Přihláška na školení ČKAIT

Vyplněním formuláře se jednoduše přihlásíte na vybrané školení zařazené do CŽV ČKAIT:

  • Please enter a number from 6 to 8.