Speciální nerezové systémy

Speciální nerezové systémy

Dostupný sortiment komínových systémů na trhu je velice široký. Pokud však má komín splňovat určité konkrétní požadavky, je v některých případech nabídka poměrně úzká. Jedním z takových případů jsou nerezové komíny určené pro přetlakový provoz při vysokých teplotách.

rozbalit vše | sbalit vše

Popis systému

Novinkou na trhu v této oblasti jsou dva systémy vyráběné německou firmou Eka a distribuované v České republice výrobcem cihelných komínových systémů, firmou CIKO. Jedná se o systémy medi a Europ. Každý z těchto systémů má svoje zaměření a vhodně se doplňují pro pokrytí různorodých požadavků na komínový systém. Oba jsou certifikovány pro provoz do 600°C a zároveň i pro přetlakové třídy P i H. Systémy je tedy možno použít pro širokou škálu spotřebičů – od kamen a krbů až po pece, dieselagregáty, ohřívače vzduchu, sušící zařízení, kogenerační jednotky.

Zásadní rozdíl z hlediska použití obou systémů je v dostupných průměrech. Systém medi je vyráběn v rozsahu průměrů 80 až 500mm, zatímco systém Europ je možno dodat v průměrech 150 až 1000mm. Tyto rozsahy průměrů platí pro třívrstvé i jednovrstvé provedení obou systémů. Systém medi je tak určen především pro použití v rámci běžné výstavby, systém Europ pak můžeme doporučit především pro průmyslové použití, kde jsou potřeba velké průměry komínového průduchu.

Systém medi

Možnost přetlakového provozu systému medi je založena na kónickém řešení spoje jednotlivých nerezových vložek. Spoje jsou tak těsněny mechanicky a není zde potřeba používat žádné silikonové nebo jiné těsnění, které by snižovalo teplotní odolnost komínového systému. Toto provedení zároveň zvyšuje životnost jednotlivých spojů, kdy nemůže dojít ke stárnutí klasického těsnění a tím jeho degradaci. Je tedy odstraněna nevýhoda „mačkajícího se“ těsnění a přitom je zachovaná „standardní“ cena – systém medi je cenově srovnatelný s běžným provedením nerezového systému.

V případě instalace horizontálního vedení se používají spojovací spony, zajišťující spoj proti vysunutí. Před každé instalované koleno je potom umístěn kompenzátor, který vyrovnává teplotní dilatace ve vedení. Třívrstvý systém medi je dodávám s tloušťkou izolace 30mm (pro průměry 80 – 300mm) nebo 50mm (pro průměry 350 – 500mm). Tloušťka vnitřních vložek je standardně 0,6mm, volitelně leze dodat i v síle 1,0mm.

Systém Europ

U systému Europ jsou základem pro přetlakový provoz příruby na obou koncích jednotlivých komponentů. Tyto příruby se při montáži utěsňují vrstvou vysokoteplotní těsnící hmoty a následně se spojují upínací sponou. U třívrstvého systému jsou tedy jednotlivé díly spojeny vždy dvěma sponami – jednou vnitřní a jednou vnější. Toto provedení zajišťuje vysokou statickou pevnost spoje vnitřních vložek a tím pevnost celého systému. Systém tím pádem dobře odolává i rázovým náběhům spotřebičů, což lze ocenit zvláště u horizontálních rozvodů.

Také u systému Europ se před každé instalované koleno umisťuje kompenzátor vyrovnávající teplotní dilatace vedení. Tloušťka vnitřních vložek je standardně 1,0mm a tloušťka izolace 50mm. Tento komínový systém je vyráběn na zakázku, což umožňuje např. i výrobu napojovacího dílu na míru.

Jako zajímavost je možno uvést, že tento systém vyhověl i zkoušce na vibrace, díky čemu může být použit např. pro odkouření dieselagregátů na lodích. Tento systém je tedy vhodný tam, kde je potřeba zajistit dlouhodobou životnost a stabilitu sytému.

Certifikace

K systémům medi i Europ je k dispozici kompletní sortiment komponentů včetně prvků s kontrolními otvory, kolen a kotvících prvků.

CE certifikace medi (jednovrstvý systém):

 • EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50045 O30
 • EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50045 G30
 • EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50045 G30
 • EN 1856-1 T600 N1 W V2 L99045 G30

CE certifikace medi (třívrstvý systém):

 • EN 1856-1 T600 P1 W V2 L50045 G100
 • EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50045 G100
 • EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50045 G75/50
 • EN 1856-1 T400 N1 W V2 L50045 050
 • EN 1856-1 T160 P1 W V2 L50045 000

CE certifikace Europ (třívrstvý systém):

 • EN 1856-1 T200 H1 W V2 L50090 O30
 • EN 1856-1 T600 H2 D V2 L50090 G50
 • EN 1856-1 T600 P1 D V2 L50090 G50