Kalkulace komínů E-shop
Tvarovka komínového tělesa

Tvarovka komínového tělesa

Tvarovka komínového pláště je vyrobena z cihlářské pálené hlíny a je určena ke zdění komínového pláště komínových systémů CIKO.

Kód: CU

Tvarovky komínového pláště jsou broušené a spojují se pomocí tenkovrstvé lepící malty, což usnadňuje a zpřesňuje montáž celého systému. Použitý materiál (keramická tvarovka) zajišťuje součinnost s okolním keramickým zdivem a umožňuje bezproblémovou povrchovou úpravu omítnutím.

Tvarovky se v každé vrstvě skládají do páru, v jednotlivých vrstvách jsou pak vzájemně pootočeny o 90°. Tím je vytvořena klasická zděná vazba, která zajistí statickou spolehlivost konstrukce. Pro různé průměry i typy průduchů zůstávají tvarovky stále stejné a mění se pouze tl. izolace popř. druh vnitřních vložek.

 V kombinaci se spojovacími tvarovkami, které se kladou do každé druhé vrstvy a zajistí provázání celého komínového tělesa, pak umožňují kombinovat libovolný počet průduchů při libovolném průměru i typu vnitřních vložek v rámci jednoho komínového tělesa. Půdorys jednoprůduchového komínu je pak vždy 40x40 cm, u dvouprůduchu potom 80x40 cm. Možná je také varianta s přizděnou poloviční šachtou, kdy vzniká komínové těleso s půdorysem 60x40 cm.

Pevnost v tlaku: min. 10 Mpa
Objemová hmotnost: 600 ±100 kg.m-3
Rozměry:
délka: 400 mm
šířka: 200 mm
výška: 250 mm
hmotnost jedné tvarovky: 10,5 kg

Název Vlastnost
Komínový systém 3V UNIVERSAL
Komínový systém TEC
Komínový systém PRAKTIK
Komínový systém GAS
Typ produktu (účel použití) Tvarovka komínového pláště

Podobné produkty

Není to ono?
Využijte našeho průvodce výběrem komínu.

Využijte našeho průvodce výběrem systémů. Jednoduše si zvolíte svoje preference pro relevantní nabídku.

Průvodce výběrem komínu Kontaktujte nás