Členství

Centrum pasivního domu

clen-cpd-red-nologo

CIKO s.r.o. je podporujícím členem Centra pasívního domu, které je neziskovým sdružením právnických i fyzických osob. Toto sdružení vzniklo za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu a za účelem zajištění kvality pasivních domů.

Členy sdružení jsou jako podporující členové architekti, projektanti, stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a prvků, a všichni ostatní odborníci se zájmem o pasivní domy. Podporující členové se podílí na realizaci aktivit sdružení, zejména svými odbornými znalostmi a zkušenostmi, aktivně spolupracuje s ostatními členy. Podporujícím členem sdružení se může stát každý, kdo splní podmínky členství.

Centrum pasícvního domu je nejvýznamnějších poradenskou organizací v oblasti osvěty a poskytování informací o pasivních domech a energeticky úsporném stavění v České republice.

Vizí Centra pasivního domu je, aby byl každý dům postaven nebo zrekonstruován v pasivním standardu. Více informací naleznete na www.pasivnidomy.cz

Celoživotní vzdělávání

logockcrCech kamnářů ČR
CIKO je partnerem celoživotního vzdělávání členů Cechu kamnářů ČR v oblasti bezpečnosti a zabudování komínů do stavby. Odborníky z oboru zaujaly informace získané provozem testovacího komínového centra a náš odborný seminář čerpající z těchto znalostí byl zařazen do programu celoživotního vzdělávání členů Cechu kamnářů ČR. Aktuální informace o pořádaných školeních Vám rádi poskytneme na našich kontaktech.

a

Společenstvo kominíků ČR
CIKO je v oblasti bezpečnosti a zabudování komínů do stavby partnerem celoživotního vzdělávání i pro členy Společenstva kominíků ČR. Aktuální informace o pořádaných školeních Vám rádi poskytneme na našich kontaktech.