Katalog prvků

AV150 – Adaptér přívodu vzduchu

Univerzální adaptér pro snadné připojení přívodu vzduchu ke spotřebiči na komín. Použitelný do průměru přívodu vzduchu 150mm. [...]

Pro přívod vzduchu ke spotřebiči je možno použít adaptér AV150, který řeší napojení komína na přívodní rouru.

Pro adaptér vyřízneme do komínového pláště ve vhodném místě kulatý otvor o pr. 170mm – podle polohy spotřebiče, co nejníže nad zakládacím prvkem CZU. Do tohoto otvoru vlepíme maltou CKMB nerezovou přechodku adaptéru. Do gumové membrány vlastního adaptéru vyřízneme otvor podle průměru připojované roury, resp. podle průměru hrdla přívodu vzduchu na spotřebiči. Průměr otvoru v membráně je vždy menší než má připojovaná roura, aby byl spoj dostatečně utěsněný (viz přiložená šablona). POZOR, při přívodu vzduchu komínem se neinstaluje mřížka.


CD – Komínová dvířka

Při použití v systému CIKO 3V UNIVERSAL se osazují do komínového pláště v místě čistící komínové tvarovky CVC, pro CIKO GAS v místě revizního kusu. [...]

U systému CIKO 3V UNIVERSAL se společně s dvířky používá vnitřní šamotový těsnící díl CUP – uzávěr vybíracího otvoru. Mezi uzávěr a dvířka se vkládá dodaná pružina. Dvířka mají standardně bílou barvu. Rozměr dvířek je 230x360mm, rozměr vnitřního otvoru ve dvířkách potom 145x275mm.

Pro celé komínové sestavy je součástí systému revizní štítek, který se nalepí na komínová dvířka. Tento štítek je určen pro zaznamenávání informací o komínovém tělese, jednotlivých kontrol kominickými mistry a revizními techniky.

Dodávány rovněž v provedení s těsněným vnějším dílem (kód CDE). Toto provedení je určeno především pro pasivní a nízkoenergetické domy, kde se provádí Blower Door test.


CDK – Krakorcová deska

Je vyrobena ze železobetonu, určená pro nadstřešní část připravenou pro obezdění. [...]

Deska se osazuje do maltového lože na komínové těleso.

Typy:
CDK – pro obezdění jednoprůduchových komínů – rozměr: 700mm x 700mm x 80 mm
CDK2 – pro obezdění dvojprůduchových komínů – rozměr: 700mm x 545mm x 80 mm

V případě použití CDK2 na tří- a víceprůduchový komín jsou krakorcové desky určené pro „vnitřní“ průduchy seříznuty na potřebnou velikost.


CDO – Krycí deska pro obezdění

Všechny krycí desky jsou vyrobeny ze sklovláknitého betonu v přírodní barvě. [...]

Krycí desky se lepí na lepidlo CKMB k poslední keramické tvarovce. Při maltování krycí desky je nutné dbát na to, aby se nezamaltovaly rohové trojúhelníkové otvory v keramické tvarovce. Krycí deska pro obezdění je určena pro obezdění nadstřešní část komína.

Rozměry:
délka ………… 770 mm
šířka ………… 770 mm
výška ………… 50 mm


CDO2 – Krycí deska pro obezdění – dvouprůduch

Všechny krycí desky jsou vyrobeny ze sklovláknitého betonu v přírodní barvě. [...]

Krycí desky se lepí lepící maltou CKMB k poslední keramické tvarovce. Při maltování krycí desky je nutné dbát na to, aby se nezamaltovaly rohové trojúhelníkové otvory v keramické tvarovce. Krycí desky pro dvouprůduch jsou určeny pro ukončení dvouprůduchových komínů, pro různé typy nadstřešních částí.

Krycí deska pro obezdění je univerzální pro všechny komínové systémy a pro všechny průměry komínových průduchů.

Rozměr: 1170mm x 770mm x 50mm


CDT – Komínová dvířka TEC

Osazují se do komínového pláště v místě čistící komínové tvarovky OT, která je osazena uzávěrem OUK nebo OUC. [...]

Dvířka jsou nerezová a standardně jsou dodávána v bílé barvě. Rozměr dvířek je 275x385mm, vnitřní otvor má rozměr 185x295mm.

Pro celé komínové sestavy je součástí systému revizní štítek, který se nalepí na komínová dvířka. Tento štítek je určen pro zaznamenávání informací o komínovém tělese, jednotlivých kontrol kominickými mistry a revizními techniky.


CDZ – Krycí deska základní

Základní betonová krycí deska pro jednoprůduchový komínový systém. [...]

