Výhody systémů CIKO

Komínové systémy CIKO® nabízí oproti konkurenčním produktům celou řadu výhod. A to nejen při porovnání vlastních produktů, ale rovněž z pohledu spokojenosti zákazníka, která je naším prvořadým cílem. To vše při záruce až 30 let a za zajímavou cenu.

Komíny pro všechny druhy paliv

Komínové systémy CIKO jsou určeny pro všechny druhy paliv – pevné, kapalné a plynné a všechny druhy spotřebičů. Vhodný komín dle svých představ si tak vybere každý.


Originální konstrukce

Originální konstrukce tvarovek a propracovaný systém celoplošného odvětrání komínového tělesa zajišťuje optimální funkci komínu.


Variabilita systému

Variabilita systému umožňuje postavit libovolný počet průduchů, při libovolné kombinaci průměrů a typů vnitřních vložek.


Jednotné tvarovky

Jednotné tvarovky obvodového pláště pro libovolný počet, průměr i typ průduchů. Jednotné tvarovky jsou základním stavební prvkem komínů CIKO a přinášejí absolutní univerzálnost při volbě typu a průměru komína.


Jednoduchá montáž

Konstrukce systému a váha jednotlivých prvků umožňuje jednoduchou a úspornou montáž, kterou je schopen zajistit jeden pracovník při libovolném počtu průduchů. [...]

Jednoduchá montáž systému CIKO je dána přesnou výrobou jednotlivých prvků a díky jejich malé hmotnosti není problém s manipulací kdekoli po stavbě. Dle logického a jednoduchého montážního návodu dokáže každý stavebník komín CIKO bez problému v krátké době sestavit – jedná se o jednoduchou stavebnici založenou na principu klasického zdění.

Systémy CIKO TEC a CIKO PRAKTIK jsou pro urychlení a zjednodušení montáže již z výroby dodávány s vložkami opatřenými izolací.


Součinnost s keramickým zdivem

Použitý materiál (keramická tvarovka obvodového pláště) zajišťuje součinnost s okolním keramickým zdivem a díky shodné teplotní roztažnosti umožňuje bezproblémovou povrchovou úpravu klasickým omítáním. V případě použití komínů s jiným obvodovým pláštěm než cihelným zde může docházet k prasklinám v omítce.


Výhodná cena

Cenová dostupnost komínů je dnes pro každého stavebníka jedním z hlavních kritérií při výběru systému. Velmi příznivá cena s materiálovým řešením (cihelná tvarovka) v té nejvyšší kvalitě je hlavním důvodem proč komíny CIKO mají stále více příznivců a odběratelů jak mezi realizačními firmami, tak mezi investory.
Vyžádejte si nabídku přesně dle Vašeho zadání, rádi Vám ji zpracujeme.


Odolnost vůči korozi a vlhkosti

Odolnost vůči korozi a vlhkosti zaručuje vysoká kvalita a nejvyšší třída vnitřních šamotových, nerezových popř. plastových vložek systému. Díky dokonalému spoji jednotlivých vložek vytvoříme celistvé a dokonale těsné vnitřní těleso, které v kombinaci s vysoce kvalitní tepelnou izolací a systémem zadního celoplošného odvětrání, absolutně eliminujeme vliv vlhkosti na provoz a životnost komínu. Tyto vlastnosti dovolují poskytnutí až 30-ti leté záruky na komíny CIKO.


Možnost přívodu vzduchu na hoření

Přívod vzduchu na hoření může být řešen mnoha způsoby. V případě spotřebičů, které mají hrdlo pro sání vzduchu doporučujeme zvážit možnost přivádět vzduch komínovým tělesem. Systémy CIKO TEC, CIKO PRAKTIK a CIKO GAS umožňují přivádět vzduch pro hoření v rámci komínového tělesa bez přidané šachty. [...]

