Nadstřešní části

Po vyzdění komínového tělesa do požadované výšky přistoupíme k úpravě nadstřešní části.

Máme na výběr z několika variant ukončení nadstřešní části – tzv.komínových hlav:

Hlava KOMFORT

Pro tuto nadstřešní část jsou použity pohledové prstence, které imitují lícové zdivo. V nadstřešní části se v tomto případě již nepoužívají tvarovky obvodového pláště. [...]

Prstence Komfort se vyrábějí v červené, hnědé nebo černé barvě (viz obrázky), v jedno- a dvouprůduchovém provedení.

Pro lepení prstenců je dodávána lepící hmota Komfort CKOL a pro vyztužení nadstřešní části sada výztuže CKOV.


Hlava opatřená komínovým návlekem

Návleky IMIT a ŠTUKO - při použití komínového návleku vyzdíme komín do požadované výšky a na nadstřešní část komínu navlékneme komínový návlek. [...]

Před osazením návleku provedeme jeho seříznutí dle výšky nadstřešní části komínu a sklonu střechy. Komínový návlek chrání plášť komínového tělesa před povětrnostními vlivy s tím, že se nasazuje na nadstřešní část komínu až přes oplechování, aby bylo dokonale zabráněno zatékání do objektu kolem komínového tělesa.

Spodní část komínového návleku zaaretujeme ke komínovému tělesu pomocí přibalených vrutů. Před jejich osazením provedeme předvrtání otvorů o menším průměru než je vrut.

Komínové návleky se dodávají ve třech variantách:

  • návlek IMIT – imituje obezdění lícovými cihlami (sklovláknobeton)
  • návlek ŠTUKO bílý – imituje omítnutí nadstřešní části (hliníkový plech)
  • návlek ŠTUKO antracit – návlek v barvě RAL 7016 (hliníkový plech).

Hlava základní

V tomto případě je komínové těleso vyzděno tvarovkami obvodového pláště až do požadované výšky a ukončeno základní krycí deskou. [...]

Tato nadstřešní část je připravena pro omítnutí nebo obložení obkladovými pásky.


Hlava připravená pro obezdění

Tento typ komínové hlavy se skládá z krakorcové a krycí desky, a je navržen tak, aby umožňoval obezdění českým i německým formátem lícových cihel. [...]

Je tak možné zvolit jakýkoliv druh cihel, které nejlépe vyhovují architektonickému záměru. Před prostupem komínu střešní rovinou osadíme krakorcovou desku a dále pokračujeme ve zdění komínu do požadované výšky. Na krakorcovou desku provedeme obezdění komína lícovými cihlami a následné vyspárování.


Nerezový nástavec

Tento typ nadstřešní části nahrazuje nad střechou klasickou komínovou hlavu nerezovým nástavcem. [...]

Díky unikátnímu přechodovému dílu je pod úrovní střechy nahrazen zděný komínový systém třívrstvým nerezevým systémem. Přináší tak moderní vzhled budovy při zachování funkčního a bezpečného keramického systému uvnitř budovy.

Nerezový nástavec je použitelný  u systémů CIKO 3V UNIVERSAL, CIKO PRAKTIK a CIKO TEC a je možno ho založit nad nebo pod střešní rovinou.

U systémů CIKO PRAKTIK a CIKO TEC je v případě požadavku na přívod vzduchu komínem nutno nahradit standardně používaný přívod pod krycí deskou jiným řešením. To je závislé na konkrétním provedení a umístění komína, jednou z možností je použití větracích mřížek. Doporučujeme tuto otázku konzultovat s naším technickým oddělením.

Nástavec je použitelný i pro rekonstrukce nebo navýšení původního komína.


Ukončení komínu

Poslední keramická vložka procházející krycí deskou všech hlav se uřízne 50 mm nad horní plochou krycí desky. Na tuto vložku se spárovací hmotou přilepí komínový límec (vyrobený z keramiky), který zabraňuje zatékání dešťové vody do izolace. Mezi vrchní hranou krycí desky a límcem musí být zachována mezera min. 1cm. [...]

Podle přání investora lze komínovou hlavu doplnit o stříšku Napoleon, historickou hlavici, stříšku oblou nebo otočnou hlavici. Tyto stříšky omezují padání srážek a nečistot do komínového průduchu, dotvářejí vzhled komína, příp. eliminují nepříznivé účinky větru (více o stříškách a hlavicích naleznete ZDE).