Krycí desky se lepí pomocí lepící malty CKMB k poslední vrstvě cihelných tvarovek, příp. k poslednímu prstenci Komfort (CKOP). Při maltování krycí desky je nutné dbát na to, aby se nezamaltovaly rohové trojúhelníkové otvory, sloužící k zadnímu odvětrání komínového tělesa.

Krycí deska základní je určena pro: omítnutou nadstřešní část, nadstřešní část připravenou pro obložení obkladovými pásky, nadstřešní část s komínovým návlekem a nadstřešní část Komfort.

CDZ je univerzální pro všechny průměry vnitřních vložek

Rozměry:
délka ………. 560 mm
šířka ………. 560 mm
výška ………. 50 mm

Váha: 18 kg


CDZ2 – Krycí deska základní – dvouprůduch

Všechny krycí desky jsou vyrobeny ze sklovláknitého betonu v přírodní barvě. [...]

Krycí desky se lepí pomocí lepící malty CKMB k poslední vrstvě cihelných tvarovek, příp. k poslednímu prstenci Komfort (CKOP). Při maltování krycí desky je nutné dbát na to, aby se nezamaltovaly rohové trojúhelníkové otvory, sloužící k zadnímu odvětrání komínového tělesa. Při  rekonstrukci komína se lepí k původnímu komínovému tělesu.

Krycí deska CDZ2 je určena pro ukončení dvouprůduchových komínů a je univerzální pro všechny průměry komínových průduchů a všechny nadstřešní části (kromě nadstřešní části pro obezdění).

Rozměr: 940mm x 540mm x 50mm


CDZT, CDOT – Krycí deska s přivodem vzduchu

Všechny krycí desky s přívodem vzduchu jsou vyrobeny ze sklovláknobetonu. [...]

Upevňují se pomocí matic k zabetonované kotvící sadě CSU. Krycí deska s přívodem vzduchu základní je určena pro omítnutou nadstřešní část, nadstřešní část KOMFORT a nadstřešní část s komínovým návlekem. CDOT je určena pro obezděnou nadstřešní část. CDZT i CDOT jsou určeny pro všechny průměry vnitřních vložek a umožňují přívod vzduchu ke spotřebiči v rámci komínového tělesa.

Rozměry a technické detaily:

CDZT: rozměr 540x540x50 mm, hmotnost 8 kg, distanční podložky jsou součástí desky a deska je předvrtaná

CDOT: rozměr 770x770x50 mm, hmotnost 17 kg, distanční podložky jsou k desce přiloženy a deska není předvrtaná

Tato krycí deska se používá rovněž ke komínovému systému CIKO GAS.


CGS – T-kus

Vyroben z vysoce odolného plastu, určen pro odvod spalin s maximální teplotou 120°C. [...]

Slouží pro připojení kouřovodu od kotlů, případně jako revizní otvor systému CIKO GAS.

Dodáváno v Ø 80mm, 100mm, 125mm a 160mm.


CGV – Trubka pevná

Vyrobena z vysoce odolného plastu, určená pro odvod spalin s maximální teplotou 120°C. [...]

Při montáži jsou vzájemně spojovány hrdlovými spoji se silikonovým těsněním. Základní barevné provedení je z černého plastu, který je UV stabilní.

Rozměry:
Ø 80mm, základní délka 1,0 m (dostupné i délky 0,5 m a  2,0 m)
Ø 100mm, základní délka 1,0 m (dostupné i délky 0,5 m a  2,0 m)
Ø 125mm, základní délka 1,0 m (dostupné i délky 0,5 m a  2,0 m)
Ø 160mm, základní délka 1,0 m (dostupné i délky 0,5 m a  2,0 m)


CHH – Historická hlavice

Historická hlavice je alternativní komínová stříška, pomocí které je možno dosáhnout specifického a pro některé regiony typického ukončení komínu. [...]

Hlavice je pro dosažení delší životnosti vyrobena ze sklovláknobetonu. Rozměr 420x420mm, výška 300mm.

Hlavici je možno ke komínové hlavě uchytit pomocí zapuštěných šroubů, nebo přilepit flexibilním lepidlem.


CHO – Hlavice otočná

Otočná hlavice pro různé typy komínů, eliminuje negativní působení větru. [...]

Nerezová otočná hlavice se dodává v provedení pro šamotové vložky, pro nerezové vložky a pro umístění na krycí desku, v průměrech od 150mm do 300mm.

Hlavice se otáčí ve směru větru a díky segmentové konstrukci omezuje negativní působení větru na komínový tah.


CIB – Tepelná izolace

Zajišťuje vynikající tepelné vlastnosti komínového systému. [...]

