Kalkulácia komínov

Hranatý prestup pre nerezový komín

Parotesné prestupy pre nerezové komíny (v rozsahu priemerov vonkajšieho plášťa 180-350mm). Prestup je vyrobený z kombinácie penového skla a tepelnej izolácie. Jeho vonkajší rozmer je vždy o 200mm väčší ako priemer plášťa komína, výška prestupu je voliteľná v module 10cm od 30 do 70cm. 

Tento prestup je vhodný na umiestnenie do vodorovných konštrukcií, kam prináša vyššiu mieru bezpečnosti oproti variantom prestupov vyrobeným iba z penového skla. 

Výber vhodnej varianty prestupu odporúčame konzultovať s našimi technikmi. 

Vďaka parotesnosti vlastného prestupu je možné dosiahnuť parotesnosť a bezpečnosť celého stavebného detailu. Parotesné prestupy horľavou konštrukciou CIKO STOPER sú dodávané v prevedení pre tehlové komínové systémy a vo vyhotovení pre trojvrstvové nerezové systémy.

Jednotlivé varianty prevedenia sa využívajú v nadväznosti na konkrétny riešený detail. pre nerezové komíny v rozsahu priemerov plášťa 180 – 350mm.

  • výška prestupu od 30 do 70cm
  • na hotový prestup je možné napojiť parozábranu
  • pre vodorovné typy stropných aj strešných konštrukcií
  • zvýšená miera bezpečnosti

Priestup je potrebné objednať presne na mieru, jeho rozmery nie je možné na stavbe upravovať. Pri drobných nepresnostiach v konštrukcii stavby je možné výšku prestupu lokálne zbrúsiť až o 20 mm (musí zostať min. hrúbka penoskla 30 mm). POZOR, je potrebné postupovať opatrne, hrozí riziko popraskania penoskla. Pri úpravách nesmie byť porušená celistvosť prestupu! Zároveň musí byť dodržaná bezpečná vzdialenosť komína od horľavých konštrukcií v súlade s návodom na zabudovanie nerezových komínov do stavby.

Prestupy nesmú prísť do kontaktu s lepidlom na cementovej báze a je treba zabrániť vnikaniu vody do telesa prestupu. Podmienky pre bezpečné použitie prestupov CIKO STOPER vychádzajú z Osvedčenia o vlastnostiach č. 030-057001 vydaného TZUS Praha. Tento produktový rad je chránený úžitkovým vzorom č. 23039 zapísaným na Úrade priemyselného vlastníctva.

Viac informácií o zabudovaní komína do stavby nájdete na stránke Bezpečné zabudovanie komína. 

Nie je to ono?
Využite nášho sprievodcu výberom komína.
 

Využite nášho sprievodcu výberom systémov. Jednoducho si zvolíte svoje preferencie pre relevantnú ponuku.  
 
 
Sprievodca výberom komínov Kontaktujte nás