Kalendář seminářů a školení

Organizujeme několik typů školení a seminářů s různým zaměřením. Popis jednotlivých typů školení je zveřejněn na této stránce, ve vloženém kalendáři si pak můžete vyhledat vypsané termíny (obvykle v období listopad – březen). Bližší informace získáte u našich obchodních zástupců.

Přihlášky na semináře vyplňte v příslušném formuláři (odkaz uveden u jednotlivých typů seminářů) nebo zasílejte emailem na  info@ciko-kominy.cz. Pro případnou kontrolu Vaší přihlášky na konkrétní seminář nebo doplňující informace, kontaktujte naši kancelář (e-mail: info@ciko-kominy.cz, tel.: 326 329 526).

rozbalit vše | sbalit vše

Semináře ČKAIT 2019

Odborné semináře „KOMÍN JAKO BEZPEČNÝ  A FUNKČNÍ PRVEK MODERNÍ STAVBY“ určené především pro projektanty a členy ČKAIT. Konají se v jednotlivých regionech ČR. Účastník získává 1 bod do programu CŽV ČKAIT.

Semináře jsou připravovány ve spolupráci se sdružením Centrum pasivního domu, z.s. (CPD), které je jejich odborným garantem.

Termíny a místa konání seminářů:
8.1.2019    Liberec (SPŠ stavební, Sokolovské nám. 14)
10.1.2019  Brno (Orea Resort Santon, Přístavní 38)
15.1.2019   Praha (Hotel Čechie, U Sluncové 618)
17.1.2019   Olomouc (BEA campus, tř. Kosmonautů 1288/1)
22.1.2019   Pardubice (Ekocentrum Paleta, Štolbova 2874/A)
24.1.2019   Plzeň (Parkhotel, U Borského parku 31)
29.1.2019   Ostrava (Harmony Club hotel, 28. října 170) – dostupné i jako webinář
31.1.2019    Praha (ČVUT FSv Praha, Thákurova 2077/7)

Hlavní odborné téma – anotace

  1. Komín v energeticky úsporném domě
  2. Správný návrh komínu z pohledu funkčnosti
  3. Správný návrh komínu z pohledu požární bezpečnosti
  4. Obecné předpoklady pro úspěšnou revizi komínu

Hlavní odborné téma – program akce

1. Komín v energeticky úsporném domě
Jaký je dnes standard energetické náročnosti budovy, rok 2020, pojmy jako pasivní dům, nulový dům, budova s téměř nulovou spotřebou energie…., místo spotřebiče na pevná paliva v této koncepci a novodobé nároky na komín a spotřebič
2. Správný návrh komínu z pohledu funkčnosti
Vývoj spotřebičů na pevná paliva a jejich nároky na komín, co má vliv na spolehlivý odvod spalin, rozdělení sortimentu komínů podle jejich materiálového a tvarového řešení, základy výpočtu spalinové cesty, příklady poruch způsobených špatným návrhem.
3. Správný návrh komínu z pohledu požární bezpečnosti
Jaká je teplota komínového pláště a co ji ovlivňuje, co je bezpečná vzdálenost od hořlavých konstrukcí, jak řešit bezpečně komín do stavby s požadavkem na vzduchotěsnost – ukázky stavebních detailů a realizací, příklady špatných řešení.
4. Závěr, co bude vyžadovat revizní technik spalinové cesty od projektanta, co od stavební firmy a co je povinností výrobce komínu.

Vložné na seminář: 200,-Kč.

Pro účastníky budou připraveny technické materiály výrobce a USB disk s CAD detaily. Drobné občerstvení zajištěno.

Pozvánka na školení PDF.

Přihlásit na školení se můžete pomocí jednoduchého formuláře: Přihláška na školení ČKAIT

Semináře Bezpečný komín - Expert

Školení zaměřené na požární bezpečnost komínů a související témata. Nový obsah školení bude opět zaměřen i na praktické ukázky a měření. Školení je vhodné především pro projektanty, kominíky, kamnáře a je zařazeno do programů CŽV odborných společenstev (Společenstvo kominíků ČR, Cech kamnářů ČR).

Hlavní body programu:
Návrh spalinové cesty
Požární bezpečnost komínů
Praktické ukázky v testovacím centru
Zkoušky různých izolačních materiálů
Měření rychlosti proudění
Práce s termokamerou
Nové testovací testavy
Výsledky testování

Termíny seminářů jsou naplánovány od konce ledna do poloviny března 2019 (obvykle v úterý a ve čtvrtek):
30.1., 6.2., 7.2., 12.2., 14.2., 19.2., 21.2., 26.2., 28.2., 12.3., 18.3.

Účast na semináři je zpoplatněna částkou 968,- Kč včetně DPH. Členům SKČR, kteří splní předepsané podmínky, bude poplatek hrazen z Operačního programu z Evropských fondů na základě smlouvy uzavřené s Českou vzdělávací a.s.

Více informací u obchodních zástupců CIKO. Občerstvení zajištěno.

Pozvánka na semináře je ke stažení ZDE.

Na seminář se můžete přihlásit vyplněním webového formuláře: Přihláška na seminář

Obchodní školení

Školení určené pro obchodní partnery CIKO – pobočky stavebnin. Další informace k termínům a organizaci školení získáte u našich obchodních zástupců.

Regionální produktová školení

Tento typ školení organizujeme v jednotlivých regionech a jejich obsah je zaměřen především na informace o produktech a montážních postupech.

Program semináře zahrnuje i problematiku navrhování komínů v moderních domech, představení novinek, provedení prostupů, ale např. i ukázky nejčastějších chyb při realizaci komína.

Pro informace o termínech školení kontaktujte regionálního obchodního zástupce CIKO.

Montážní školení

Montážní školení jsou zaměřená nejen na vlastní montáž cihelných a nerezových komínů, ale také na realizaci bezpečných prostupů, vložkování Sanatec, způsoby přívodu vzduchu ke spotřebiči, vhodné způsoby kotvení a další znalosti a souvislosti. Určeno pro stavební a montážní firmy, kominíky, kamnáře.

Pro získání termínu konání montážního školení ve Vašem regionu kontaktujte příslušného obchodního zástupce CIKO.

Výpočty spalinových cest

Školení zaměřené na výpočty spalinových cest v programu Protech. Organizováno pod záštitou SKČR a určeno pro členy SKČR. Přihlášky zasílejte na adresu leksa@kominicek.cz

Termín semináře: bude upřesněn