Katalog prvků

CHO – Hlavice otočná

Otočná hlavice pro různé typy komínů, eliminuje negativní působení větru. [...]

Nerezová otočná hlavice se dodává v provedení pro šamotové vložky, pro nerezové vložky a pro umístění na krycí desku, v průměrech od 150mm do 300mm.

Hlavice se otáčí ve směru větru a díky segmentové konstrukci omezuje negativní působení větru na komínový tah.


Europ – speciální nerezový systém

Nerezový systém europ je určen pro nejnáročnější použití - přetlakový provoz se spalinami do 600°C, v průměrech do 1m. Navíc s možností umístění do nestabilního prostředí (např. pro lodní motory). Těchto vlastností je docíleno přírubovými spoji rour, které se zajišťují vnitřními a ještě i vnějšími sponami.


EWG-RH – Univerzální nerezová stříška

Nerezová stříška použitelná pro cihelné i nerezové komíny. [...]

Univerzální nerezová stříška se dodává v průměrech 140mm, 150mm, 160mm, 180mm, 200mm. Průměr klobouku stříšky je vždy dvojnásobek deklarovaného průměru stříšky – např. stříška pro průměr 150mm má klobouk o průměru 300mm.

Vlastní stříška je určena pro zasunutí do nerezových i šamotových komínových vložek. Délka spodní části stříšky je dostečně dimenzovaná tak, aby nedošlo k samovolnému vytažení stříšky z vložek (např. působením větru).


Flexi vložka

Nerezové ohebné vložky se dodávají v mnoha provedeních. Základní rozdělení je na podtlakové a přetlakové. [...]

V průměrech od 80 do 200mm, tl. stěny 0,08mm do 0,4mm.


Kónické ukončení

Použití k ukončení komínového průduchu, zabraňuje vniknutí dešťové vody do izolace komínového tělesa. [...]

Alternativně je možno použít komínové stříšky RH nebo RHD.


Kontrolní prvek (dvířkový díl)

Kontrolní prvek (dvířkový díl) je možno použít jako kontrolní, vymetací nebo vybírací otvor v komínovém tělese.


Límec

Zabraňuje zatékání dešťové vody mezi těleso komínového systému a střešní průchodku


Lxx – nerezová komínová vložka

Nerezová komínová vložka dodávaná v různém provedení a délkách od 0,3 do 1,08m. Hrdlo může být v provedení s malou nebo velkou signou (prolisem pro vložení těsnění). [...]

Průměry od 80 do 500mm, tlouška nerezi od 0,5 do 1mm.


Medi – přetlakový vysokoteplotní systém

Nerezový systém medi se vyznačuje speciálním tvarem spojů jednotlivých dílů. Díky tomu jsou spoje těsné i bez přídavného těsnění, což umožňuje použití systému pro přetlakové spotřebiče s teplotou spalin do 600°C.


Odklápěcí stříška (RHD)

Použití k ukončení komínového průduchu, zabraňuje vniknutí dešťové vody do průduchu. [...]

Jedna ze tří základní možností ukončení nerezového komína, dále je možno použít stříšku RH nebo kónické ukončení M (bez stříšky).


PH14 – Kontrolní díl s rámečkem

Nerezový kontrolní díl určený pro následnou kompletaci s komínovými dvířky ES, ESP nebo SES. Standardně dodáván s rozměrem rámečku 14x20cm. [...]

Vyrábí se v průměrech 113 – 500mm, v tloušťkách nerezi 0,5 – 1mm.


PH14FU – kontrolní díl s víčkem

Nerezový kontrolní díl, lidově nazývaný "půlitr". Používá se zejména pro vložkování a tam, kde se využije jeho kompaktosti a jednoduché instalace. [...]

Dodáván v průměrech 113 – 200mm a tloušťkách materiálu 0,5 – 1mm.


Prodloužení

Dodáváno v průměrech 113, 130, 150, 160, 180, 200, 250 a 300 mm. [...]

Dostupné délky 360, 540 a 1080 mm – stavební délka je o 80 mm kratší (spojení), tedy např. při 1080 mm je stavební délka 1000 mm.

Možné povrchové úpravy jsou nerez lesk a mat, dále poměděný povrch, příp. barevný povrch dle vzorníku RAL.


Prostup stropem

Řešení prostupu stropem je nutno volit především v závislosti na jeho skladbě. [...]

Pro prostupy komíny hořlavými konstrukcemi doporučujeme využít sortiment CIKO Prostupů, kde jako základní materiál použito pěnosklo. Více informací naleznete v sekci Prostupy.


Stěnová konzola

Slouží k založení komínového tělesa na stěně. Do konzole se usazuje základová deska. [...]

Dodávána buď v pevném provedení pro jednotný odstup od stavby, nebo ve stavěcím provedení pro měnitelný odstup od stavby (50 – 500mm). V případě potřeby je možno konzolu nastavit pomocí prodlužovacích prvků až o 200mm.


Stěnový držák

K uchycení komínového tělesa ke zdi. [...]

Dodáván buď v pevném provedení pro jednotný odstup od stavby, nebo ve stavěcím provedení pro měnitelný odstup od stavby (50 – 400mm).


Střešní průchodka

Dodávána ve čtyřech variantách pro úhel střechy 0-10°, 10-28°, 28-38°a 38-52°.


T – kus

Nerezový T - kus určený pro vložkování komínů. Dodává se i v provedení s bajonetovým sopouchem pro snazší instalaci. [...]

Průměry 80 – 500mm, tl. nerezi 0,5 – 1mm


T-kus (sopouch) 90°

Sopouchový díl pro napojení spotřebiče (kouřovodu) na komínové těleso. [...]

Dodáván v průměrech vnitřní vložky 113, 130, 150, 160, 180, 200, 250, 300 mm.

Síla materiálu vnitřní roury je 0,6 mm (za příplatek 1,0 mm), obě varianty jsou certifikované pro všechny druhy paliv.

Tloušťka izolace 25 mm (pro fasádní komín) nebo 50 mm (pro interiérový komín).


Upevňovací spona

K pevnému spojení jednotlivých segmentů nerezového komínového systému.


Uzávěr vyústění s dešťovou stříškou (RH)

Použití k ukončení komínového průduchu, zabraňuje vniknutí dešťové vody do průduchu. [...]

Jedna ze tří základní možností ukončení nerezového komína, dále je možno použít odklápěcí stříšku RHD nebo kónické ukončení M (bez stříšky).


Vrchní spona

Závěsná spona pro uchycení flexi vložky na ústí komínu. [...]

Dodávána pro průměry 80 – 200mm.


Základová deska s odvodem kondenzátu

Založení nerezového komínu je možno realizovat na soklový prvek, konzoli nebo na základovou desku. [...]

Ve všech přípdaech je řešen odvod kondenzátu, rozdíl je především ve způsobu založení.Základací prvek  – sokl s odvodem kondenzátu má základní výšku 1000 mm, v případě potřeby je možno seříznout na potřebný rozměr.

Pro založení na kozoli se obvykle používá základová deska s odvodem kondenzátu.