Umožňuje rychlou reakci komína na zatopení a tím zvyšuje účinnost spotřebiče.
Umožňuje rovněž dilataci komínového průduchu od komínového pláště. Je vyrobena z velmi kvalitních minerálních vláken o objemové hmotnosti 90 kg.m-3.
Dodává se v kruhových výsečích, které jsou opatřeny zámkem a vytvoří celistvou izolační vrstvu.

Rozměry:
CIB 14 – tloušťka 60 mm, výška 500 mm

pro průměr 140 mm


CIRS – Tepelná izolace

Tepelná izolace dodávaná v nařezaných rohožích, po montáži vytvoří celistvou izolační vrstvu kolem vnitřné šamotové vložky. [...]

Zajišťuje vynikající tepelné vlastnosti komínového systému. Umožňuje rychlou reakci komína na zatopení a tím zvyšuje účinnost spotřebiče. Umožňuje rovněž dilataci komínového průduchu od komínového pláště. Je vyrobena z velmi kvalitních minerálních vláken o objemové hmotnosti 90 kg.m-3.

Rozměry:
CIRS 20 – tloušťka 33 mm, výška 500 mm
CIRS 18 – tloušťka 45 mm, výška 500 mm
CIRS 16 – tloušťka 55 mm, výška 500 mm

pro průměry 160mm, 180mm a 200 mm


CJU – Kondenzátní jímka univerzální

Je určena pro založení vnitřního šamotového tělesa průduchu a řeší odvod kondenzátu. [...]

Je vyrobena z kvalitní keramiky a je univerzální pro průměry komínových vložek 140 – 200mm. Používá se pro systémy CIKO® 3V UNIVERSAL a CIKO® TEC.

Při použití komínu ke spotřebiči na tuhá paliva obvykle postačuje ponechat koleno pro odvod kondenzátu zazátkované (příp. zátku přetěsnit). Při použití spotřebiče se vznikem kondenzátu (plynové, nebo např. peletkové spotřebiče) je potřebné řešit odvod kondenzátu do kanalizace.

Rozměry: 280x260mm


CKK – Kotvení ke krovu

Kotvení ke krovu určené pro fixaci komínového tělesa ke konstrukci krovu. [...]

Kotvení ke krovu obsahuje:
2 ks montážní lišta profil „C” (délka 1,5m)
2 ks montážní lišta profil „L” (délka 1,5m)
4 ks šroub M8x25 s podložkou a kluznou maticí
4 ks vrut 10×100 s kulatou podložkou a „U” podložkou.


CKMB – lepící malta

Lepící malta se používá k lepení cihelných tvarovek CU a CT. [...]

Po rozmíchání sypké směsi s vodou, v poměru dle montážního návodu, se cihelné tvarovky namáčí do lepící malty a kladou do jednotlivých vrstev.

Dodávána v balení po 25kg (pytel) nebo 6kg (kyblík). Orientační spotřeba je cca 2kg lepící malty na 1mb jednoprůduchového komínu.


CKOP – Prstence hlavy Komfort

Pro nadstřešní část Komfort jsou použity pohledové prstence, které imitují lícové zdivo. [...]

V nadstřešní části se v tomto případě již nepoužívají tvarovky obvodového pláště. Prstence jsou probarveny ve hmotě a tudíž je zaručena dlouhodobá barevná stálost. Pro lepení prstenců je dodávaná lepící hmota Komfort CKOL a pro vyztužení této nadstřešní části pak zálivková směs CZS. Při nadstřešní části vyšší než 1,5 metru doporučujeme vyztužení pomocí sady výztuže CKOV.

Typy:
CKOP – pstence pro jednoprůduchové komíny
CKOP2 – pstence pro dvojprůduchové komíny

Prstence jsou univerzální pro všechny typy i průměry komínů CIKO.


CKOPC – prstence hlavy Komfort černé

Pro nadstřešní část Komfort jsou použity černé pohledové prstence, které imitují hlavu komína z lícových cihel. [...]

V nadstřešní části se v tomto případě již nepoužívají tvarovky obvodového pláště. Prstence jsou probarveny ve hmotě a tudíž je zaručena dlouhodobá barevná stálost. Pro lepení prstenců je dodávaná lepící hmota Komfort CKOL a pro vyztužení této nadstřešní části pak zálivková směs CZS. Při nadstřešní části vyšší než 1,5 metru doporučujeme vyztužení pomocí sady výztuže CKOV.

Typy:
CKOPC – černé prstence pro jednoprůduchové komíny
CKOPC2 – černé prstence pro dvojprůduchové komíny

Prstence jsou univerzální pro všechny typy i průměry komínů CIKO.


CKOPH – prstence hlavy Komfort hnědé

Pro nadstřešní část Komfort jsou použity hnědé pohledové prstence, které imitují hlavu komína z lícových cihel. [...]

