Přerušení tepelných mostů

Komínové těleso je při použití běžných stavebních postupů ochlazováno z obou směrů – shora působením venkovních podmínek na komínovou hlavu, zdola působením neizolovaného nosného základu.

V obou případech dochází k nežádoucímu ochlazování interiérové části komínového tělesa. Použitím speciálních prvků je možno tyto nepříznivé vlivy eliminovat a zajistit tepelné oddělení ochlazované části komínového tělesa od ohřívané interiérové části. Při použití prvku GMH a nadstřešní části vyšší než 2 m je třeba statické zajištění této nadstřešní části konzultovat s technickým oddělením CIKO.

  • přerušení tepelného mostu mezi ochlazovanou komínovou hlavou a komínovým tělesem v interiéru (GMH)
  • tepelné odstínění komínového tělesa od neizolovaného nosného základu, určené pro cihelné komínové systémy (GMZ)

Výrobek nesmí přijít do kontaktu s lepidlem na cementové bázi a je třeba zabránit vnikání vody do tělesa prostupu.

Vhodné umístění a statické zatížení výrobku je třeba konzultovat s projektantem.