičů na pevná paliva. Měří se zde nejen průběhy teplot uvnitř a v okolí komínu, ale také funkčnost přívodu vzduchu ke spotřebiči, vliv průměru komína na funkčnost sestavy a mnoho dalších parametrů.

Výsledky měření a jejich aplikaci v praxi prezentuje CIKO v odborných seminářích, které jsou zaměřeny především na zajištění bezpečnosti stavební konstrukce kolem komína, na chování spalin nízko- i vysokoteplotních spotřebičů a na problematiku teplot dosahovaných v okolí komína. Tyto semináře jsou součástí celoživotního vzdělávání členů Společenstva kominíků ČR a Cechu kamnářů ČR.

Zdroj: www.bydleni.cz


Už víte, proč si máte zvolit právě komínový systém CIKO?

Systémy CIKO jsou absolutně bezpečné komíny s vynikajícím tahem odolné vůči všem nežádoucím vlivům, které mohou ovlivnit životnost a funkčnost komínů. Díky jednoduché montáži a univerzálnosti systému jsou velmi oblíbené u realizačních firem a stavebníků. Díky cenové dostupnosti, materiálovému řešení a odbornému zázemí u výrobce CIKO s.r.o. není proč váhat – využijte širokou nabídku komínových systémů CIKO !!!