Kalkulácia komínov

Prestup pre nerezový komín do šikminy

Parotesné prestupy pre nerezové komíny (v rozsahu priemeru vonkajšieho plášťa 180-350mm). Prestup je vyrobený z kombinácie penového skladu a penovej izolácie. Jeho vonkajší rozmer je vždy o 200mm väčší ako priemer plášťa komín (merané zvisle). Vyrába sa buď ako „šikmý box“ (GPKS) alebo „skosený box“ (GPKL). 
Tieto varianty parotesného prestupu sú vhodné na umiestnenie do šikmých alebo čiastočne šikmých konštrukcií, kam prinášajú vyššiu mieru bezpečnosti oproti variantom prestupov vyrobeným iba z penového skla. Vyrába na zákazku s konkrétnym sklonom (možno až do 45°) a konkrétnou výškou (podľa výšky skladby konštrukcie). Pre sklon strechy vyšší ako 45 ° odporúčame použiť prestup typu GPK10. 
Výber vhodnej varianty prestupu odporúčame konzultovať s našimi technikmi.

Vďaka parotesnosti vlastného prestupu je možné dosiahnuť parotesnosť a bezpečnosť celého stavebného detailu. Parotesné prestupy horľavou konštrukciou CIKO STOPER sú dodávané vo vyhotovení pre tehlové komínové systémy a vo vyhotovení pre trojvrstvové nerezové systémy.

Jednotlivé varianty prevedenia sa využívajú v nadväznosti na konkrétny riešený detail.

  • pre nerezové komíny v rozsahu priemerov plášťa 180 – 350mm
  • výška šikmého prestupu od 30 do 50cm (merané kolmo na konštrukciu)
  • výška skoseného prestupu od 30 do 70 cm (merané zvisle)
  • na hotový prestup je možné napojiť parozábranu
  • pre šikmé strešné konštrukcie do 45 °
  • zvýšená miera bezpečnosti

Priestup je potrebné objednať presne na mieru, jeho rozmery nie je možné na stavbe upravovať. Pri drobných nepresnostiach v konštrukcii stavby je možné výšku prestupu lokálne zbrúsiť až o 20 mm (musí zostať min. hrúbka penoskla 30 mm). POZOR, je potrebné postupovať opatrne, hrozí riziko popraskania penoskla. Pri úpravách nesmie byť porušená celistvosť prestupu! Zároveň musí byť dodržaná bezpečná vzdialenosť komína od horľavých konštrukcií v súlade s návodom na zabudovanie nerezových komínov do stavby.

Prestupy nesmú prísť do kontaktu s lepidlom na cementovej báze a je treba zabrániť vnikaniu vody do telesa prestupu. Podmienky pre bezpečné použitie prestupov CIKO STOPER vychádzajú z Osvedčenia o vlastnostiach č. 030-057001 vydaného TZUS Praha. Tento produktový rad je chránený úžitkovým vzorom č. 23039 zapísaným na Úrade priemyselného vlastníctva. Viac informácií o zabudovaní komína do stavby nájdete na stránke Bezpečné zabudovanie komína. 

Nie je to ono?
Využite nášho sprievodcu výberom komína.
 

Využite nášho sprievodcu výberom systémov. Jednoducho si zvolíte svoje preferencie pre relevantnú ponuku.  
 
 
Sprievodca výberom komínov Kontaktujte nás