Přívod vzduchu komínem

Pro stále používanější přívod spalovacího vzduchu komínem máme nově druhou variantu řešení. Kromě již zavedené možnosti bočního napojení spotřebiče na komín je k dispozici i varianta se spodním napojením spotřebiče na komín (v rámci skladby podlahy). Schematicky je princip obou variant propojení komína a spotřebiče zobrazen na následujícím obrázku:

Nová varianta propojení podlahou je dostupná pro systém CIKO TEC, boční napojení lze využít u systémů CIKO TEC, CIKO PRAKTIK a CIKO GAS. Bližší informace žádejte u našich obchodních zástupců.