Přívod vzduchu komínem

Řešíte jak dostat vzduch na hoření ke spotřebiči? Velká část spotřebičů na pevná paliva má dnes samostatné hrdlo pro přívod vzduchu na hoření a stavebník tak stojí před otázkou, jak vzduch ke spotřebiči dovést. Stále se ještě využívají různé varianty přívodních kanálů, ale praktické výhody soustředného řešení přívodu spalovacího vzduchu v rámci komínového tělesa jsou jsou jasným argumentem. To potvrzuje i výrazný nárůst poptávky po tomto provedení komínů CIKO.

Protože je tento detail při realizaci komína velmi důležitý, rozšířili jsme možnosti způsobu dopojení přívodu vzduchu. Kromě možnosti bočního napojení spotřebiče na komín je k dispozici i varianta se spodním napojením spotřebiče na komín (v rámci skladby podlahy). Schematicky je princip obou variant propojení komína a spotřebiče zobrazen na následujícím obrázku:

Propojení komína a spotřebiče z boku

Z estetického i praktického hlediska je u této varianty důležité správné umístění vývodu vzduchu z komína ve vztahu k umístění hrdla externího přívodu vzduchu na spotřebiči, tedy co nejblíže spotřebiči a pokud možno ve výšce sacího hrdla. Pro vlastní napojení na komínové těleso je praktické použít adaptér přívodu vzduchu, umožňujícího vytvoření rozebíratelného spoje na komínovém plášti při zachování požadované těsnosti detailu.

Propojení komína a spotřebiče spodem

Tato nová varianta řešení reaguje na rozrůstající se sortiment kamen se spodním napojením, kdy je propojení komína a spotřebiče potřeba schovat do skladby podlahy. Vlastní propojení je většinou krátké a nevznikají zde tak komplikace vlivem křížení s jinými technologie a zároveň je celé řešení velmi elegantní a nákladově nenáročné.

Typy komínových systémů

Řešení přívodu vzduchu komínem pro spotřebiče na pevná paliva umožňují 2 komínové systémy CIKO, které přivádí vzduch kanály mezi komínovým pláštěm a tepelnou izolací komínové vložky. Tyto systémy se navzájem liší především materiálem použité komínové vložky:
CIKO TEC s tenkostěnnými šamotovými vložkami
CIKO PRAKTIK s nerezovými vložkami (pr. 130 – 180 mm)

Obdobně je řešení přívod vzdchu i u systému CIKO GAS, který je určen pro plynové kondenzační kotle.