Ochrana osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ – POLITIKA GDPR

Jsme firma zabývající se výrobou a prodejem komínových systémů a komínového příslušenství. Zpracováváme tedy různé druhy osobních údajů, ať zaměstnanců, obchodních partnerů nebo dalších osob. Platí tedy i pro nás Nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation).

Naším cílem je poskytovat zaměstnancům, obchodním partnerům i dalším subjektům bezpečnost jejich osobních údajů a zabránit jejich zneužití. Proto zavádíme GDPR nejen jako povinné zákonné nařízení, ale zároveň jako návod k naplnění uvedeného cíle. Přijali jsme následující vizi:

CIKO s.r.o. je zárukou bezpečí osobních údajů našich zaměstnanců i všech našich partnerů

Tuto vizi naplníme soustředěním se na následující opatření:

1.       Systém managementu bezpečnosti osobních údajů. GDPR zavádíme jako ucelený systém s provázanými řídicími dokumenty (politika, směrnice, návodky) a záznamy.

2.       Zaměstnanci. O našich zaměstnancích vedeme jen nutné záznamy pro výkon personální a mzdové agendy. Zaměstnanci vědí, které informace shromažďujeme, a pokud je to třeba, vyjadřují s tím souhlas.

3.       Obchodní partneři a další osoby. O konkrétních osobách obchodních partnerů a dalších osobách (poradcích, státních úřednících, zaměstnancích samosprávy atd.) shromažďujeme jen záznamy nutné pro příslušnou činnost (nákup, prodej, poradenství, kontrolní činnost atd.). Partnery upozorňujeme, že dodržujeme pravidla GDPR a vyžadujeme totéž od nich.

Tato Politika GDPR je závazkem vedení firmy naplňovat zásady v oblasti ochrany osobních údajů a je základem pro stanovování dílčích cílů. Zaměstnanci firmy jsou s Politikou GDPR opakovaně seznamováni, protože odpovídají za její plnění.

Postup pro zadání požadavku v oblasti ochrany osobních údajů

Máte možnost kdykoliv uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas, zažádat o změnu rozsahu souhlasu, vznést dotaz nebo požadavek z oblasti ochrany osobních údajů. Můžete se obrátit s požadavkem na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů, případně s námitkou nebo dotazem následujícím způsobem:

1. zasláním emailu s definovaným požadavkem na adresu info@ciko-kominy.cz

2. vyplněním a odesláním přiloženého formuláře:

  • Please enter a number from 6 to 8.