V nadstřešní části se v tomto případě již nepoužívají tvarovky obvodového pláště. Prstence jsou probarveny ve hmotě a tudíž je zaručena dlouhodobá barevná stálost. Pro lepení prstenců je dodávaná lepící hmota Komfort CKOL a pro vyztužení této nadstřešní části pak zálivková směs CZS. Při nadstřešní části vyšší než 1,5 metru doporučujeme vyztužení pomocí sady výztuže CKOV.

Typy:
CKOPH – hnědé prstence pro jednoprůduchové komíny
CKOPH2 – hnědé prstence pro dvojprůduchové komíny

Prstence jsou univerzální pro všechny typy i průměry komínů CIKO.


CKOV – sada výztuže 1m

Sada výztuže pro 1mb komínu CIKO. [...]

Sada výztuže obsahuje 4ks metrových závitových tyčí a 4ks spojovacích matek.

Výztuž se vkládá do rohových otvorů cihelných komínových tvarovek, jednotlivé metrové tyče se spojují přiloženými matkami. Pro vlastní zpevnění komínu se jednotlivé rohové otvory s vloženou výztuží prolijí zálivkovu směsí (CZS).


CL – Komínový límec

Zajišťuje ukončení komínového průduchu a zabraňuje zatékání vody do tepelné izolace komínu. [...]

Je vyroben z keramiky a opatřen tmavou glazurou. Na poslední komínovou vložku se lepí šamotovým lepidlem shodným pro lepení vložek. Jeho životnost je neomezená. Určen pro systémy CIKO® 3V UNIVERSAL a CIKO® TEC.

Typy:
CL 20 – pro vnitřní průměry vložek 200mm
CL 18 – pro vnitřní průměry vložek 180mm
CL 16 – pro vnitřní průměry vložek 160mm
CL 14 – pro vnitřní průměry vložek 140mm


CM – Větrací mřížka

Větrací mřížkou je zajištěn dostatečný přístup vzduchu do větracích průduchů komínového tělesa. [...]

Umožňuje rovněž kontrolu a případné vylévání nahromaděného kondenzátu.

Mřížka včetně rámečku je kovová povrchově upravená práškovou bílou barvou a má rozměr 120mm x 120 mm.

Mřížka je vyndávací a osazuje se po ukončených omítkách zasunutím do připraveného otvoru v plášti komínového tělesa (pro CIKO TEC pouze v případě, že systém není využit pro přívod vzduchu ke spotřebiči).


CNNB – Komínový návlek ŠTUKO

Varianta komínového návleku imitující omítnutí nadstřešní části. [...]

Komínové návleky slouží k povrchové ochraně nadstřešní části komínu proti povětrnostním vlivům. Před osazením se musí návleky seříznout podle výšky nadstřešní části komínu a podle sklonu střechy.

Vyrábí se v jednoprůduchovém a dvouprůduchovém provedení. Na zakázku je možno vyrobit i v nestandardních rozměrech. Použitelný i pro renovace starších komínů.

Rozměry:
CNNB – šířka 420mm, délka 420mm, výška 1000mm; 1250mm; 1700mm; 2000mm

Hmotnosti:
CNNB – 10kg/ 1bm


CNNC – Nadstřešní návlek IMIT

Komínový návlek imitující obezdění komínu. [...]

Nadstřešní návleky slouží k povrchové ochraně nadstřešní části komínu proti povětrnostním vlivům. Před osazením se musí návleky seříznout podle výšky nadstřešní části komínu a podle sklonu střechy.

Vyrábí se v jednoprůduchovém a ve dvouprůduchovém provedení.

Rozměry: 
CNNC – šířka 450mm, délka 450mm, výška 1000mm / 1250mm / 1700mm

Hmotnosti:
CNNC – 40kg/ 1bm


CR, CRV – komínová redukce

Redukce určená pro napojení kouřovodu na sopouch komínu CIKO 3V UNIVERSAL. Použití redukce pro připojení spotřebiče na komín je důležité jako ochrana proti poškození komínu vlivem teplotní dilatace kouřovodu a sopouchu. [...]

Redukce pro systém CIKO 3V UNIVERSAL  jsou vyráběny z nerezového plechu ve dvojím provedení:

– tzv. vnitřní redukce (CRV) jsou dodávany pro průměry sopouchů 180mm a 200m a pro průměr kouřovodu 150mm

– standardní redukce (CR) jsou dodávány pro průměry sopouchů 160mm, 180mm, 200mm a pro širokou škálu průměru kouřovodů.


CRD, CRDV – komínová redukce TEC

Redukce určená pro napojení kouřovodu na sopouch komínu CIKO TEC. Použití redukce pro připojení spotřebiče na komín je důležité jako ochrana proti poškození komínu vlivem teplotní dilatace kouřovodu a sopouchu. [...]

