Kalkulácia komínov
Aktuality

CIKO na Valnom zhromaždení Komory Komínarov Slovenska

Bezpečnosť zabudovania komína do stavby, prívod vzduchu komínom, parametre jednotlivých komínových systémov a mnoho ďalšieho zaujíma aj kolegov na Slovensku.

Radi sa zúčastňujeme Valného zhromaždenia Komory Komínárov Slovenska, kde môžeme prezentovať a vysvetľovať princípy nášho riešenia odborníkom z odboru.

Ďalšie články