Lehký systém compact

Lehký systém compact

Lehký komínový systém ze silikátových desek a izolovaných nerezových vložek. Certifikovaná požární odolnost 90 minut (L90).

rozbalit vše | sbalit vše

Popis systému

Systém komínových šachet eka compact je určen pro výstavbu vícevrstvých komínů a společně s jednoplášťovým nerezovým systémem complex E a třívrstvým nerezovým nástavcem vytváří ucelený komínový systém.

Jednotlivé šachetní prvky jsou vyrobeny ze silikátových požárně-odolných desek a kompletní systém má CE certifikaci podle EN 1856-1. Systém eka compact rovněž splňuje požární odolnost 90 minut (L90/EI90) a je vhodný pro připojení spotřebičů na tuhá paliva, olej a plyn.

Charakteristika

Systém komínových šachet eka compact L90 (EI90) se skládá z průmyslově vyráběných šachetních prvků, které v kombinaci s jednovrstvým nerezovým systémem complex E vytváří ucelený komínový systém. Základní prvky systému jsou vyrobeny ze silikátových požárně-odolných desek se sílou stěny 40mm a ucelený komínový systém díky tomu dosahuje požární odolnosti 90 minut (L90). Hmotnost 1 metru tohoto komínového systému činí 25 – 28kg.

Systém obsahuje vnitřní aretační prvky, které usnadňují a zrychlují montáž. Možné je svislé, vodorovné a s použitím kolen i šikmé vedení. Provedení musí odpovídat stavebnímu osvědčení P-MPA-23 0630 3 85-5 a P-MPA-23 1238 6 90-1. Komínové šachty nacházejí použití jak v nových stavbách, tak při sanacích spalinovodů. Jejich provedení je přizpůsobeno speciálním požadavkům připojených tepelných spotřebičů a platným požárním předpisům a nařízením.

Dvouplášťový systém komínové šachty s nerezovou komínovou vložkou se používá k napojení spotřebičů na topný olej, plyn nebo tuhá paliva. Tepelná izolace komínové vložky není nutná, ale pro snížení ochlazování komínové vložky a tím ochranu proti kondenzaci je izolace doporučena. Šachta musí být chráněna proti povětrnostním vlivům. Pro nadstřešní část se používá nerezový nástavec s maximálním volným vyložením 1,5m (při dodržení předepsaných statických opatřeních). Je třeba zajistit řádné utěsnění ve spoji se střechou.

Výsledné komínové těleso musí odpovídat základním požadavkům na komín dle ČSN 73 4201.

Možnosti použití

Systém compact je vhodný především pro rekonstrukce a všude tam, kde je potřeba instalovat lehké a přitom bezpečné komínové těleso. Přináší tak alternativu k celonerezovému provedení komína, které nemusí vyhovovat všem typům interiérů.

Nadstřešní část

V nadstřešní části je třeba systém compact chrátit před vlivem povětrnosti. Používá se nerezový komínový nástavec, který se zakládá na půdě a nad střechou je již pouze třívrsvý nerezový systém.

Dokumenty ke stažení

 

Přehledový katalog a ceník Leták compact L90
Montážní návod Návod na zabudování do stavby
Prohlášení o vlastnostech Záruční list CIKO