Redukce pro systém CIKO TEC  jsou vyráběny z nerezového plechu ve dvojím provedení:
– tzv. vnitřní redukce (CRDV) jsou dodávany pro průměry sopouchů 180mm a 200m a pro průměr kouřovodu 150mm
– standardní redukce (CRD) jsou dodávány pro průměry sopouchů 160mm, 180mm, 200mm a pro širokou škálu průměru kouřovodů.


CSHS – Spárovací hmota

Spárovací hmota je určena k lepení šamotových vložek. [...]

Je dodávána v podobě prášku a před použitím se rozmýchá s vodou v předepsaném poměru. Vznikne hrudkovitá směs, které po cca 5 minutovém odležení získá optimální konzistenci a není třeba ji dále ředit.
Nanáší se do polodrážky ve spodní šamotové vložce, po osazení horní vložky se vytlačená hmota setře tak, aby vytvořený spoj byl celistvý a hladký bez mezer a výstupků.

Rozměry:
balení …… 3 kg

vydatnost pro klasické šamotové vložky: 
Ø 140mm …… 13m
Ø 160mm …… 12m
Ø 180mm …… 11m
Ø 200mm …… 10m


CSN – Napoleon – komínová stříška

Komínová stříška, neboli NAPOLEON, je vyrobena z měděného nebo nerezového plechu. [...]

Zabraňuje zatékání srážek do komínového průduchu. Je ukotvena pomocí speciálních kotev do přivětrávacích otvorů poslední vrstvy komínových tvarovek. Před uchycením Napoleonu je nutné vyvrtat do krycí desky otvory, pro dodané kotvy, dle přiloženého montážního návodu.

 Dodáváno ve čtyřech variantách:
CSN-NER – Napoleon nerez pro jednoprůduché komíny
CSNII-NER – Napoleon nerez pro dvouprůduché komíny
CSN-CU – Napoleon měď pro jednoprůduché komíny
CSNII-CU– Napoleon měď pro dvouprůduché komíny

Pro všechny průměry a typy průduchů jsou Napoleony stejné.


CSO – Stříška oblá

Stříška k cihelným komínovým systémům CIKO. [...]

Oblá stříška se dodává v jednoprůduchovém a dvouprůduchovém provedení. Rozměr stříšky je 560x500mm, resp. 900x500mm.

Stříška se kotví ke komínové výztuži nebo šroubům upevňovací sady vložené do rohových otvorů cihelných tvarovek (nebo prstenců).


CSU – upevňovací sada ukončení

Sada pro upevnění komínových stříšek a krycích desek s přívodem vzduchu [...]

Sada obsahuje 4ks šroubů s těsněním, podložkami, maticemi a zálivkovou směs. Šrouby s těsněním se vkládají do rohových otvorů cihelných tvarovek a upevňují se zálivkouvou směsí. Na vyčnívající část šroubů se nasadí a upevní příslušný komponent (krycí deska s přívodem vzduchu, komínové stříška Napoleon, Historická hlavice, Oblá stříška).


CT – Spojovací komínová tvarovka

Keramická pálená tvárnice z cihlářské hlíny určená pro víceprůduchové komíny. [...]

Svou konstrukcí zajistí provázání jednotlivých komínových těles. Tvarovky se používají v kombinaci s klasickými tvarovkami komínového pláště (CU) vždy v každé druhé zdící vrstvě. Tím je vytvořena klasická zděná vazba, která zajistí statické spolupůsobení celého komínového pláště.

Rozměry: 
délka ……………………………………………… 390 mm
šířka ……………………………………………… 220 mm
výška ………………………………..…………… 250 mm
hmotnost jedné tvarovky ……………………. 10,5 kg


CU – Tvarovka komínového tělesa

Tvarovka komínového pláště je vyrobena z cihlářské pálené hlíny a je určena ke zdění komínového pláště komínových systémů CIKO. [...]

Tvarovky se v každé vrstvě skládají do páru, v jednotlivých vrstvách jsou pak vzájemně pootočeny o 90°. Tím je vytvořena klasická zděná vazba, která zajistí statickou spolehlivost konstrukce. Pro různé průměry i typy průduchů zůstávají tvarovky stále stejné a mění se pouze tl. izolace popř. druh vnitřních vložek.

Pevnost v tlaku: min. 10 Mpa
Objemová hmotnost: 600 ±100 kg.m-3
Rozměry: 
délka ……………………………………………… 400 mm
šířka ……………………………………………… 196 mm
výška ……………………………………………… 250 mm
hmotnost jedné tvarovky ……………… 10,5 kg
Rozměry půdorysu jedno průduchového komínu: 400mm x 400mm
Rozměry půdorysu dvoj průduchového komínu 400mm x 800mm atd.


CV – Komínová vložka

Keramické komínové vložky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní keramiky. [...]

Vyznačují se odolností proti teplotám a teplotním změnám, neomezenou životností, odolností proti spalinám, prohoření a kyselým kondenzátům, nízkou nasákavostí, plynotěsností a vysokou rozměrovou přesností. Všechny vlastnosti odpovídají ČSN EN 1457. Vložky jsou opatřeny polodrážkou, ve které se vzájemně lepí spárovací hmotou CSHS.

Vlastnosti keramických šamotových vložek:
Vhodná teplota spalin: < 600 C°
Odolnost proti vyhoření sazí: > 1000 C°


CVC – Čistící komínová tvarovka

Osazuje se do místa požadovaného čistícího otvoru. [...]

Technické vlastnosti shodné se základními vložkami CV.

Rozměry
CVC 20 – vnitřní průměr 200 mm
CVC 18 – vnitřní průměr 180mm
CVC 16 – vnitřní průměr 160 mm
CVC 14 – vnitřní průměr 140 mm

výška 
660 mm – u všech typů shodné

čistící otvor
130x260mm – u všech typů shodné


CVK – Připojení sopouchu 45°

Komínová tvarovka pro připojení kouřovodu na průduch pod úhlem 45°. [...]

Vnitřní rozměr připojení je shodný s průměrem průduchu. Technické vlastnosti shodné se základními vložkami CV.

Rozměry :

CVK 20 – vnitřní průměr 200 mm, průměr připojení 200mm
CVK 18 – vnitřní průměr 180 mm, průměr připojení 180mm
CVK 16 – vnitřní průměr 160 mm, průměr připojení 160mm

výška
660 mm


CVS – Připojení sopouchu 90°

Komínová tvarovka pro připojení kouřovodu. [...]

Vnitřní rozměr připojení je shodný s průměrem průduchu. Technické vlastnosti shodné se základními vložkami CV.

Rozměry :

CVS 20 – vnitřní průměr 200 mm, průměr připojení 200mm
CVS 18 – vnitřní průměr 180 mm, průměr připojení 180mm
CVS 16 – vnitřní průměr 160 mm, průměr připojení 160mm
CVS 14 – vnitřní průměr 140 mm, průměr připojení 140mm

výška
660 mm – u všech typů shodné


CZS – Zálivková směs

Zálivková směs CZS je určena pro zpevňování nadstřešních částí komínových těles CIKO, především nadstřešní části Komfort (CKOP, CKOPII). [...]

Její složení garantuje minimální smrštivost v procesu tuhnutí, která je důležitá pro zajištění kvality montáže nadstřešní části.


CZU – Zakládací prvek univerzální

Zakládací prvek univerzální slouží k založení a vystředění vnitřního šamotového tělesa komínu. [...]

Zakládací prvek univerzální se obvykle umísťuje na první pár cihelných tvarovek a tvoří základnu pro vnitřní šamotové těleso. Jeho umístění na první pár cihelných tvarovek je důležité především při založení komínu na hrubé podlaze – je tím zajištěna dostatečná výška umístění kondenzátní jímky s možností odvodu kondenzátu do kanalizace., případně umístění větrací mřížky.

Rozměry:
délka ………………… 400 mm
šířka …………………. 400 mm
výška ……………….. 55 mm


EWG-RH – Univerzální nerezová stříška

Nerezová stříška použitelná pro cihelné i nerezové komíny. [...]

Univerzální nerezová stříška se dodává v průměrech 140mm, 150mm, 160mm, 180mm, 200mm. Průměr klobouku stříšky je vždy dvojnásobek deklarovaného průměru stříšky – např. stříška pro průměr 150mm má klobouk o průměru 300mm.

Vlastní stříška je určena pro zasunutí do nerezových i šamotových komínových vložek. Délka spodní části stříšky je dostečně dimenzovaná tak, aby nedošlo k samovolnému vytažení stříšky z vložek (např. působením větru).


Izolace sopouchu

Izolace sopouchu usnadňuje provádění povrchových úprav komínového pláště a zaručuje dostatečnou dilataci sopouchu komínové vložky od pláště komínu. [...]

Provedení izolace sopouchu se liší podle typu T-kusu. Pro 90° T-kusy je jednotná pro komínové systémy 3V UNIVERSAL, PRAKTIK, TEC, kromě PRAKTIKu v průměru 250mm (KIK25). Pro T-kusy 45° existuje více provedení izolace sopouchu podle průměru a materiálu vložek. Síla izolace je u všech typů 40mm.

