Kalkulace komínů E-shop

Bezpečná konstrukce komína

Typická skladba zděného třísložkového komínového tělesa je již léta osvědčená a neměnná. Liší se výrobce od výrobce použitými materiály, jejich kvalitou a konstrukcí, nicméně v 90% případů je zachována logika vložka-izolace-plášť.

To, v čem se komíny od sebe liší, je kvalita použitých materiálů a propacovanost (správnost) konstrukce komína. Špatně navržená konstrukce nebo na stavbě špatně realizovaná montáž totiž mohou zásadním způsobem ovlivnit bezpečnost komínového tělesa.