Komínová bezpečnost

Bezpečnost komínů se odvíjí především od dvou základních předpokladů:

– správná materiálová skladba a konstrukce komínového tělesa
– vhodný způsob zabudování komína do stavby

Vzorek skladba TEC 2014Konstrukce komína
Typická skladba zděného třísložkového komínového tělesa je již léta osvědčená a neměnná. Liší se výrobce od výrobce použitými materiály, jejich kvalitou a konstrukcí, nicméně v 90% případů je zachována logika vložka-izolace-plášť. To, v čem se komíny od sebe liší, je kvalita použitých materiálů a propacovanost (správnost) konstrukce komína. Špatně navržená konstrukce nebo na stavbě špatně realizovaná montáž totiž mohou zásadním způsobem ovlivnit bezpečnost komínového tělesa.

StoperZabudování komína do stavby
Osvědčený způsob s provětrávanou mezerou je z pohledu bezpečnosti vždy nejlepší, nicméně ne vždy je z hlediska ostatních požadavků investora použitelný. Vývoj ve stavebnictví vyžaduje parotěsné zabudování komína do stavby z hořlavých materiálů. Moderní dřevostavby, nízkenergetické a pasivní domy si s provětrávanou mezerou kolem komína neumíme představit, ale nalepení parozábrany až na komínové těleso je víc než nebezpečné. Proto CIKO úspěšně vyvíjí sortiment parotěsných prostupů, které přesně tuto problematiku řeší.

Bezpečné zabudování do stavby - prostupy

Požadavky moderní výstavby sebou přináší zásadní změny v požadavcích na zabudování komína do stavby.

[...]

Největší změnou je větší výška prostupů (zaizolované stropy a střechy) ve spojitosti s požadavkem na parotěsnost obálky budovy. Tyto dva aspekty pak přináší nebezpečí vysoké kumulace tepla v prostupu a při nesprávném provedení potom nebezpečí požáru od hořlavých materiálů natěsno připojených ke komínu. CIKO jako jediný výrobce v ČR nabízí unikátní a komplexní řešení této problematiky – viz. sortiment parotěsných prostupů.


Materiálová skladba komína

Kvalita materiálů použitých na konstrukci komínového tělesa se dá hodnotit z mnoha pohledů. Z hlediska bezpečnosti je důležitá především vhodná volba typu materiálu ve vazbě na palivo a použitý spotřebič.

[...]

Největší rozdíly mezi různými výrobci pak jsou především u nerezových komínů. Tam je potřeba dát si pozor na třídu použité oceli. Ta musí splňovat poměrně přísné normové požadavky, jinak bude její životnost velice krátká. Dalším místem, kde se někteří výrobci snaží na skladbě komína šetřit, je komínová izolace – i ta musí splňovat předepsaná pravidla, především pak měrnou hmotnost.


Izolace komínové vložky

Z hlediska provedení izolace komínové vložky jsou mezi výrobci systémových komínů velké rozdíly a každý vidí jako optimální něco jiného. [...]

Z našeho pohledu je pro bezpečnost a funkčnost komína důležitá pozice rosného bodu v rámci skladby komína. Cílem je ve spojitosti se zadním odvětráním odvádět přebytečnou vlhkost z komínového tělesa pryč. Při nevhodně navržené konstrukci komína se zvyšuje riziko kondenzace v komínovém průduchu, vzniku dehtu a neposlední řadě roste nebezpečí vyhoření sazí.


Zadní odvětrání

Pokud vyloučíme použití nekvalitních materiálů, je pro bezpečnost výsledného komínového tělesa důležitá hlavně správná funčnost zadního odvětrání. [...]

Zjednodušeně řečeno jde o odvod přebytečného tepla z komínového tělesa a tím vyloučení možnosti jeho přehřátí při dlouhodobém topení.


V případě konkrétních dotazů na téma bezpečnosti komínů nás neváhejte kontaktovat.

Záznam přednášky zabývající se problematikou návaznosti stavebních prvků na komíny na konferenci Dřevostavby v praxi 9 v roce 2015 natočil a zpracoval DřevoPortál: