Kalkulácia komínov

CIKO GAS

Komínový systém CIKO GAS sa skladá z keramických komínových tvárnic, tvoriacich obvodový plášť, ktorý je vybavený plastovými vložkami. Tento systém je určený na odvod spalín od spotrebičov na plynné a kvapalné palivá, kde výstupná teplota spalín v sopúchu bude zaručene nižšia ako 120°C (skúšobná teplota podľa harmonizovanej normy ČSN EN ISO 306 >160 °C). 

Komíny CIKO GAS nájdu použitie pri spotrebičoch na plynné a kvapalné palivá, a to ako v pretlakovej, tak aj v podtlakovej prevádzke. 

Dodáva sa v štyroch priemeroch vnútorných vložiek: 

  • 80 mm 
  • 110 mm 
  • 125 mm 
  • 160 mm 

Pri prevádzke nízkoteplotných a kondenzačných kotlov vznikajú agresívne kondenzáty obsahujúce kyseliny. Z tohto dôvodu sú na vlastnosti materiálov použitých na výrobu komínových vložiek kladené vysoké požiadavky z hľadiska ich chemickej odolnosti, tepelnej priepustnosti, plynotesnosti atď. Ako najlepšie riešenie sa ponúkajú plastové vložky, používané v systéme CIKO GAS, vyrábané zo špeciálnych konštrukčných plastov, ktorých nízka hmotnosť a technické riešenia na báze hrdlových spojov umožňujú jednoduchú a rýchlu inštaláciu.

Plastové vnútorné vložky a tvarovky systému CIKO GAS sú vzájomne spájané hrdlovými spojmi. Do hrdlových spojov vložené tesnenie zaručuje absolútnu tesnosť systému proti spalinám a stekajúcemu kondenzátu a umožňuje ako podtlakovú, tak aj pretlakovú prevádzku. V tomto systéme nájde uplatnenie viacbrité tesnenie z vysoko kvalitného, ​​na použitie v komínových vložkách vyvinutého silikónového elastoméru. Pri montáži komínových systémov hrá veľkú rolu ich váha.

Plastové komponenty používané v systéme CIKO® GAS vynikajú voči konkurenčným materiálom svojou nízkou hmotnosťou a nízkou tepelnou priepustnosťou. Nízka tepelná priestupnosť znamená dobré izolačné vlastnosti. Táto vlastnosť v kombinácii s použitou silou steny jednotlivých komponentov znižuje množstvo odovzdaného tepla do okolia komínovej vložky na minimum. 

Materiál plastových vložiek sa vyznačuje takmer neobmedzenou životnosťou, extrémnou odolnosťou voči agresívnym kondenzátom, UV-žiareniu a vysokou tepelnou stálosťou. Mechanické a chemické vlastnosti tohto materiálu sú nastavené podľa špeciálnych požiadaviek na komínové vložky. Tesnenie vložené do hrdlových spojov jednotlivých vložiek zaručuje absolútnu tesnosť systému proti spalinám a stekajúcemu kondenzátu.

Krycia doska je prispôsobená na prívod vzduchu k spotrebiču vnútrom komínového telesa. Ústie komína je potom ukončené hlavicou oddymenia a nerezovým ukončovacím golierom.

  • Maximálna jednoduchosť montáže
  • Neobmedzená odolnosť proti pôsobeniu kondenzátu
  • Možnosť použitia pre podtlakovú aj pretlakovú prevádzku
  • Kombinovateľné vo viacprieduchu s ostatnými systému CIKO
  • Bezkonkurenčná cena  

Komínový systém CIKO GAS v zhode s požiadavkami a skúšobnými metódami normy EN 14471:2013+A1:2015 obdržal CE certifikáciu s nasledujúcim označením:

  • T120 P1 W 1 O00 c LI F U0 

Hlava KOMFORT Pre túto nadstrešnú časť sú použité pohľadové prstence, ktoré imitujú lícové murivo. V nadstrešnej časti sa v tomto prípade už nepoužívajú tvarovky obvodového plášťa.
Návlek ŠTUKO Komínový návlek chráni plášť komínového telesa pred poveternostnými vlyvmi s tým, že sa nasadzuje na nadstrešnú časť komínu až cez oplechovanie, aby bolo dokonale zabránené zatekaniu do objektu okolo komínového telesa.
Návlek IMIT Komínový návlek chráni plášť komínového telesa pred poveternostnými vlyvmi s tým, že sa nasadzuje na nadstrešnú časť komínu až cez oplechovanie, aby bolo dokonale zabránené zatekaniu do objektu okolo komínového telesa.
Príprava pre omúrovanie Tento typ komínovej hlavy sa skladá z krakorcovej a krycej dosky, a je navrhnutý tak, aby umožňoval omúrovanie českým aj nemeckým formátom lícových tehál.
Základná nadstrešná časť V tomto prípade je komínové teleso vymúrované tvarovkami obvodového plášťa až do požadovanej výšky a ukončené základnou krycou doskou

Nie je to ono?
Využite nášho sprievodcu výberom komína.
 

Využite nášho sprievodcu výberom systémov. Jednoducho si zvolíte svoje preferencie pre relevantnú ponuku.  
 
 
Sprievodca výberom komínov Kontaktujte nás