Kalkulácia komínov

Prestup pre tehlový komín

Parotesný prestup pre tehlové komíny sa vyrába v štyroch základných prevedeniach – pre jednoprieduchový a dvojprieduchový komín as hrúbkou 5 cm alebo 10 cm. Výška prestupu je voliteľná v module 10 cm od 30 do 70cm. 

Vlastný prestup je možné veľmi jednoducho zrezať, presne podľa potreby v mieste prestupu, je teda vhodný aj na prestupy šikmými strešnými konštrukciami. 

Výber vhodnej varianty prestupu odporúčame konzultovať s našimi technikmi. 

Vďaka parotesnosti vlastného prestupu je možné dosiahnuť parotesnosť a bezpečnosť celého stavebného detailu. Parotesné prestupy horľavou konštrukciou CIKO STOPER sú dodávané v prevedení pre tehlové komínové systémy a v prevedení pre trojvrstvové nerezové systémy.

Jednotlivé varianty prevedenia sa využívajú v nadväznosti na konkrétny riešený detail.

  • pre jednoprieduchové alebo dvojprieduchové tehlové komíny (GPH, GPH2)
  • výška prestupu od 30 do 70cm
  • na hotový prestup je možné napojiť parozábranu
  • pre všetky typy stropných aj strešných konštrukcií
  • je možné jednoducho zrezať pod ľubovoľným uhlom
  • možnosť výroby atypických rozmerov

Pri drobných nepresnostiach v konštrukcii stavby je možné časť prestupu lokálne zbrúsiť až o 20 mm (musí zostať min. hrúbka penoskla 30 mm). Táto operácia je však pomerne chúlostivá a je potrebné postupovať opatrne, inak hrozí riziko popraskania penoskla. Celistvosť prestupu nesmie byť pri úpravách porušená! Zároveň musí byť dodržaná bezpečná vzdialenosť komína od horľavých konštrukcií v súlade s návodom na zabudovanie komína do stavby.

Prestupy nesmú prísť do kontaktu s lepidlom na cementovej báze a je treba zabrániť vnikaniu vody do telesa prestupu. Podmienky pre bezpečné použitie prestupov CIKO STOPER vychádzajú z Osvedčenia o vlastnostiach č. 030-057001 vydaného TZUS Praha. Tento produktový rad je chránený úžitkovým vzorom č. 23039 zapísaným na Úrade priemyselného vlastníctva.

Viac informácií o zabudovaní komína do stavby nájdete na stránke Bezpečné zabudovanie komína. 

Nie je to ono?
Využite nášho sprievodcu výberom komína.
 

Využite nášho sprievodcu výberom systémov. Jednoducho si zvolíte svoje preferencie pre relevantnú ponuku.  
 
 
Sprievodca výberom komínov Kontaktujte nás