Rozměry izolací sopouchu:

CIS – sopouch 90°, průměry 160-200 mm: 320×265 mm

CIKO 3V UNIVERSAL
CIK – sopouch 45°, pr. 160-200 mm: 500×265 mm

CIKO PRAKTIK
KIS25 – sopouch 90°, průměr 250 mm: 320×288 mm
KIK – sopouch 45°, pr. 160-250 mm: 500×265 mm


KBD – Záslepka sopouchu PRAKTIK

Záslepka sopouchu je doplňkovým sortimentem k systému PRAKTIK. [...]

Používá se v případě potřeby zaslepení nepoužívaného sopouchu. S těsněním je použitelná i pro přetlakový systém. Dodávána v průměrech 130, 160, 180, 200, 250mm.

Materiál: nerezová ocel


KD – Komínová dvířka PRAKTIK

Komínová dvířka k systému CIKO PRAKTIK jsou vyrobeny z nerezové oceli a slouží pro přístup k vnitřnímu kontrolnímu dílu při kontrole a čištění komína. [...]

Materiál: nerezová ocel, izolace


KT – Těsnění PRAKTIK

Těsnění se používá při požadavku na vytvoření přetlakového komínového systému (např. pro plynové kondenzační nebo turbokotle). [...]

Těsnění je certifikováno pro použití do 200°C a je dodáváno v průměru komínového systému (130, 160, 180, 200mm).

Materiál: silikon


KV – Izolovaná nerezová vložka PRAKTIK

Jedním ze základních komponentů systému CIKO PRAKTIK je nerezová komínová vložka s tloušťkou stěny 0,6mm nebo 1,0mm. Dodává se v provedení s distančními prvky (KVD) nebo bez distančních prvků (KV). [...]

Tato vložka je ve variantě s navařenými distančními prvky určena také pro stabilizaci vnitřního průduchu v komínovém tělese a pro usnadnění montáže komínového systému. Ze stejného důvodu je na vložce již z výroby nasazena tepelná izolace, takže vložky při montáži  jednoduše sesazujeme a vlastní montáž je až neuvěřitelně jednoduchá a rychlá. Tloušťka izolace je 25mm. Při montáži začínáme nad soupouchem vložkou s distančními prvky a pak střídáme vložky bez distančních prvků s vložkami s distančními prvky. Ve zkrácených délkách existuje pouze varianta bez distančních prvků.

V případě kompletace přetlakového komínového systému se do hrdel jednotlivých vložek vkládá silikonové těsnění odolné do 200°C. Vlastní nerezové vložky jsou certifikovány pro všechny druhy paliv a mají teplotní odolnost do 600°C a dodávají se v průměrech 130, 160, 180, 200, 250mm (dostupné i v jiných průměrech).

Materiál: nerezová ocel a minerální izolace
Průměry: 130, 160, 180, 200, 250mm
Rozměry: základní délka 1080mm (stavební délka 1000mm), zkrácené délky 540mm (stavební délka 460mm) nebo 360mm (stavební délka 280mm)


KVC – Izolovaný čistící komínový díl PRAKTIK

Izolovaný čistící komínový díl PRAKTIK slouží k čištění a kontrole komínového průduchu a používá se pro komínové systému provozované v podtlaku. [...]

Čistící díl obsahuje vnitřní dvířka, které jsou po kompletaci komínového tělesa zakryty vnějšími komínovými dvířky KD. Dodáváno v průměrech 130, 160, 180, 200, 250mm s tloušťkou stěny 0,6 nebo 1,0mm.

Maeriál: nerezová ocel, izolace


KVCP – Čistící komínový díl PRAKTIK pro plyn do 200°C

Čistící komínový díl PRAKTIK pro plyn do 200°C se používá při požadavku na přetlakový provoz komína. [...]

Po kompletaci komínového tělesa je tento čistící díl zakryt vnějšími komínovými dvířky KD.  Dodáváno v tloušťce stěny 0,6mm a v průměrech 130, 160, 180, 200mm.

Materiál: nerezová ocel a silikonové těsnění


KVK – Izolované připojení sopouchu PRAKTIK 45°

Izolované připojení sopouchu PRAKTIK 45° se používá především v případech, kdy je požadavek na připojení krbu nebo krbové vložky s plynulejším náběhem spalin do komína. [...]

Pro obecné použití je univerzálnější připojení sopouchu pod 90° (komponent KVS). Dodáváno v průměrech 130, 160, 180, 200mm a tloušťce stěny 0,6 nebo 1,0mm.

Materiál: nerezová ocel a minerální izolace


KVS – Izolované připojení sopouchu PRAKTIK 90°

Izolované připojení sopouchu PRAKTIK 90° slouží k vytvoření sopouchu pro připojení většiny běžně používaných spotřebičů na všechny druhy paliv. [...]