Úspora místa a předehřátý vzduch
Praktické výhody soustředného řešení v rámci komínového tělesa jsou evidentní a výrazně převyšují drobné nevýhody dané zanedbatelnou tlakovou ztrátou a potřebou vhodného dispozičního řešení. Přívod vzduchu zajištěný mezi komínovým pláštěm a izolací přináší úsporu místa na stavbě a také efektivnější hoření předehřátého vzduchu. Navíc není potřeba žádná speciální příprava v rámci stavby a žádné přívodní kanály s tepelnými mosty nebo přídavné šachty, které jen zabírají místo a komplikují stavbu.

Způsob propojení komínového tělesa a spotřebiče
Nutnost fyzického propojení kamen a komínu v rámci přívodu vzduchu bereme jako samozřejmost, bez toho to nejde. Z estetického i praktického hlediska je pak důležité správné umístění vývodu z komína ve vztahu k umístění hrdla na spotřebiči, tedy co nejblíže spotřebiči. Možné jsou dvě varianty provedení přívodu vzduchu – bokem a spodem. Pozor také na použitý materiál propojovacích rour, s ohledem na možný zpětný tah při otevření dvířek spotřebiče při přikládání doporučujeme provedení z nehořlavého materiálu. Pro vlastní napojení na komínové těleso z boku je praktické použít adaptér přívodu vzduchu, umožňujícího vytvoření rozebíratelného spoje na komínovém plášti.

Typy komínových systémů
Řešení přívodu vzduchu komínem umožňují 3 komínové systémy firmy CIKO:
CIKO TEC
CIKO PRAKTIK
CIKO GAS

Nevýhody ostatních variant přívodu vzduchu

Vzduch z místnosti
Tradiční způsob sání vzduchu z místnosti je v moderních těsných domech nefunkční – způsobuje nekvalitní spalování a nedostatek kyslíku na dýchání. Obvykle vzniká konflikt mezi fungováním spotřebiče a vzduchotechniky (rekuperace, digestoře,….)

 

Přívod přes zeď
Toto řešení znamená nejen tepelný most do budovy, ale také kondenzaci v přívodním potrubí i ve spotřebiči. V důsledku toho také špatný průběh spalování. Pokud spotřebič nehoří, dochází k ochlazování spotřebiče a tím i místnosti stále proudícím studeným vzduchem z exteriéru a případné uzavření kanálu klapkou přináší další komplikace (platí i pro přívod podlahou).

 

Přívod podlahou
Přívodní kanál v podlaze způsobuje také ochlazování interiéru a kondenzaci v přívodním potrubí i ve spotřebiči. Navíc znamená tlakovou ztrátu a také větší či menší konstrukční komplikace stavby.

 

 

 


Požární bezpečnost CIKO komínů

Požární bezpečnost CIKO komínů je zaručena složením komínového tělesa (vnitřní vložka, izolace a cihelné tvarovka), kde každý z prvků systému je proveden v prvotřídní kvalitě. Toto je doloženo certifikátem vydaným TZUS Praha – pobočka Plzeň.


Testovaná kvalita

Naše výrobky a jejich vliv na bezpečnost výsledného komínového tělesa testujeme a stále vyvíjíme. Výsledkem je nejen vysoká úroveň bezpečnosti, ale také výborný tah komínů CIKO. Ten zaručují především vnitřní vložky kruhového průřezu nejvyšší možné třídy a prvotřídní kvality, kvalitní tepelná izolace a správné dimenzování vnitřních vložek.
[...]

Testování komínů CIKO probíhá ve vlastním testovacím komínovém centru. Výsledky testování pak využíváme při vývoji produktů.


Naše výrobky a jejich vliv na bezpečnost výsledného komínového tělesa testujeme ve vlastních testovacím komínovém centru. Výsledky testování pak využíváme při vývoji našich produktů.

Už víte, proč si máte zvolit právě komínový systém CIKO?

Systémy CIKO jsou absolutně bezpečné komíny s vynikajícím tahem odolné vůči všem nežádoucím vlivům, které mohou ovlivnit životnost a funkčnost komínů. Díky jednoduché montáži a univerzálnosti systému jsou velmi oblíbené u realizačních firem a stavebníků. Díky cenové dostupnosti, materiálovému řešení a odbornému zázemí u výrobce CIKO s.r.o. není proč váhat – využijte širokou nabídku komínových systémů CIKO !!!