Kalkulace komínů E-shop

Jednovrstvé nerezové komínové vložky

Jednovrstvý nerezový komínový systém představuje moderní komínový stavebnicový systém pro odvod spalin od tepelných spotřebičů. Jednotlivé komínové elementy jsou díky hrdlu v horní části komínové vložky při montáži do sebe zasouvány.

Tento systém umožňuje vložkovat komínová tělesa libovolných výšek s tím, že obsahuje celou řadu tvarových dílů s jejíž pomocí lze bez mechanických úprav smontovat libovolné komínové těleso. 

K vložkování starších komínů je možno použít nerezové komínové vložky, izostatické keramické vložky nebo plastové komínové vložky. Volba materiálu pro vložkování komínů závisí především na zvoleném palivu a typu spotřebiče.

Nejběžnější je dnes vložkování komínů nerezovými komínovými vložkami (pevnými nebo ohebnými). Tento moderní komínový stavebnicový systém umožňuje odvod spalin od všech typů tepelných spotřebičů. Jednotlivé komínové elementy jsou díky hrdlu v horní části komínové vložky při montáži do sebe zasouvány a v případě požadavku na přetlakový provoz je do spoje vloženo silikonové těsnění.

Způsoby jak použít nerezové komínové vložky:

 • prvky pro realizaci kouřovodů
 • rekonstrukce komínových těles pro novostavby, rodinné domky, chaty a chalupy vložkování odtahů od všech typů spotřebičů
 • prvky pro vzduchotechnické rozvody

Jednovrstvý nerezový komínový systém je ideální řešení pro rekonstrukci stávajících komínových těles.

Základním prvkem je pevná komínová vložka vyrobená z nerezového vysoce jakostního plechu třídy ČSN 17 349 (DIN 1.4404). Použité materiálové kvality garantují vysokou kvalitu a dlouhou životnost dílů. Snížené obsahy uhlíku v materiálu vložky snižují vytváření chromkarbidů a interkrystalické koroze i při vyšších teplotách spalin. Podélné spoje dílů jsou svařeny na moderních automatech pracujících v ochranné atmosféře argonu a zaručují vysokou pevnost a životnost spoje a celého dílu.

Každý díl je opatřen horním a dolním hrdlem výšky 80mm nebo 60mm, které umožňují při montáži snadné zasunutí jednotlivých dílů do sebe.

Sortiment nerezových komponentů je dodáván v tloušťkách materiálu 0,5mm, 0,6mm a 1mm. Flexibilní nerezové hadice jsou potom dostupné v provedení od 0,08mm po 0,4mm, vhodná varianta se volí podle typu připojovaného spotřebiče.

 • Použití pro všechny druhy paliva, možnost přechodu z uhlí na plyn
 • Optimální proudění spalin díky symetrickému průřezu
 • Rychlý ohřev komínu na provozní teplotu
 • Rychlá a snadná montáž
 • Okamžitá připravenost k provozu
 • Dokonalé jímání a odvod kondenzátu spalin
 • Dlouhá životnost
 • Přirozený i nucený odvod spalin

Není to ono?
Využijte našeho průvodce výběrem komínu.

Využijte našeho průvodce výběrem systémů. Jednoduše si zvolíte svoje preference pro relevantní nabídku.

Průvodce výběrem komínu Kontaktujte nás