Pouze pro připojení krby nebo krbových vložek je v některých případech požadováno připojení pod úhlem 45°. Dodáváno v průměrech 130, 160, 180, 200, 250mm a tloušťce stěny 0,6 nebo 1,0mm.

Materiál: nerezový plech a minerální izolace


KZ – Betonový zakládací díl

Zakládací díl pro rekonstrukci nadstřešní části staršího komínu a založení systémového komína CIKO PRAKTIK. [...]

Rekonstrukce komínu – pro napojení nové části komínového systému CIKO PRAKTIK na stávající komín (předpokládá se vyvložkovaný komín).


OCIZ – Izolovaná tvarovka pro čistící otvor

Izostatická izolovaná tvarovka určená pro vytvoření čistícího otvoru. [...]

Vnitřní rozměr otvoru je shodný s průměrem průduchu (pouze u pr. 200 mm je otvor 180 mm). Technické vlastnosti shodné se základními izolovanými vložkami OVIZ.

Délka nátrubku 2 cm.


ODO – Distanční objímka

Slouží k horizontální stabilitě izostatických komínových vložek v komínovém průduchu. [...]

Používá se po celé výšce komínu k uchycení všech vložek OV a nahrazuje tak izolaci v případech, kdy je třeba zvýšit objem vzduchu přisávaného do spotřebiče (např. společné komíny).

Dodáváno pro průměry 140mm, 160mm, 180mm a 200mm.


OH – Spárovací hladítko

Spárovací hladítko pro snadné čištění lepených spár komínových vložek. Používá se především při montáži komínového systému CIKO TEC a při vložkování systémem SANATEC (izostatické vložky). Dostupné v průměrech 120-200mm.


OSIZ – Izolovaná tvarovka pro připojení sopouchu TEC

Osazuje se do místa požadovaného napojení spotřebiče. [...]

Vnitřní rozměr připojení je shodný s průměrem průduchu. Technické vlastnosti shodné se základními izolovanými vložkami OVIZ.

Délka nátrubku 8cm.


OT – Membránové těsnění sopouchu pro plynové spotřebiče

Osazuje se na OS v místě připojení spotřebiče. [...]

Plynotěsné uzavření komínového průduchu při napojení spotřebiče.


OUC – Uzávěr kontrolního otvoru do 450°C

Uzávěr se osazuje na T-kus pro čistící otvor OC. [...]

Plynotěsné uzavření komínového průduchu. Splňuje teplotní podmínky provozu spotřebičů na tuhá paliva.


OUK – Uzávěr kontrolního otvoru do 200°C

Uzávěr se osazuje na T-kus pro čistící otvor OC. [...]

Plynotěsné uzavření průduchu komína i pro přetlakový provoz.


OUP – Uzávěr kontrolního otvoru pro tuhá paliva

Uzávěr se osazuje na T-kus pro čistící otvor OC. Následným osazením a uzavřením dvířek CDT se uzávěr na T-kus přitlačí.


OVIZ – Izolovaná izostatická vložka

Keramické komínové vložky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního izostaticky tvarovaného šamotu a jsou již z výroby izolovány tvarovanou tepelnou izolací pro systém CIKO TEC. [...]

Izostatické komínové vložky se vyznačují odolností proti teplotám a teplotním změnám, dlouhodobou životností, odolností proti spalinám, prohoření a kyselým kondenzátům, nízkou nasákavostí a plynotěsností. Vložky jsou opatřeny hrdlem, ve kterém se k sobě vzájemně lepí spárovací hmotou CSHS.

Tyto hrdlové komínové vložky se vyrábějí speciální technologií izostatického lisování a jsou vhodné pro stavbu vícevrstvým komínů určených pro odvod spalin od spotřebičů na všechny druhy paliv s přirozeným i nuceným odvodem spalin. Jednotlivé výrobky se díky použité technologii výroby vyznačují vysokou rozměrovou přesností a hladkým povrchem. Zařazení vložek vyplývající z CE certifikace dává komínu vlastnosti absolutně univerzální spalinové cesty. Přidělené označení podle EN:
1457-1:2012: A1 N1 (T600 N1)
1457-2:2012: A4 N1  WB  (T600 N1)
1457-2:2012: D4 P1  WB  (T200 P1)

Technické parametry:
Max. stavební výška: 30m
Tepelný odpor: 0,00463m2K/W
Střední drsnost: 0,0015m
Pevnost v tlaku: 10 MN/m2
Vhodná teplota spalin: <= 600 C° (T600)
Odolnost proti vyhoření sazí: ano (G)