Parotěsné prostupy

Parotěsný prostup hořlavou konstrukcí je určen pro všechny typy stropních i střešních konstrukcí a umožňuje kromě bezpečného oddělení komínu od hořlavých materiálů také bezpečné napojení parozábrany.

Díky parotěsnosti vlastního prostupu je možno dosáhnout parotěsnosti a bezpečnosti celého stavebního detailu. Parotěsné prostupy hořlavou konstrukcí jsou dodávány v provedení pro cihelné komínové systémy a v provedení pro třívrstvé nerezové systémy. Jednotlivé varianty provedení se využívají v návaznosti na konkrétní řešený detail.

Výběr vhodné varianty prostupu doporučujeme konzultovat s našimi techniky.

Parotěsný prostup pro nerezový komín

Parotěsné prostupy pro nerezové komíny (GPK a GPK10) se vyrábí v rozsahu průměrů vnějšího pláště 180-350mm. Tloušťka prostupu GPK je 5 cm, u GPK10 pak 10 cm. Výška prostupu je volitelná v modulu 10cm od 30 do 70cm. Vlastní prostup lze velmi jednoduše seříznout přesně dle potřeby v místě prostupu, je tedy vhodný do vodorovných stropů i pro prostupy šikmými střešními konstrukcemi. [...]

 • pro  nerezové komíny v rozsahu průměrů pláště 180 – 350mm
 • výška prostupu od 30 do 70cm
 • na hotový prostup je možno napojit parozábranu
 • pro všechny typy stropních i střešních konstrukcí
 • lze jednoduše seříznout pod libovolným úhlem
 • různá míra bezpečnosti podle tloušťky prostupu (5/10 cm)

Prostupy nesmí přijít do kontaktu s lepidlem na cementové bázi a je třeba zabránit vnikání vody do tělesa prostupu.

Další ukázky realizací naleznete zde.


Hranatý parotěsný prostup pro nerezový komín (GPKB)

Parotěsný prostup pro nerezové komíny (v rozsahu průměrů vnějšího pláště 180-350mm). Prostup je vyroben z kombinace pěnového skla a teleplné izolace. Jeho vnější rozměr je vždy o 200mm větší než průměr pláště komína, výška prostupu je volitelná v modulu 10cm od 30 do 70cm. [...]

Tento prostup je vhodný pro umístění do vodorovných konstrukcí, kam přínáší vyšší míru bezpečnosti oproti variantám prostupů vyrobeným pouze z pěnového skla. Prostup není možno nijak tvarově upravovat.

 • pro  nerezové komíny v rozsahu průměrů pláště 180 – 350mm
 • výška prostupu od 30 do 70cm
 • na hotový prostup je možno napojit parozábranu
 • pro vodorovné typy stropních i střešních konstrukcí
 • zvýšená míra bezpečnosti

Prostupy nesmí přijít do kontaktu s lepidlem na cementové bázi a je třeba zabránit vnikání vody do tělesa prostupu.

Další ukázky realizací naleznete zde.


Parotěsné prostupy pro nerezový komín do šikmé konstrukce (GPKS a GPKL)

Parotěsné prostupy pro nerezové komíny (v rozsahu průměrů vnějšího pláště 180-350mm). Prostup je vyroben z kombinace pěnového skla a teleplné izolace. Jeho vnější rozměr je vždy o 200mm větší než průměr pláště komína (měřeno svisle). Vyrábí se buď jako "šikmý box" nebo "zkosený box". [...]

NOVINKA

Tyto varianty parotěsného prostupu jsou vhodné pro umístění do šikmých nebo částečně šikmých konstrukcí, kam přínáší vyšší míru bezpečnosti oproti variantám prostupů vyrobeným pouze z pěnového skla. Vyrábí na zakázku s konkrétním sklonem (možno až do 45°)  a konkrétní výškou (dle výšky skladby konstrukce). Na stavbě již není možno prostup nijak tvarově upravovat. Pro sklon střechy vyšší než 45° doporučujeme použít prostup typu GPK10.

 • pro  nerezové komíny v rozsahu průměrů pláště 180 – 350mm
 • výška šikménho prostupu od 30 do 50cm (měřeno kolmo na konstrukci)
 • výška zkoseného prostupu od 30 do 70 cm (měřeno svisle)
 • na hotový prostup je možno napojit parozábranu
 • pro šikmé střešní konstrukce do 45°
 • zvyýšená míra bezpečnosti

Prostupy nesmí přijít do kontaktu s lepidlem na cementové bázi a je třeba zabránit vnikání vody do tělesa prostupu.

Nákres způsobu definice rozměrů šikmého prostupu:

Další ukázky realizací naleznete zde.


Parotěsný prostup pro cihelný komín

Parotěsný prostup pro cihelné komíny se vyrábí ve dvou základních provedeních - pro jednoprůduchový a pro dvouprůduchový komín. Tloušťka prostupu je 5cm, výška prostupu je volitelná v modulu 10cm od 30 do 70cm. Vlastní prostup lze velmi jednoduše seříznout přesně dle potřeby v místě prostupu, je tedy vhodný i pro prostupy šikmými střešními konstrukcemi. [...]

 • pro  jednoprůduchové nebo dvoprůduchové cihelné komíny (GPH, GPH2)
 • výška prostupu od 30 do 70cm
 • na hotový prostup je možno napojit parozábranu
 • pro všechny typy stropních i střešních konstrukcí
 • lze jednoduše seříznout pod libovolným úhlem
 • možnost výroby atypikých rozměrů

Prostupy nesmí přijít do kontaktu s lepidlem na cementové bázi a je třeba zabránit vnikání vody do tělesa prostupu.

Další ukázky realizací naleznete zde.


TIP: Těsnění střešních prostupů pro nerezové komíny

Specifickým komponentem, který nepatří do řady CIKO STOPER, je těsnící manžeta HOTSchott. Manžeta je určená pro těsnění střešních prostupů a má odolnost vůči teplotám do 250°C povrchové teploty komínového pláště.

Vysoce elastická manžeta (EPDM) je opatřena samolepícím límcem a vyrábí se pro průměry pláště komína 160 – 250mm. Používá se pro stropní a střešní prostupy jako parotěsná zábrana a izolační fólie především při Blower-Door testu.

Obdobné těsnění je možno dodat i ke zděnému komínu, pro který se používají elastomerové pásy doplněné o těsnící rohy.